Opłaty za internat

Opłaty za pobyt w internacie:

  • miesięczne zakwaterowanie – 50,00 zł
  • dzienna stawka żywieniowa – 12,00 zł x ilość dni w danym miesiącu (śniadanie, obiad, kolacja)
  • obiad dla ucznia – 5,00 zł.
Opłaty za internat należy regulować z góry, do 10-ego każdego miesiąca. Płatności można dokonać w kasie szkoły w godz. 700 – 1500 bądź przelewem bankowym. Numery kont umożliwiające dokonanie opłat za internat: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Oddział Piotrków Trybunalski
  • wyżywienie 35 2030 0045 1110 0000 0195 4510
  • zakwaterowanie 90 2030 0045 1110 0000 0195 4490

(tytułem: imię i nazwisko wychowanka, opłata za wyżywienie… bądź opłata za zakwaterowanie…).