Kadra internatu

Kierownik Internatu
mgr Agnieszka Olejnik

Wychowawcy Internatu
mgr Mariola Badek
mgr Edyta Gajda – Gawryszczak
mgr Anna Gielec
mgr Katarzyna Gruszczyńska
mgr Dorota Płachta
mgr Andrzej Ptasiński
mgr Marek Snopek