ZSCKU w Wolborzu

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Slider
ZSCKU w wolborzu
odwiedź naszą szkołę!
Slider
ZSCKU w wolborzu
Zapraszamy do naszej szkoły!
Slider
ZSCKU w wolborzu
Przyjdź i zobacz!
Banner Shadow

Zjazd Liderów Młodzieżowych pt. ,,W poszukiwaniu autorytetów”

W dniach 7-11 października 2019 roku uczniowie ZSCKU w Wolborzu uczestniczyli w Zjeździe Liderów Młodzieżowych pt. ,,W poszukiwaniu autorytetów” który odbył się w Załęczu Wielkim i został zorganizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W zjeździe wzięło udział 23 szkoły średnie z województwa łódzkiego.

Reprezentantami naszej szkoły byli:

Augustyniak Wiktoria klasa III THK, Kobędza Julia klasa III THK , Ziajka Martyna klasa III THK i Eugeniusz Drechna opiekun grupy, reprezentowaliśmy nie tylko ZSCKU w Wolborzu ale cały powiat piotrkowski.

Uczestniczyliśmy w różnych zajęciach tematycznych :
– Obrońcy praw człowieka – w poszukiwaniu autorytetów
– Naukowcy i odkrywcy – w poszukiwaniu autorytetów
– Sportowcy – w poszukiwaniu autorytetów
– Twórcy muzyki – w poszukiwaniu autorytetów
– Budowanie autorytetu w relacjach z młodzieżą

Braliśmy również udział w spotkaniach profilaktycznych typu Open Space, warsztatach pieczenia chleba , zajęciach sportowych oraz zajęciach muzyczno – integracyjnych.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „STAWIAM NA KWALIFIKACJE III”

Od stycznia 2019r. w ZS CKU w Wolborzu realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje III” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Dzięki programowi szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć praktycznych – opryskiwacz i symulator szkoleniowo – dydaktyczny. 10 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Ponadto nauczyciele podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli możliwość odbycia specjalistycznych staży. 5 uczniów TPS ukończyło kurs spawalniczy, który będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020 dla min. 10 uczniów. 32 uczniów TMRiA uczestniczy w kursie doskonalącym z zakresu rolnictwa precyzyjnego, który to kurs również będzie kontynuowany dla nowej grupy uczniów (18 os.) w bieżącym roku szkolnym. 37 uczniów TPS i TMRiA ukończyło kurs zawodowego języka angielskiego. Także te zajęcia będą się nadal odbywały w roku 2019/2020 dla kolejnych 28 uczniów. Dodatkowo w 2019r. rozpoczną się dla uczniów TMRiA zajęcia teoretyczne z obsługi zakupionego sprzętu. W miesiącu październiku 2019r. na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczony dokładny harmonogram zajęć zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020.

 

Apel z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

17 września 2019 roku, w 80. rocznicę radzieckiej agresji na Polskę, odbył się w naszej szkole apel upamiętniający wybuch II wojny światowej.

Ten największy i najtragiczniejszy w dziejach ludzkości konflikt rozpoczął się atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę. W piątek 1 września  1939 roku o godzinie 4.40 niemieckie lotnictwo zbombardowało Wieluń i jego cywilne obiekty, zaś o 4.45 pancernik Schlezwig – Holstein przystąpił do ostrzału Westerplatte. O tych i innych wydarzeniach września 39 roku przypomnieli uczniowie ZSCKU w Wolborzu w specjalnie przygotowanym na ten dzień montażu słowno – muzycznym. Wykorzystane materiały archiwalne, w tym relacje świadków, przybliżyły przebieg i charakter działań wojennych na terenie województwa łódzkiego. Wspomniano wiele miast i miejscowości, które ucierpiały w momencie wybuchu wojny. Słuchacze mieli również okazję poznać historię Wolborza w chwili napaści Niemiec na nasz kraj. Podniosły nastrój uroczystości budowały pieśni o charakterze patriotycznym. Szczególnie dużo wzruszeń dostarczył utwór Guziki w wykonaniu Przemysława Gintrowskiego.

Apel uświetniła piękna recytacja wierszy o tematyce wojennej w wykonaniu uczennic klas II TH i II THK: Patrycji Luli, Małgorzaty Dyśko, Aleksandry Mazurek, Gandy Reszki, Sandry Wójcickiej, Wiktorii Witek, Zuzanny Kwaśniewskiej. Uroczystość prowadzili: Jakub Kobus z klasy III TMRiA oraz Michał Matuszczak z klasy III TI.  Od strony technicznej pomocą służył Patryk Lewandowski z klasy III TI.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali pan Marek Snopek i pani Marzena Sipińska.

Narodowe czytanie 2019

W dniu 6 września 2019r .nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji Narodowe Czytanie, której inicjatorem jest Prezydent RP Andrzej Duda. Po przedstawieniu  krótkiej historii tej akcji przez Jakuba Kobusa, dyrektor szkoły Dagmara Razik odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie w roli lektorów wystąpili: Zofia Bartoszek, Julia Izbińska, Adam  Urbańczyk, Bartłomiej Socha, Patrycja Lula, Julia Kobędza, Nikol Włodarek, Michał Matuszczak, Konrad Pełczyński, Patrycja Gamrot, Blanka  Zasowska, Maja Mospinek i Maja Margasińska.  Przeczytali oni fragmenty ośmiu nowel typowanych do tegorocznej edycji: Dobra pani E. Orzeszkowej, Dym M. Konopnickiej, Katarynka B. Prusa,Mój ojciec wstępuje do strażaków B. Schulz, Orka W. Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… S. Żeromskiego, Sachem H. Sienkiewicza, Sawa H. Rzewuskiego. Mieliśmy również możliwość przypomnienia sobie sylwetek autorów nowel dzięki prezentacji multimedialnej. Mamy nadzieję, że akcja Narodowe Czytaniena stałe wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dnia 10 września 2019r. w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych zostało
zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszem policji w Wolborzu p. Jarosławem Pełczyńskim. Prelekcja
poświęcona była bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie zostali zapoznani
z konsekwencjami niedozwolonych działań w Internecie. W drugiej części spotkania policjant omówił zasady
odpowiedzialności karnej. Spotkanie z funkcjonariuszem policji będzie przestrogą dla usiłujących ominąć prawo.

Inauguracyjne Forum Młodzieży

W dniu 11 czerwca 2019r. odbyło się I Forum Młodzieży Powiatu Piotrkowskiego. W czasie inauguracyjnego spotkania, które poprowadził opiekun Forum – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, wspólnie ze Starostą Powiatu Piotrkowskiego Piotrem Wojtysiakiem, wręczył akt powołania. W tej uczniowskiej radzie zasiedli reprezentanci wszystkich 5 szkół, prowadzonych przez powiat. Z ramienia naszej szkoły akty powołania odebrali:

  • Urszula Krawiec – uczennica kl. I Technikum hodowli koni,
  • Jakub Kobus – uczeń klasy II Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • Mateusz Skoneczny – uczeń klasy III Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Kolejne posiedzenie Forum odbędzie się jesienią.

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych w Wolborzu

W dniu 6 lipca 2019r. w pięknych okolicznościach parku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się I Piknik Ludowy, zorganizowany przez Fundację 150 lat KGW, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Miejski w Wolborzu oraz Wolborskie Centrum Kultury.

 

Podczas Pikniku odbył się Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych. Zaprezentowano najpiękniejsze pieśni, stroje i zwyczaje naszych małych ojczyzn. Na stołach królowały tradycyjne, regionalne potrawy. Podczas dnia kultury ludowej odbył się także Powiatowy Przegląd Twórców Ludowych. Udział w nim wzięło 11 twórców
z powiatu piotrkowskiego, którzy prezentowali rękodzieło artystyczne.

 

Podczas Pikniku nie zabrakło stoisko promocyjnego gospodarzy, tj. Zespołu Szkół CKU
w Wolborzu.

 

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali nagrody Starosty Powiatu Piotrkowskiego, które wręczył wicestarosta Dariusz Magacz.

Kolonie patchworkowe w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

W dniach 29 czerwca – 6 lipca 2019r. gościliśmy w naszej szkole członków Stowarzyszenia Polskiego Patchworku. W trakcie tygodniowego pobytu pięćdziesiąt uczestniczek „kolonii” brało udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez członkinie Stowarzyszenia, a także szyły własne projekty. Powstało wiele magicznych, przepięknych patchorkowych dzieł sztuki, które wzbudziły prawdziwy zachwyt wśród przyglądających się codziennej pracy naszych „kolonistek”.

 

5 lipca 2019r. odbył się wernisaż wystawy „Biało – czerwona”. W związku z obchodzonym
w roku 2018 stuleciem niepodległości, Stowarzyszenie umożliwiło polskim quilterkom przyłączenie się do świętowania tej pięknej rocznicy na własny, patchorkowy sposób. Zaproszono członków Stowarzyszenia do udziału w konkursie, na którym można było uszyć quilt w polskich barwach narodowych – bieli i czerwieni. Można było użyć wyłącznie tkanin w różnych odcieniach tych barw. W efekcie powstało ponad 60 prac w kategorii prac małych
i dużych.

 

Wystawa w murach naszej szkoły będzie gościła do 27 lipca. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia!

Wolne miejsca

ZSCKU w Wolborzu posiada wolne miejsca na kierunku:

technik hodowca koni

technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki

technik logistyk

technik informatyk

technik pojazdów samochodowych

ZAPRASZAMY

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników do pobrania ze strony poniżej:

Wykaz podręczników dla klasy 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wielki sukces literacki!

W minioną środę, 12 czerwca, gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, gdzie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w 23 Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych województwa łódzkiego.  Uczennica klasy I technik hodowca koni Ganda Reszka zajęła I miejsce w kategorii proza za opowiadanie I need you my Loser.

Przegląd Twórczości Artystycznej odbywa się od 1996 roku i dotyczy uczniów szkół województwa łódzkiego kształcących w różnorodnych zawodach w formie technikum i obecnej szkoły branżowej.  W bieżącym roku szkolnym obejmował cztery kategorie: proza, poezja, malarstwo i fotografia. Ganda Reszka pokonała kilkadziesiąt opowiadań nadesłanych przez najczęściej starszych od niej uczestników i zajęła I miejsce.  Podczas uroczystej gali pokonując stres dotyczący wystąpień publicznych Ganda odczytała fragment swojego opowiadania. Zaprezentowała się znakomicie przed zgromadzoną publicznością, wśród której znaleźli się nie tylko uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami, ale także obejmujący honorowy patronat nad konkursem przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty,  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zwyciężczyni przeglądu Ganda Reszka, którą opiekowała się p. Edyta Cieślak,  nie tylko pisze opowiadania, ale także pięknie rysuje, bierze udział w organizowanych w szkole warsztatach plastycznych, wchodzi w skład  reprezentacji naszej szkoły w piłkę siatkową, pasjonuje się końmi i jeździectwem. Swoją przygodę z literaturą rozpoczęła jeszcze w gimnazjum publikując opowiadania w Internecie w aplikacji Wattpad, co obecnie zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca w konkursie literackim.  Jak sama przyznaje, chce kontynuować swoją działalność artystyczną, na co bardzo liczymy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów☺☺☺.

No Images found.

Metoda batiku na warsztatach plastycznych

17 maja tego roku, podczas drugiego Dnia Otwartych Drzwi, w pracowni nr 26 na lekcjach wiedzy o kulturze i języka polskiego odbyły się kolejne warsztaty plastyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy I technik hodowli koni oraz klasy III technik logistyk i technik hodowli koni, którzy są wyjątkowo uzdolnieni plastycznie i chętni do prac artystycznych.

W związku z trwającą pełnią wiosny uczennice i uczniowie mieli za zadanie narysować wiosenną łąkę. Tym razem uczyli się dość trudnej i skomplikowanej techniki batiku. Karton został przez nich pokryty pastelami olejnymi w różnych, najczęściej optymistycznych kolorach. Następnym etapem pracy było pomalowanie go czarną farbą. Ostatnie zadanie obejmowało wydrapywanie, gdzie właściwe zastosowanie znalazł precyzyjny rysunek, a kolorowa łąka stopniowo wyłania się z czarnego tła. Na uwagę zasługuje również, że jedna z uczennic zamiast łąki stworzyła obraz trąby powietrznej, ale są to nieprzewidziane efekty procesu twórczego, który, jak wiadomo, nie ma nic wspólnego z racjonalizmem. Efekty pracy uczniów są fascynujące i jednocześnie zaskakujące.

Wystawa prac pojawi się przed pracownią nr 26 w początkach czerwca. Zapraszamy do oglądania!

Kultura słowiańska na lekcjach wok

W miniony piątek, tj. 17 maja na zajęciach wiedzy o kulturze w klasie I technik hodowli koni i technik hotelarstwa odbyła się finalizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego.
Uczennice klasy pierwszej technik hodowli koni na zajęciach wiedzy o kulturze pracowały metodą projektu realizując wybrany przez siebie temat z zakresu podstawy programowej tego przedmiotu. Oliwia Baka, Maja Chmielewska i Ula Krawiec wybrały temat Kultura słowiańska i pracowały nad nim od końca września podpisując stosowny kontrakt z nauczycielem (p. Edytą Cieślak), przygotowując plan wystąpienia, szczegółowy scenariusz zajęć, wskazując wykorzystaną bibliografię spoza podstawy programowej, opracowując różnorodne formy prezentacji, aby przybliżyć koleżankom i kolegom kulturę Słowian, która powinna być nam przecież bliska. Zgodnie z własną wyobraźnią i źródłami historycznymi uczennice przygotowały stroje, w których wystąpiły, opracowały prezentację multimedialną, nagrały krótkie filmy propagujące filary kultury słowiańskiej, a także zadbały o rozrywkę dla publiczności, którą byli uczniowie klasy II technik informatyk i technik hodowli koni – quiz z nagrodami.
Wystąpienie uczennic było przyjęte niezwykle ciepło i z wielkim zaciekawieniem, poszerzyło wiedzę publiczności na temat ciekawej kultury słowiańskiej, a uczennicom pozwoliło sprawdzić się w nowej roli i rozwinąć swoje umiejętności oratorskie, aktorskie i dydaktyczne
Serdecznie zapraszamy do oglądania fotorelacji z projektu!

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

– liceum europejskie

– liceum turystyczno-krajoznawcze

 

TECHNIKUM:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– technik mechanik ( specjalność: spawalnictwo)

– technik pojazdów samochodowych

– technik hodowca koni

– technik hotelarstwa

– technik informatyk

– technik logistyk

– technik analityk

– technik technologii żywności

– technik pszczelarz

– technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

-mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– mechanik pojazdów samochodowych

– ślusarz
– operator obrabiarek skrawających

– magazynier- logistyk

– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

– kierowca mechanik

– mechanik motocyklowy

– pszczelarz

 

 

 

Zespół Szkół CKU w Wolborzu oferuje:

– miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem

–  odbywanie praktyk zagranicznych

–  udział w projektach unijnych

–  możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych

 

 

Adres strony systemu rekrutacji:  https://lodzkie.edu.com.pl

New Holland

W ramach projektu “Stawiam na kwalifikacje II” szkoła w Wolborzu pozyskała sprzęt do nauki agrotroniki. Są to:

  • Ciągnik rolniczy New Holland TD 5.85 wyposażony w niezbędne usprzętowienie do precyzyjnego sterowania maszynami rolniczymi za pomocą sygnału nawigacji GPS. Intuicyjny wyświetlacz PLM znajdujący się w kabinie pozwala operatorowi w łatwy sposób przeglądać najważniejsze parametry maszyny i komunikować się z gospodarstwem. Łatwy w obsłudze portal internetowy umożliwia skuteczne zarządzanie wszystkimi danymi, pozwalając na podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o otrzymywane na bieżąco informacje. Rozwiązanie to pozwala na jednoczesną kontrole wszystkich parametrów maszyny, włączając w to prowadzenie, a także najbardziej zaawansowane funkcje mapowania plonów i wilgotności.
  • Opryskiwacz polowy zawieszany Krukowiak Heros doposażony w komputer Bravo 400S wraz z odbiornikiem sygnału GPS, dzięki czemu możliwe jest automatyczne sterowanie opryskiwaczem. Najważniejsze funkcje komputera opryskiwacza to elektryczne włączanie i wyłączanie głowic w momencie nałożenie się powierzchni opryskiwanej na opryskaną, tryb prowadzenia równoległy, sygnalizowanie momentów skrętu, wizualizacja wykonanej pracy oraz sterowanie hydrauliką olejową opryskiwacza
  • Kolumna demonstracyjna pozwalająca na uruchomienie monitora PLM wraz z komputerem, anteną GPS i kierownicą interaktywną w sali lekcyjnej. Oprogramowanie polskojęzyczne umożliwia analizę mapy plonów, map zasobności gleby, tworzenie linii przejazdowych oraz tworzenie map aplikacyjnych.

W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie nowych środków w ramach funduszy unijnych na zakup kolejnych maszyn rolniczych w celu skompletowania stanowisk do praktycznej nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Spotkanie z terapeutą

W ramach działań profilaktycznych podejmowanych  w naszej szkole w dniu 5 kwietnia 2019r. zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla młodzieży. Spotkania z uczniami prowadził p. Tomasz Bilicki – prezes Fundacji Innopolis w Łodzi. Podczas warsztatów omówione zostały pozytywne zasoby współczesnych nastolatków oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Terapeuta przedstawił
i wyjaśnił również zjawisko cyberprzemocy. Ponadto uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z terapeutą.

ZS CKU w Wolborzu – stawiamy na kwalifikacje

Ostatnie lata polskiej edukacji to praca nad poprawą jakości kształcenia zawodowego, postawieniem go na takim poziomie, który zachęci młodych ludzi do kontynuowania nauki właśnie w szkołach kształcących wykwalifikowanych fachowców. Do takich szkół należy           ZS CKU w Wolborzu. Placówka od lat pozyskuje fundusze zewnętrzne, które przyczyniają się do podniesienia poziomu i uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego. Aktualnie, od           stycznia 2019 roku, w ZS CKU w Wolborzu realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje III”, współfinansowany ze środków EFS – Oś Priorytetowa XI „Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności.”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W trakcie trwania projektu 65 uczniów i 8 nauczycieli podniesie swoje kompetencje  i zdobędzie dodatkowe kwalifikacje. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, wyjazdach branżowych, odbywać będą staże u pracodawców.  Nauczyciele ukończą szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto szkoła pozyska wyspecjalizowany, nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Całkowita wartość projektu to kwota 806 725,00 złotych. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

„Łączy nas krew, która ratuje życie”– pod takim hasłem w dniu 13 marca 2019r. odbyła się w naszej szkole, kolejny raz w tym roku szkolnym, akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowała pani Agnieszka Olejnik przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Głównymi bohaterami tego dnia byli jednak uczniowie naszej szkoły, którzy ponownie w dużej liczbie zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi.

Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy.

Warsztaty międzyszkolne „Z nami zdobędziesz Olimp…”

W dniu 12 marca 2019r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się kolejna edycja międzyszkolnych zajęć warsztatowych z cyklu „Wiosną malowane…”. Tegoroczne warsztaty odbyły się pod hasłem „Z nami zdobędziesz Olimp…”. W spotkaniu, jak co roku, wzięli udział uczniowie klas trzecich z zaprzyjaźnionych gimnazjów oraz po raz pierwszy ósmoklasiści ze szkół podstawowych. Do wspólnej edukacji i zabawy z młodzieżą ZS CKU w Wolborzu zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół w Wiadernie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej w Komornikach oraz Gimnazjum Publicznego w Wolborzu wraz z opiekunami.

Zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół CKU w Wolborzu, p. Sławomir Przybył, życząc przyjemnego pobytu w szkole i ciekawych wrażeń.

Podczas tegorocznych warsztatów młodzież uczestniczyła w konkursach, których tematyka dotyczyła Grecji, w tym mitologii greckiej. Konkursy przebiegały w 4 obszarach tematycznych:

  1. Rozpoznawanie bóstw olimpijskich i odnajdywanie ich w codziennym życiu,
  2. Prezentacja scenek pn. „Wesele Tetydy i Peleusa oraz spór o złote jabłko”’
  3. Dopasowywanie wypowiedzi współczesnej młodzieży do postaci z mitologii,
  4. Kalambury związane z dwunastoma pracami Heraklesa

Zajęcia edukacyjne poprzedziły zabawy integrujące obecną na spotkaniu młodzież.

W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję poznać geografię, historię i tradycje Grecji.

W konkursach największą liczbę punktów, a tym samym I miejsce ex aequo zdobyli uczniowie  z Zespołu Szkół w Wiadernie i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu. Miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa w Komornikach, zaś trzecie Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas wizyty w Zespole Szkół CKU w Wolborzu młodzież gimnazjalna miała również okazję zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz bazą dydaktyczną, zwiedziła pomieszczenia lekcyjne oraz nawiązała kontakty ze starszymi koleżankami i kolegami – uczniami technikum.

Pobyt w szkole zakończył się wręczeniem, przez dyrektora szkoły, podziękowań dla szkół, które przyjęły zaproszenie do udziału w warsztatowych zajęciach integracyjnych, nagród za zmagania konkursowe oraz indywidualnych  podziękowań dla uczniów i ich opiekunów. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólny  poczęstunek.

Z całą pewnością nie było to ostatnie wspólne spotkanie, a współpraca                           z zaprzyjaźnionymi gimnazjami będzie kontynuowana w przyszłości.

Spotkanie zorganizowali i poprowadzili nauczyciele: p.Agnieszka Olejnik, p. Urszula Siatkowska i p. Marzena Włoch  oraz uczniowie: Palina Kozik Natalia Stefanek, Patrycja Woźniak (kl. 4 thk), Wiktoria Bilska (kl. 3 thk), Wiktoria Augustyniak, Martyna Gładysz, Agata Lisiecka, Dominika Szychta, Oliwia Urbaniak, Martyna Ziajka (kl. 2 thk), Błaszkowski Kacper, Jakub Kobus, Michał Tkaczyk, Oskar Wochna (kl. 2 tmra), Patryk Lewandowski (kl. 2 ti), Oliwia Baka, Emil Dyjas, Urszula Krawiec, Sara Wójcicka (kl. 1 thk), Wiktoria  Łomża, Kacper Rudniak (kl. 1tl) oraz Stanisław Dylewski (kl. 1tmra).

« 1 z 3 »

 

Nasz zagraniczny staż szansą na lepsze jutro

Aby dowiedzieć się więcej naciśnij: “Read more”

http://internatwolborz.pl/DANE/broszura.pdf

 

 

Nasi uczniowie ponownie w „ Kole Fortuny”

W dniu 19.03.2019r. uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w nagraniach programu Koło Fortuny, emitowanego w programie 2 Telewizji Polskiej. Tym razem na nagrania czterech odcinków programu udali się uczniowie klas I TMRiA, I TL, I THK, I TH, II THK i I TI. Program nagrywany był w Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio w Warszawie.

Podczas jednodniowego pobytu w studiu nagrań młodzież miała okazję zapoznać się z warsztatem pracy w Telewizji Polskiej i podejrzeć pracę na planie „od kuchni”.  Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pracę dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, reżyserów, asystentów i animatorów oraz posłuchać na żywo piosenek w wykonaniu Rafała Brzozowskiego z zespołem muzycznym. Okazało się, że aby powstało kilkanaście minut gotowego nagrania potrzeba wielu powtórzeń i zbiorowej pracy całego zespołu oraz  wytrwałości widowni. Jednak możliwość przeżywania gorących emocji na żywo szybko rekompensowała  cierpliwość młodych statystów.

Niezapomnianą pamiątką z wyjazdu jest wspólne zdjęcie z prowadzącymi teleturniej – Rafałem Brzozowskim i Izabellą Krzan.
Świetna zabawa, wiele emocji a przy tym edukacja – to kwintesencja wycieczki do świata mediów, jakim jest telewizja.

Zapraszamy do obejrzenia niezapomnianych odcinków (od 499 do 502)Koła Fortuny z udziałem młodzieży z naszej szkoły!!!

W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 uczniów pod opieką p. Magdaleny Domańskiej, Anny Matuszkiewicz, Agnieszki Olejnik, Urszuli Siatkowskiej i Ewy Sobczyk.

Nasi uczniowie ponownie w „ Kole Fortuny”

Konkurs dla szkół średnich województwa Łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

W dni 14 marca 2019r. uczniowe z naszej szkoły: Natalia Stefanek z kl. IV THK, Karolina Błąkała z kl. IV TL, Mateusz Kacperski z kl. IV TMRiA i Wiktor Ostrowski z III TMRiA brali udział w eliminacjach powiatowych “Konkursu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”. Podczas tej rywalizacji młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, a przede wszystkim zobaczyć jak wygląda weryfikacja kandydatów do służby w Policji. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy, sprawdzający znajomość Ustawy o Policji oraz wiedzy o społeczeństwie. W drugim etapie młodzież musiała wykazać się dużą sprawnością fizyczną pokonując tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Drużyna z naszej szkoły rywalizację tę zakończyła na drugim miejscu.

Etap okręgowy VII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

15 marca  2019r.  Kacper Błaszkowski, uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, reprezentował  naszą szkołę podczas  eliminacji okręgowych  VII  Olimpiady i Przedsiębiorczości i Zarządzania, które odbyły się na Wydziale  Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – organizatora w/w zawodów. W styczniu br. Kacper najlepiej rozwiązał zadania testowe podczas etapu szkolnego  olimpiady oraz  uzyskał niezbędną liczbę punktów warunkującą zakwalifikowanie się do kolejnego etapu. Tym samym pokonał ponad  3,5 tys. swoich rywali z całej Polski. Siódmą odsłonę tegorocznego konkursu zadedykowano problemom zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Do olimpiady Kacper  przygotowywał się pod okiem  p. Urszuli Siatkowskiej – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.  Wkrótce dowiemy się, kto znajdzie się w wielkim finale, a do tego czasu trzymamy za Kacpra mocno kciuki!!!

 

TARGI EDUKACYJNE W SKIERNIEWICACH

W dniu 12.03.2019r. młodzież z Zespołu Szkół CKU w Wolborzu mieszkająca  w internacie wzięła udział w XVII Targach Kariery pod hasłem„ Szkoła dla gimnazjalisty  i ósmoklasisty”organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe  w Skierniewicach. Impreza ma na celu promowanie szkół i kierunków nauczania w mieście i okolicy oraz dotarcie z ofertą kształcenia do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie w składzie: Patrycja Lula i Olga Cięciek z kl. I TH, Zuzanna Kwaśniewska  i Klaudia Kanicka z kl. I THK, Jakub Domański  i Adrian Kielich z kl. II TMR i A  wraz z opiekunami  p. R. Garnys i  p. E. Gajdą – Gawryszczak przygotowali stoisko promocyjne naszej szkoły. Podczas targów wszyscy udzielali aktualnych  informacji o szkole zainteresowanym uczniom. Zachęcali do wyboru naszej szkoły i starali się  ułatwić wybór dalszej drogi kształcenia zapoznając młodzież z ofertą edukacyjną szkoły. Pracy było dużo, bo w targach uczestniczyło 1500 zainteresowanych uczniów. Mamy nadzieję , że nasz trud się opłacił i kilka osób powitamy we wrześniu w murach naszej szkole.