ZSCKU w Wolborzu

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ZSCKU w wolborzu
odwiedź naszą szkołę!
ZSCKU w wolborzu
Zapraszamy do naszej szkoły!
ZSCKU w wolborzu
Przyjdź i zobacz!

Ważne informacje!

                                                                                                                                

Adres strony systemu rekrutacji:

https://lodzkie.edu.com.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wielki sukces literacki!

W minioną środę, 12 czerwca, gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, gdzie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w 23 Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych województwa łódzkiego.  Uczennica klasy I technik hodowca koni Ganda Reszka zajęła I miejsce w kategorii proza za opowiadanie I need you my Loser.

Przegląd Twórczości Artystycznej odbywa się od 1996 roku i dotyczy uczniów szkół województwa łódzkiego kształcących w różnorodnych zawodach w formie technikum i obecnej szkoły branżowej.  W bieżącym roku szkolnym obejmował cztery kategorie: proza, poezja, malarstwo i fotografia. Ganda Reszka pokonała kilkadziesiąt opowiadań nadesłanych przez najczęściej starszych od niej uczestników i zajęła I miejsce.  Podczas uroczystej gali pokonując stres dotyczący wystąpień publicznych Ganda odczytała fragment swojego opowiadania. Zaprezentowała się znakomicie przed zgromadzoną publicznością, wśród której znaleźli się nie tylko uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami, ale także obejmujący honorowy patronat nad konkursem przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty,  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zwyciężczyni przeglądu Ganda Reszka, którą opiekowała się p. Edyta Cieślak,  nie tylko pisze opowiadania, ale także pięknie rysuje, bierze udział w organizowanych w szkole warsztatach plastycznych, wchodzi w skład  reprezentacji naszej szkoły w piłkę siatkową, pasjonuje się końmi i jeździectwem. Swoją przygodę z literaturą rozpoczęła jeszcze w gimnazjum publikując opowiadania w Internecie w aplikacji Wattpad, co obecnie zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca w konkursie literackim.  Jak sama przyznaje, chce kontynuować swoją działalność artystyczną, na co bardzo liczymy. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów☺☺☺.

Metoda batiku na warsztatach plastycznych

17 maja tego roku, podczas drugiego Dnia Otwartych Drzwi, w pracowni nr 26 na lekcjach wiedzy o kulturze i języka polskiego odbyły się kolejne warsztaty plastyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy I technik hodowli koni oraz klasy III technik logistyk i technik hodowli koni, którzy są wyjątkowo uzdolnieni plastycznie i chętni do prac artystycznych.

W związku z trwającą pełnią wiosny uczennice i uczniowie mieli za zadanie narysować wiosenną łąkę. Tym razem uczyli się dość trudnej i skomplikowanej techniki batiku. Karton został przez nich pokryty pastelami olejnymi w różnych, najczęściej optymistycznych kolorach. Następnym etapem pracy było pomalowanie go czarną farbą. Ostatnie zadanie obejmowało wydrapywanie, gdzie właściwe zastosowanie znalazł precyzyjny rysunek, a kolorowa łąka stopniowo wyłania się z czarnego tła. Na uwagę zasługuje również, że jedna z uczennic zamiast łąki stworzyła obraz trąby powietrznej, ale są to nieprzewidziane efekty procesu twórczego, który, jak wiadomo, nie ma nic wspólnego z racjonalizmem. Efekty pracy uczniów są fascynujące i jednocześnie zaskakujące.

Wystawa prac pojawi się przed pracownią nr 26 w początkach czerwca. Zapraszamy do oglądania!

Kultura słowiańska na lekcjach wok

W miniony piątek, tj. 17 maja na zajęciach wiedzy o kulturze w klasie I technik hodowli koni i technik hotelarstwa odbyła się finalizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego.
Uczennice klasy pierwszej technik hodowli koni na zajęciach wiedzy o kulturze pracowały metodą projektu realizując wybrany przez siebie temat z zakresu podstawy programowej tego przedmiotu. Oliwia Baka, Maja Chmielewska i Ula Krawiec wybrały temat Kultura słowiańska i pracowały nad nim od końca września podpisując stosowny kontrakt z nauczycielem (p. Edytą Cieślak), przygotowując plan wystąpienia, szczegółowy scenariusz zajęć, wskazując wykorzystaną bibliografię spoza podstawy programowej, opracowując różnorodne formy prezentacji, aby przybliżyć koleżankom i kolegom kulturę Słowian, która powinna być nam przecież bliska. Zgodnie z własną wyobraźnią i źródłami historycznymi uczennice przygotowały stroje, w których wystąpiły, opracowały prezentację multimedialną, nagrały krótkie filmy propagujące filary kultury słowiańskiej, a także zadbały o rozrywkę dla publiczności, którą byli uczniowie klasy II technik informatyk i technik hodowli koni – quiz z nagrodami.
Wystąpienie uczennic było przyjęte niezwykle ciepło i z wielkim zaciekawieniem, poszerzyło wiedzę publiczności na temat ciekawej kultury słowiańskiej, a uczennicom pozwoliło sprawdzić się w nowej roli i rozwinąć swoje umiejętności oratorskie, aktorskie i dydaktyczne
Serdecznie zapraszamy do oglądania fotorelacji z projektu!

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

– liceum europejskie

– liceum turystyczno-krajoznawcze

 

TECHNIKUM:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– technik mechanik ( specjalność: spawalnictwo)

– technik pojazdów samochodowych

– technik hodowca koni

– technik hotelarstwa

– technik informatyk

– technik logistyk

– technik analityk

– technik technologii żywności

– technik pszczelarz

– technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

-mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– mechanik pojazdów samochodowych

– ślusarz
– operator obrabiarek skrawających

– magazynier- logistyk

– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

– kierowca mechanik

– mechanik motocyklowy

– pszczelarz

 

 

 

Zespół Szkół CKU w Wolborzu oferuje:

– miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem

–  odbywanie praktyk zagranicznych

–  udział w projektach unijnych

–  możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych

 

 

Adres strony systemu rekrutacji:  https://lodzkie.edu.com.pl

New Holland

W ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” szkoła w Wolborzu pozyskała sprzęt do nauki agrotroniki. Są to:

 • Ciągnik rolniczy New Holland TD 5.85 wyposażony w niezbędne usprzętowienie do precyzyjnego sterowania maszynami rolniczymi za pomocą sygnału nawigacji GPS. Intuicyjny wyświetlacz PLM znajdujący się w kabinie pozwala operatorowi w łatwy sposób przeglądać najważniejsze parametry maszyny i komunikować się z gospodarstwem. Łatwy w obsłudze portal internetowy umożliwia skuteczne zarządzanie wszystkimi danymi, pozwalając na podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o otrzymywane na bieżąco informacje. Rozwiązanie to pozwala na jednoczesną kontrole wszystkich parametrów maszyny, włączając w to prowadzenie, a także najbardziej zaawansowane funkcje mapowania plonów i wilgotności.
 • Opryskiwacz polowy zawieszany Krukowiak Heros doposażony w komputer Bravo 400S wraz z odbiornikiem sygnału GPS, dzięki czemu możliwe jest automatyczne sterowanie opryskiwaczem. Najważniejsze funkcje komputera opryskiwacza to elektryczne włączanie i wyłączanie głowic w momencie nałożenie się powierzchni opryskiwanej na opryskaną, tryb prowadzenia równoległy, sygnalizowanie momentów skrętu, wizualizacja wykonanej pracy oraz sterowanie hydrauliką olejową opryskiwacza
 • Kolumna demonstracyjna pozwalająca na uruchomienie monitora PLM wraz z komputerem, anteną GPS i kierownicą interaktywną w sali lekcyjnej. Oprogramowanie polskojęzyczne umożliwia analizę mapy plonów, map zasobności gleby, tworzenie linii przejazdowych oraz tworzenie map aplikacyjnych.

W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie nowych środków w ramach funduszy unijnych na zakup kolejnych maszyn rolniczych w celu skompletowania stanowisk do praktycznej nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Spotkanie z terapeutą

W ramach działań profilaktycznych podejmowanych  w naszej szkole w dniu 5 kwietnia 2019r. zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla młodzieży. Spotkania z uczniami prowadził p. Tomasz Bilicki – prezes Fundacji Innopolis w Łodzi. Podczas warsztatów omówione zostały pozytywne zasoby współczesnych nastolatków oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Terapeuta przedstawił
i wyjaśnił również zjawisko cyberprzemocy. Ponadto uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z terapeutą.

ZS CKU w Wolborzu – stawiamy na kwalifikacje

Ostatnie lata polskiej edukacji to praca nad poprawą jakości kształcenia zawodowego, postawieniem go na takim poziomie, który zachęci młodych ludzi do kontynuowania nauki właśnie w szkołach kształcących wykwalifikowanych fachowców. Do takich szkół należy           ZS CKU w Wolborzu. Placówka od lat pozyskuje fundusze zewnętrzne, które przyczyniają się do podniesienia poziomu i uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego. Aktualnie, od           stycznia 2019 roku, w ZS CKU w Wolborzu realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje III”, współfinansowany ze środków EFS – Oś Priorytetowa XI „Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności.”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W trakcie trwania projektu 65 uczniów i 8 nauczycieli podniesie swoje kompetencje  i zdobędzie dodatkowe kwalifikacje. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, wyjazdach branżowych, odbywać będą staże u pracodawców.  Nauczyciele ukończą szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto szkoła pozyska wyspecjalizowany, nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Całkowita wartość projektu to kwota 806 725,00 złotych. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

„Łączy nas krew, która ratuje życie”– pod takim hasłem w dniu 13 marca 2019r. odbyła się w naszej szkole, kolejny raz w tym roku szkolnym, akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowała pani Agnieszka Olejnik przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Głównymi bohaterami tego dnia byli jednak uczniowie naszej szkoły, którzy ponownie w dużej liczbie zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi.

Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy.

Warsztaty międzyszkolne „Z nami zdobędziesz Olimp…”

W dniu 12 marca 2019r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się kolejna edycja międzyszkolnych zajęć warsztatowych z cyklu „Wiosną malowane…”. Tegoroczne warsztaty odbyły się pod hasłem „Z nami zdobędziesz Olimp…”. W spotkaniu, jak co roku, wzięli udział uczniowie klas trzecich z zaprzyjaźnionych gimnazjów oraz po raz pierwszy ósmoklasiści ze szkół podstawowych. Do wspólnej edukacji i zabawy z młodzieżą ZS CKU w Wolborzu zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół w Wiadernie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, Szkoły Podstawowej w Komornikach oraz Gimnazjum Publicznego w Wolborzu wraz z opiekunami.

Zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół CKU w Wolborzu, p. Sławomir Przybył, życząc przyjemnego pobytu w szkole i ciekawych wrażeń.

Podczas tegorocznych warsztatów młodzież uczestniczyła w konkursach, których tematyka dotyczyła Grecji, w tym mitologii greckiej. Konkursy przebiegały w 4 obszarach tematycznych:

 1. Rozpoznawanie bóstw olimpijskich i odnajdywanie ich w codziennym życiu,
 2. Prezentacja scenek pn. „Wesele Tetydy i Peleusa oraz spór o złote jabłko”’
 3. Dopasowywanie wypowiedzi współczesnej młodzieży do postaci z mitologii,
 4. Kalambury związane z dwunastoma pracami Heraklesa

Zajęcia edukacyjne poprzedziły zabawy integrujące obecną na spotkaniu młodzież.

W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie mieli okazję poznać geografię, historię i tradycje Grecji.

W konkursach największą liczbę punktów, a tym samym I miejsce ex aequo zdobyli uczniowie  z Zespołu Szkół w Wiadernie i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu. Miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa w Komornikach, zaś trzecie Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas wizyty w Zespole Szkół CKU w Wolborzu młodzież gimnazjalna miała również okazję zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz bazą dydaktyczną, zwiedziła pomieszczenia lekcyjne oraz nawiązała kontakty ze starszymi koleżankami i kolegami – uczniami technikum.

Pobyt w szkole zakończył się wręczeniem, przez dyrektora szkoły, podziękowań dla szkół, które przyjęły zaproszenie do udziału w warsztatowych zajęciach integracyjnych, nagród za zmagania konkursowe oraz indywidualnych  podziękowań dla uczniów i ich opiekunów. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólny  poczęstunek.

Z całą pewnością nie było to ostatnie wspólne spotkanie, a współpraca                           z zaprzyjaźnionymi gimnazjami będzie kontynuowana w przyszłości.

Spotkanie zorganizowali i poprowadzili nauczyciele: p.Agnieszka Olejnik, p. Urszula Siatkowska i p. Marzena Włoch  oraz uczniowie: Palina Kozik Natalia Stefanek, Patrycja Woźniak (kl. 4 thk), Wiktoria Bilska (kl. 3 thk), Wiktoria Augustyniak, Martyna Gładysz, Agata Lisiecka, Dominika Szychta, Oliwia Urbaniak, Martyna Ziajka (kl. 2 thk), Błaszkowski Kacper, Jakub Kobus, Michał Tkaczyk, Oskar Wochna (kl. 2 tmra), Patryk Lewandowski (kl. 2 ti), Oliwia Baka, Emil Dyjas, Urszula Krawiec, Sara Wójcicka (kl. 1 thk), Wiktoria  Łomża, Kacper Rudniak (kl. 1tl) oraz Stanisław Dylewski (kl. 1tmra).

« 2 z 3 »

 

Nasz zagraniczny staż szansą na lepsze jutro

Aby dowiedzieć się więcej naciśnij: „Read more”

http://internatwolborz.pl/DANE/broszura.pdf

 

 

Nasi uczniowie ponownie w „ Kole Fortuny”

W dniu 19.03.2019r. uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w nagraniach programu Koło Fortuny, emitowanego w programie 2 Telewizji Polskiej. Tym razem na nagrania czterech odcinków programu udali się uczniowie klas I TMRiA, I TL, I THK, I TH, II THK i I TI. Program nagrywany był w Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio w Warszawie.

Podczas jednodniowego pobytu w studiu nagrań młodzież miała okazję zapoznać się z warsztatem pracy w Telewizji Polskiej i podejrzeć pracę na planie „od kuchni”.  Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pracę dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, reżyserów, asystentów i animatorów oraz posłuchać na żywo piosenek w wykonaniu Rafała Brzozowskiego z zespołem muzycznym. Okazało się, że aby powstało kilkanaście minut gotowego nagrania potrzeba wielu powtórzeń i zbiorowej pracy całego zespołu oraz  wytrwałości widowni. Jednak możliwość przeżywania gorących emocji na żywo szybko rekompensowała  cierpliwość młodych statystów.

Niezapomnianą pamiątką z wyjazdu jest wspólne zdjęcie z prowadzącymi teleturniej – Rafałem Brzozowskim i Izabellą Krzan.
Świetna zabawa, wiele emocji a przy tym edukacja – to kwintesencja wycieczki do świata mediów, jakim jest telewizja.

Zapraszamy do obejrzenia niezapomnianych odcinków (od 499 do 502)Koła Fortuny z udziałem młodzieży z naszej szkoły!!!

W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 uczniów pod opieką p. Magdaleny Domańskiej, Anny Matuszkiewicz, Agnieszki Olejnik, Urszuli Siatkowskiej i Ewy Sobczyk.

Nasi uczniowie ponownie w „ Kole Fortuny”

Konkurs dla szkół średnich województwa Łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

W dni 14 marca 2019r. uczniowe z naszej szkoły: Natalia Stefanek z kl. IV THK, Karolina Błąkała z kl. IV TL, Mateusz Kacperski z kl. IV TMRiA i Wiktor Ostrowski z III TMRiA brali udział w eliminacjach powiatowych „Konkursu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”. Podczas tej rywalizacji młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, a przede wszystkim zobaczyć jak wygląda weryfikacja kandydatów do służby w Policji. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy, sprawdzający znajomość Ustawy o Policji oraz wiedzy o społeczeństwie. W drugim etapie młodzież musiała wykazać się dużą sprawnością fizyczną pokonując tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Drużyna z naszej szkoły rywalizację tę zakończyła na drugim miejscu.

Etap okręgowy VII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

15 marca  2019r.  Kacper Błaszkowski, uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, reprezentował  naszą szkołę podczas  eliminacji okręgowych  VII  Olimpiady i Przedsiębiorczości i Zarządzania, które odbyły się na Wydziale  Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – organizatora w/w zawodów. W styczniu br. Kacper najlepiej rozwiązał zadania testowe podczas etapu szkolnego  olimpiady oraz  uzyskał niezbędną liczbę punktów warunkującą zakwalifikowanie się do kolejnego etapu. Tym samym pokonał ponad  3,5 tys. swoich rywali z całej Polski. Siódmą odsłonę tegorocznego konkursu zadedykowano problemom zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Do olimpiady Kacper  przygotowywał się pod okiem  p. Urszuli Siatkowskiej – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.  Wkrótce dowiemy się, kto znajdzie się w wielkim finale, a do tego czasu trzymamy za Kacpra mocno kciuki!!!

 

TARGI EDUKACYJNE W SKIERNIEWICACH

W dniu 12.03.2019r. młodzież z Zespołu Szkół CKU w Wolborzu mieszkająca  w internacie wzięła udział w XVII Targach Kariery pod hasłem„ Szkoła dla gimnazjalisty  i ósmoklasisty”organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe  w Skierniewicach. Impreza ma na celu promowanie szkół i kierunków nauczania w mieście i okolicy oraz dotarcie z ofertą kształcenia do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie w składzie: Patrycja Lula i Olga Cięciek z kl. I TH, Zuzanna Kwaśniewska  i Klaudia Kanicka z kl. I THK, Jakub Domański  i Adrian Kielich z kl. II TMR i A  wraz z opiekunami  p. R. Garnys i  p. E. Gajdą – Gawryszczak przygotowali stoisko promocyjne naszej szkoły. Podczas targów wszyscy udzielali aktualnych  informacji o szkole zainteresowanym uczniom. Zachęcali do wyboru naszej szkoły i starali się  ułatwić wybór dalszej drogi kształcenia zapoznając młodzież z ofertą edukacyjną szkoły. Pracy było dużo, bo w targach uczestniczyło 1500 zainteresowanych uczniów. Mamy nadzieję , że nasz trud się opłacił i kilka osób powitamy we wrześniu w murach naszej szkole.

Góra grosza 2018

W dniach 26.11. 2018 – 02.01.2019r. w naszej szkole i internacie po raz kolejny odbyła się akcja, pod nazwą „Góra Grosza 2018″. Dokładniej, zbiórka pieniędzy groszowych na dzieci znajdujących się w domach dziecka, czy rodzinach zastępczych.
W akcji dzielnie uczestniczyli uczniowie: Małgorzata Dyśko, Wiktoria Witek i Ganda Reszka z kl. I THK oraz Cezary Oleśkiewicz z kl. I TL, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli się do pracy. Przebieg akcji monitorowały panie Renata Garnys i Edyta Gajda – Gawryszczak, które zachęciły nas do jej przeprowadzenia. Codziennie na jednej z lekcji chodziliśmy po wszystkich klasach i zbieraliśmy grosiki od uczniów i nauczycieli, którzy byli chętni wesprzeć akcję. Oczywiście drobne pieniążki zbieraliśmy, także chodząc
z puszką po internacie, w czasie nauki własnej. Przecież nie każdy nosi pieniądze do szkoły, prawda?

 Jak co roku uczniowie naszej szkoły nie zawiedli i garściami wrzucali niewielkie, złote monety do naszej puszki, która co jakiś czas musiała być z tego powodu opróżniana. Oczywiście nie jest to powód do gniewu czy smutku, a raczej do dumy, ponieważ dzięki wielkiej pomocy uczniów oraz nauczycieli udało nam się zebrać, aż 197,50 zł nie zważając na błędy liczących grosiki. Było to w końcu niezwykle trudne i wyczerpujące zadanie, więc wybaczmy im to.

Z tego powodu chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom wspierającym tę oto akcję. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni! Niby jeden mały grosik nic nie znaczy, ale jeżeli każdy wrzucił przynajmniej po jednej monecie, uzbierała się
z tego już jakaś większa kwota, która może pomóc dzieciom potrzebującym.

Zacznijcie szykować złote, lśniące monety już na następny rok, kiedy to spotkamy się w następnej edycji tej zbiórki ! Do zobaczenia! 

Warsztaty Plastyczne

W miniony czwartek i piątek, tj. 7 i 8 marca na zajęciach wiedzy o kulturze i języka polskiego w klasie I technik hodowli koni i technik hotelarstwa odbyły się drugie warsztaty plastyczne.

Uczniowie klasy pierwszej podczas omawiania twórczości poety polskiego renesansu Jana Kochanowskiego pokusili się o dokonanie przekładu intersemiotycznego fragmentów jego pieśni w postaci graficznej, zgodnie z własną wyobraźnią.  Na lekcji wiedzy o kulturze zaś uczennice obu klas poznawały terapeutyczną wartość działań artystycznych  osobiście w nich uczestnicząc.  Niektóre z prac  aktywizowały uwagę uczniów, a inne ją wyciszały. Powstały prace, które będą  zdobiły pracownię języka polskiego  i które pozwoliły  uczennicom rozwijać się artystycznie.

Kolejne warsztaty plastyczne przeznaczone także dla uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej odbędą się 23 marca, w sobotę od godziny 10.00 jak zwykle w sali 26, na które serdecznie zapraszają uczennice klasy I THK i p. Edyta Cieślak.

List intencyjny

List intencyjny pomiędzy Zespołem Szkół w Wolborzu a firmą Zamet Industry Sp. Z.o.o.

http://nowastrona.zswolborz.pl/DANE/dok/pdf267.pdf

Ranking

Spotkanie z Policjantem

W dni 24 stycznia 2019 r. w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole dla klas pierwszych zostało zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszem policji w Wolborzu p. Jarosławem Pełczyńskim. Prelekcja poświęcona była bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie zapoznani z konsekwencjami niedozwolonych działań w internecie. W drugiej części spotkania policjant omówił zasady odpowiedzialności karnej. Spotkanie z funkcjonariuszem policji będzie przestrogą dla usiłujących ominąć prawo.

 

Wycieczka do Agromasz

W dniu 28/01/2018 klasa II tmr wraz z kilkoma uczniami z II thk była na wycieczce w Strzelcach Małych, gdzie znajduje się fabryka maszyn i urządzeń rolniczych Agro Masz. Na początku przewodnik przedstawił uczniom krótki film wprowadzający, przedstawiający historię zakładu. Po obejrzeniu filmu uczniowie mieli okazję zjeść pączka i napić się ciepłej herbaty. Po posiłku cała grupa wraz z przewodnikiem i opiekunami udała na hale, gdzie uczniowie mogli zobaczyć nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urządzenia do produkcji elementów maszyn rolniczych. Na koniec uczniowie zobaczyli gotowe już maszyny, przygotowane do  sprzedaży. 

Opiekunami wycieczki byli: Małgorzata Misztal i Adam Dziubałtowski

Inscenizacja Dziadów cz. III w wykonaniu Białostockiego Teatru „Forma”

25 stycznia bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole po raz drugi Teatr „Forma” z Białegostoku. W ubiegłym roku mieliśmy okazję obejrzeć Ferdydurkena podstawie powieści W. Gombrowicza. Tym razem aktorzy przedstawili inscenizację III cz. DziadówAdama Mickiewicza. Spektakl poruszał najistotniejsze wątki utworu, koncentrując się na najważniejszych scenach dramatu, tj. scena więzienna, Wielka Improwizacja, Widzenie ks. Piotra czy Salon warszawski. Centralną postacią przedstawienia, podobnie jak dzieła Mickiewicza, był przebywający w więziennej celi Konrad. W inscenizacji posłużono się  charakterystycznymi, wprowadzającymi w atmosferę dramatu symbolami. Ciekawym rozwiązaniem było wykorzystanie form lalkarskich.

            Spektakl przybliżył uczniom problematykę dzieła uważanego za utwór trudny i niezrozumiały, a znajdujący się na liście lektur obowiązkowych. Przedstawienie obejrzały klasy drugie i czwarte oraz chętne osoby z klas pierwszych i trzecich. 

Szkicujemy, rysujemy, malujemy…

Przez ostatni tydzień nauki, tj. od 14 do 18 stycznia, po wystawieniu ocen semestralnych,  na zajęciach języka polskiego odbywały się warsztaty plastyczne. Uczniowie klasy III w zawodzie technik logistyk i technik hodowli koni wraz z nauczycielem polonistą Edytą Cieślak podjęli się nowatorskiej metody pracy z tekstem literackim dokonując przekładu intersemiotycznego Nad NiemnemElizy Orzeszkowej. W związku z omawianiem tej znanej wszystkim lektury zauważono niezwykłą plastyczność opisów przyrody tam zawartych, zastosowany przez autorkę impresjonizm i realizm. Dlatego uczennice i uczniowie, aby lepiej zapamiętać treść powieści i odzwierciedlić patriotyzm autorki, dokonywali rysunkowej bądź malarskiej realizacji opisów łąk i lasów nadniemeńskich, opisu chaty Bohatyrowiczów oraz opisu dworu w Korczynie. Okazało się, że nawet pozornie mało uzdolnieni uczniowie potrafią oddać odpowiednimi kolorami atmosferę Nad Niemnem, jej sielskość bliską każdemu Polakowi, utrwalają sobie problematykę utworu i jednocześnie dobrze się bawiąc. Wystawa z warsztatów pojawi się przed salą  nr 26 pod koniec stycznia.

Ze względu na zainteresowanie uczniów już planujemy takie zajęcia także w innych klasach. W materiały plastyczne, tj. farby akwarelowe i plakatowe, pędzle, kredki Bambino i pastele, kartony i ołówki zaopatrzyła nas Dyrekcja szkoły:))

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

08 stycznia 2019r. odbył się etap szkolny VII Olimpiady  Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem jest Wydział  Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej.  W tegorocznej edycji w/w olimpiady, która odbywa się pod hasłem Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, zmagali się następujący uczniowie: Weronika Dziubałtowska, Justyna Żegota (klasa 3tl), Karolina Błąkała (klasa 4tl), Urszula Matuszczak (klasa 4thk), Kacper Błaszkowski, Jakub Kobus (klasa 2tmra), Dawid Iskierka, Mateusz Ścieszko, Marcin Milczarski  (klasa 4tmr), Michał Matuszczak, Konrad Pełczyński (klasa 2ti),  Łącznie do olimpiady przystąpiło 11 zawodników. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 50 pytań zamkniętych. Organizatorem zawodów szkolnych była p. Urszula Siatkowska. Wyniki etapu szkolnego olimpiady zostaną ogłoszone w drugiej połowie 28 stycznia 2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Zakupy i remonty w ZS CKU w Wolborzu

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2013 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wprowadzenie arkuszy spisowych do programu Inwentarz Optivum
 2. Remont i malowanie Izby Tradycji
 3. Remont mieszkania służbowego nr 3
 4. Wywóz nieczystości chemicznych z baraków
 5. Rozpoczęcie rozbiórki baraków
 6. Rozpoczęcie oczyszczania stawu w parku szkolnym
 7. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie A polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 8. Malowanie kuchni szkolnej
 9. Zakup wyposażenia na kuchnię, salę konferencyjną i do kierownika szkolenia praktycznego oraz do internatu B ( laptop, projektor, czajnik, monitor, pralka automatyczna)

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2014/2015 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie sal lekcyjnych nr 25,40,41 w budynku głównym szkoły
 2. Cyklinowanie parkietu w salach 18, 6, 28, 41,25
 3. Remont szatni szkolnej
 4. Remont i malowanie klatek schodowych mieszkańców
 5. Remont oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni i osadnika tłuszczu przy stołówce szkolnej
 7. Naprawa monitoringu w szkole
 8. Remont i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku głównym szkoły
 9. Remont kominów znajdujących się na internatach
 10. Malowanie i cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej
 11. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych
 12. Zakup sprzętu dydaktycznego (laptopy, projektory, kamery, mikroskop, książki do biblioteki, filmy, atlas sportowy i bieżnia)
 13. Wymiana i zakup brakujących gaśnic do wszystkich budynków w ZSCKU w Wolborzu
 14. Dostosowanie budynku internatu B do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 15. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu B
 16. Malowanie wszystkich sal sypialnianych i sanitariatów w internacie B
 17. Zakup sprzętu kuchennego oraz wyposażenia na stołówkę
 18. Zakup 40 sztuk tapczanów do internatu
 19. Pokrycie papą budynku 13 garaży na warsztatach szkolnych
 20. Rozbiórka baraków
 21. Remont bramy głównej
 22. Remont kosiarek

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2015/2016 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 6, 32, 37, 43 –  budynek  główny szkoły
 2. Remont oraz malowanie pomieszczenia archiwum – budynek główny szkoły
 3. Remont oraz malowanie pracowni nr 6 – budynek główny szkoły
 4. Zakup i założenie wykładziny podłogowej oraz założenie oświetlenia w pracowni nr 38 – budynek główny szkoły
 5. Remont pomieszczenia nr 21 –  gabinet w-ce dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego – budynek główny szkoły
 6. Remont pomieszczeń gospodarczych oraz montaż schodów na strych – budynek główny szkoły
 7. Malowanie wszystkich pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku głównym szkoły
 8. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie B polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 9. Wymiana instalacji elektrycznej w internacie B
 10. Założenie systemu monitoringu w internacie B
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 51 sztuk
 12. Remont pracowni do prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – internat A
 13. Zakup maszyn szwalniczych na potrzeby prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 14. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 15. Remont i malowanie Stacji Kontroli Pojazdów
 16. Bieżące remonty i naprawy samochodów służbowych i maszyn rolniczych
 17. Naprawa komina na budynku gospodarczym (biały domek)
 18. Remont na oczyszczalni ścieków polegający na wymianie rur kamionkowych na rury PCV, wymiana i wypoziomowanie koryt rozprowadzających ścieki
 19. Czyszczenie rowu melioracyjnego
 20. Czyszczenie stawu
 21. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 22. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 23. Częściowa wymiana oświetlenia zewnętrznego.
 24. Zakup busa 9-osobowego.

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2016/2017 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 24, 26, 29, 37 w budynku głównym szkoły oraz schody w internacie B
 2. Remont pracowni nadwozi i podwozi w budynku głównym szkoły – malowanie, zakup wykładziny, założenie oświetlenia
 3. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 4. Wymiana umywalek oraz położenie płytek na posadzce w łazience znajdującej się na warsztatach szkolnych
 5. Czyszczenie rowu melioracyjnego i kanalizacji na oczyszczalni ścieków oraz czyszczenie wszystkich studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół CKU w Wolborzu
 6. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 7. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku internatu A do obowiązujących przepisów p – poż. w budynku internatu A
 8. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 9. Malowanie wszystkich korytarzy i holu w budynku głównym szkoły
 10. Zakup i wymiana kotła warzelnego gazowego na kuchni
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 30 sztuk
 12. Uporządkowanie terenu po rozbiórce baraków – wywóz gruzu
 13. Wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowienie elewacji wraz z wymianą okien na II piętrze w budynku głównym szkoły
 14. Remont pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku warsztatów szkolnych
 15. Remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą mebli
 16. Remont pracowni obróbki ręcznej na warsztatach szkolnych
 17. Malowanie korytarzy na warsztatach szkolnych
 18. Cyklinowanie parkietu na korytarzu -I piętro w internacie A
 19. Malowanie korytarzy w budynku internatu A
 20. Założenie obróbki blacharskiej na budynku warsztatów szkolnych
 21. Położenie nowego pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych
 22. Wyszlakowanie parkingu dla nauczycieli
 23. Przystosowanie parteru budynku internatu A dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2017/2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie hali na warsztatach szkolnych
 2. Remont pomieszczeń znajdujących się na warsztatach szkolnych – pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej, – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 3. Remont pracowni przeznaczonych na kształcenie uczniów w nowych kierunkach – agrotronika, pojazdy samochodowe – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 4. Zakup i wymiana okien na warsztatach szkolnych w ilości 39sztuk
 5. Obróbka tynkarska wymienionych okien
 6. Remont pracowni chemicznej nr 13 w budynku głównym szkoły
 7. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 22 sztuk
 8. Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującej się w internacie B
 9. Zakup książek do biblioteki szkolnej
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji w ZSCKU w Wolborzu
 11. Remont dachu budynku mieszkalnego
 12. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kuchnię

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Zakup wyposażenia na kuchnię – patelnia elektryczna, stoły – 2szt, stoły z szufladami – 3szt, zamrażarka, basen, witryna chłodnicza
 2. Wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku głównego szkoły
 3. Wymiana ogrodzenia przy warsztatach szkolnych
 4. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 5. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i osadnika tłuszczy przy stołówce szkolnej
 7. Zakup kasy pancernej do kasy szkoły

2018 - wymiana okien na II piętrze budynku głównego szkoły 2018 - zakup stołu z szufladami na kuchnię 2018 zakup patelni elektrycznej na kuchnię 2018- Kasa pancerna
Warning: getimagesize(/usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/2018-_wymiana_okien_na_II_piętrze.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 220

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250
2018- wymiana okien na II piętrze 2018 - ogrdzenie przy warsztatach szkolnych 2018- zakup witryny chłodniczej do magazynu spożywczego