ZSCKU w Wolborzu

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ZSCKU w wolborzu
odwiedź naszą szkołę!
ZSCKU w wolborzu
Zapraszamy do naszej szkoły!
ZSCKU w wolborzu
Przyjdź i zobacz!

Ważne informacje!

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI ŻYWIENIOWEJ

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (nr 41/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.) od dnia 1 stycznia 2019r. stawki żywieniowe ulegają zmianie i będą wynosić:

 • stawka dzienna żywieniowa dla młodzieży mieszkającej w internacie – 13,00 zł (3,50 zł – śniadanie, 6,00 zł – obiad, 3,50 zł – kolacja)
 • obiad dla młodzieży szkolnej – 6,00 zł
 • obiad dla pracownika, emeryta szkoły – 8,00 zł.

Decyzja o podwyższeniu stawki żywieniowej została zaakceptowana przez organ prowadzący szkołę, tj. Starostwo Powiatowe oraz Radę Rodziców.

Opłata za zakwaterowanie nie ulega zmianie. Bez zmian pozostają również numery kont bankowych:

 

BGŻ O/Piotrków Trybunalski, ul. Grota Roweckiego 5, 97 – 300 Piotrków Tryb.

 • wyżywienie 35  2030  0045  1110  0000  0195  4510
 • zakwaterowanie 90  2030  0045  1110  0000  0195  4490

                                                                                                                                

 

Szkicujemy, rysujemy, malujemy…

Przez ostatni tydzień nauki, tj. od 14 do 18 stycznia, po wystawieniu ocen semestralnych,  na zajęciach języka polskiego odbywały się warsztaty plastyczne. Uczniowie klasy III w zawodzie technik logistyk i technik hodowli koni wraz z nauczycielem polonistą Edytą Cieślak podjęli się nowatorskiej metody pracy z tekstem literackim dokonując przekładu intersemiotycznego Nad NiemnemElizy Orzeszkowej. W związku z omawianiem tej znanej wszystkim lektury zauważono niezwykłą plastyczność opisów przyrody tam zawartych, zastosowany przez autorkę impresjonizm i realizm. Dlatego uczennice i uczniowie, aby lepiej zapamiętać treść powieści i odzwierciedlić patriotyzm autorki, dokonywali rysunkowej bądź malarskiej realizacji opisów łąk i lasów nadniemeńskich, opisu chaty Bohatyrowiczów oraz opisu dworu w Korczynie. Okazało się, że nawet pozornie mało uzdolnieni uczniowie potrafią oddać odpowiednimi kolorami atmosferę Nad Niemnem, jej sielskość bliską każdemu Polakowi, utrwalają sobie problematykę utworu i jednocześnie dobrze się bawiąc. Wystawa z warsztatów pojawi się przed salą  nr 26 pod koniec stycznia.

Ze względu na zainteresowanie uczniów już planujemy takie zajęcia także w innych klasach. W materiały plastyczne, tj. farby akwarelowe i plakatowe, pędzle, kredki Bambino i pastele, kartony i ołówki zaopatrzyła nas Dyrekcja szkoły:))

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

08 stycznia 2019r. odbył się etap szkolny VII Olimpiady  Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem jest Wydział  Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej.  W tegorocznej edycji w/w olimpiady, która odbywa się pod hasłem Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, zmagali się następujący uczniowie: Weronika Dziubałtowska, Justyna Żegota (klasa 3tl), Karolina Błąkała (klasa 4tl), Urszula Matuszczak (klasa 4thk), Kacper Błaszkowski, Jakub Kobus (klasa 2tmra), Dawid Iskierka, Mateusz Ścieszko, Marcin Milczarski  (klasa 4tmr), Michał Matuszczak, Konrad Pełczyński (klasa 2ti),  Łącznie do olimpiady przystąpiło 11 zawodników. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 50 pytań zamkniętych. Organizatorem zawodów szkolnych była p. Urszula Siatkowska. Wyniki etapu szkolnego olimpiady zostaną ogłoszone w drugiej połowie 28 stycznia 2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Zakupy i remonty w ZS CKU w Wolborzu

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2013 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wprowadzenie arkuszy spisowych do programu Inwentarz Optivum
 2. Remont i malowanie Izby Tradycji
 3. Remont mieszkania służbowego nr 3
 4. Wywóz nieczystości chemicznych z baraków
 5. Rozpoczęcie rozbiórki baraków
 6. Rozpoczęcie oczyszczania stawu w parku szkolnym
 7. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie A polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 8. Malowanie kuchni szkolnej
 9. Zakup wyposażenia na kuchnię, salę konferencyjną i do kierownika szkolenia praktycznego oraz do internatu B ( laptop, projektor, czajnik, monitor, pralka automatyczna)

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2014/2015 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie sal lekcyjnych nr 25,40,41 w budynku głównym szkoły
 2. Cyklinowanie parkietu w salach 18, 6, 28, 41,25
 3. Remont szatni szkolnej
 4. Remont i malowanie klatek schodowych mieszkańców
 5. Remont oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni i osadnika tłuszczu przy stołówce szkolnej
 7. Naprawa monitoringu w szkole
 8. Remont i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku głównym szkoły
 9. Remont kominów znajdujących się na internatach
 10. Malowanie i cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej
 11. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych
 12. Zakup sprzętu dydaktycznego (laptopy, projektory, kamery, mikroskop, książki do biblioteki, filmy, atlas sportowy i bieżnia)
 13. Wymiana i zakup brakujących gaśnic do wszystkich budynków w ZSCKU w Wolborzu
 14. Dostosowanie budynku internatu B do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 15. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu B
 16. Malowanie wszystkich sal sypialnianych i sanitariatów w internacie B
 17. Zakup sprzętu kuchennego oraz wyposażenia na stołówkę
 18. Zakup 40 sztuk tapczanów do internatu
 19. Pokrycie papą budynku 13 garaży na warsztatach szkolnych
 20. Rozbiórka baraków
 21. Remont bramy głównej
 22. Remont kosiarek

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2015/2016 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 6, 32, 37, 43 –  budynek  główny szkoły
 2. Remont oraz malowanie pomieszczenia archiwum – budynek główny szkoły
 3. Remont oraz malowanie pracowni nr 6 – budynek główny szkoły
 4. Zakup i założenie wykładziny podłogowej oraz założenie oświetlenia w pracowni nr 38 – budynek główny szkoły
 5. Remont pomieszczenia nr 21 –  gabinet w-ce dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego – budynek główny szkoły
 6. Remont pomieszczeń gospodarczych oraz montaż schodów na strych – budynek główny szkoły
 7. Malowanie wszystkich pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku głównym szkoły
 8. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie B polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 9. Wymiana instalacji elektrycznej w internacie B
 10. Założenie systemu monitoringu w internacie B
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 51 sztuk
 12. Remont pracowni do prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – internat A
 13. Zakup maszyn szwalniczych na potrzeby prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 14. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 15. Remont i malowanie Stacji Kontroli Pojazdów
 16. Bieżące remonty i naprawy samochodów służbowych i maszyn rolniczych
 17. Naprawa komina na budynku gospodarczym (biały domek)
 18. Remont na oczyszczalni ścieków polegający na wymianie rur kamionkowych na rury PCV, wymiana i wypoziomowanie koryt rozprowadzających ścieki
 19. Czyszczenie rowu melioracyjnego
 20. Czyszczenie stawu
 21. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 22. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 23. Częściowa wymiana oświetlenia zewnętrznego.
 24. Zakup busa 9-osobowego.

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2016/2017 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 24, 26, 29, 37 w budynku głównym szkoły oraz schody w internacie B
 2. Remont pracowni nadwozi i podwozi w budynku głównym szkoły – malowanie, zakup wykładziny, założenie oświetlenia
 3. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 4. Wymiana umywalek oraz położenie płytek na posadzce w łazience znajdującej się na warsztatach szkolnych
 5. Czyszczenie rowu melioracyjnego i kanalizacji na oczyszczalni ścieków oraz czyszczenie wszystkich studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół CKU w Wolborzu
 6. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 7. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku internatu A do obowiązujących przepisów p – poż. w budynku internatu A
 8. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 9. Malowanie wszystkich korytarzy i holu w budynku głównym szkoły
 10. Zakup i wymiana kotła warzelnego gazowego na kuchni
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 30 sztuk
 12. Uporządkowanie terenu po rozbiórce baraków – wywóz gruzu
 13. Wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowienie elewacji wraz z wymianą okien na II piętrze w budynku głównym szkoły
 14. Remont pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku warsztatów szkolnych
 15. Remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą mebli
 16. Remont pracowni obróbki ręcznej na warsztatach szkolnych
 17. Malowanie korytarzy na warsztatach szkolnych
 18. Cyklinowanie parkietu na korytarzu -I piętro w internacie A
 19. Malowanie korytarzy w budynku internatu A
 20. Założenie obróbki blacharskiej na budynku warsztatów szkolnych
 21. Położenie nowego pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych
 22. Wyszlakowanie parkingu dla nauczycieli
 23. Przystosowanie parteru budynku internatu A dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2017/2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie hali na warsztatach szkolnych
 2. Remont pomieszczeń znajdujących się na warsztatach szkolnych – pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej, – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 3. Remont pracowni przeznaczonych na kształcenie uczniów w nowych kierunkach – agrotronika, pojazdy samochodowe – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 4. Zakup i wymiana okien na warsztatach szkolnych w ilości 39sztuk
 5. Obróbka tynkarska wymienionych okien
 6. Remont pracowni chemicznej nr 13 w budynku głównym szkoły
 7. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 22 sztuk
 8. Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującej się w internacie B
 9. Zakup książek do biblioteki szkolnej
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji w ZSCKU w Wolborzu
 11. Remont dachu budynku mieszkalnego
 12. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kuchnię

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Zakup wyposażenia na kuchnię – patelnia elektryczna, stoły – 2szt, stoły z szufladami – 3szt, zamrażarka, basen, witryna chłodnicza
 2. Wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku głównego szkoły
 3. Wymiana ogrodzenia przy warsztatach szkolnych
 4. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 5. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i osadnika tłuszczy przy stołówce szkolnej
 7. Zakup kasy pancernej do kasy szkoły
2018 - wymiana okien na II piętrze budynku głównego szkoły 2018 - zakup stołu z szufladami na kuchnię 2018 zakup patelni elektrycznej na kuchnię 2018- Kasa pancerna
Warning: getimagesize(/usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/2018-_wymiana_okien_na_II_piętrze.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 220

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250
2018- wymiana okien na II piętrze 2018 - ogrdzenie przy warsztatach szkolnych 2018- zakup witryny chłodniczej do magazynu spożywczego

Uczniowie ZS CKU z Wolborza w „Kole Fortuny”

W dniu 27.11.2018r. odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Warszawy. Celem wycieczki było wzięcie udziału w nagraniach programu Koło Fortuny, emitowanego w Telewizji Polskiej. Program był nagrywany w Centrum Produkcji Filmowo – Telewizyjnej ATM Studio w Warszawie.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przywitani przez pracownika Agencji Aktorskiej Sceneria, od której otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w nagraniach. Po krótkim wprowadzeniu i wytłumaczeniu zasad nagrywania programu zostaliśmy zaproszeni do studia nagraniowego.

Podczas jednodniowego pobytu w studiu nagrań młodzież miała okazję zapoznać się z warsztatem pracy w Telewizji Polskiej i podejrzeć pracę na planie „od kuchni”.  Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pracę dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, reżyserów, asystentów i animatorów oraz posłuchać na żywo znanych i lubianych piosenek w wykonaniu Rafała Brzozowskiego z zespołem muzycznym. Okazało się, że aby powstało kilkanaście minut gotowego nagrania potrzeba kilkukrotnie dłuższego czasu przygotowań, wielu powtórzeń i zbiorowej pracy całego zespołu. W tym dniu, jako widzowie dopingujący zawodników w ich grze, my również byliśmy częścią tego zespołu

Niezapomnianą pamiątką z wyjazdu jest wspólne zdjęcie z prowadzącymi teleturniej – Rafałem Brzozowskim i Izabellą Krzan.
Świetna zabawa, wiele emocji a przy tym edukacja – to kwintesencja wycieczki do świata mediów, jakim jest telewizja.

W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 uczniów z klas: 3 thk, 3 tl, 3 tmria, 3 tps i 4 thk  oraz opiekunowie: Anna Matuszkiewicz, Agnieszka Olejnik, Urszula Siatkowska, Ewa Sobczyk, Marzena Włoch.

 

Młodzież naszej szkoły poznaje tradycje bożonarodzeniowe

W dniu 14 grudnia 2018r. uczniowie klas pierwszych  technikum hodowli koni i technikum hotelarskiego uczestniczyli  w kolejnym już spotkaniu z tradycją i sztuką ludową, którego tematyka tym razem związana była z obrzędami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. Gościnne progi otworzył przed młodzieżą naszej szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  CKU w Bujnach, którego Pani Dyrektor oraz Starostwo Powiatowe  w Piotrkowie Trybunalskim zaprosili przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Piotrkowskiego. Uczniowie  pod bacznym okiem Pań Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Moszczenica uczyli się wykonywania ozdób choinkowych oraz wysłuchali opowieści o zwyczajach  związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Olimpiada Artystyczna

We wtorek, 11 grudnia, odbył się pierwszy w historii naszej szkoły  etap szkolny Olimpiady Artystycznej. Olimpiada ta jest organizowana od 43 lat  przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a od 2004 roku jej organizację przejęło – powołane do tych celów – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, którego siedziba znajduje się Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się sztuką – plastyką lub muzyką. W Zespole Szkół CKU w Wolborzu w bieżącym roku rozpoczęto organizację tej olimpiady. Do etapu szkolnego przystąpiło pięć uczennic technikum w zawodzie technik hodowli koni  – z klasy I: Zuzanna Kwaśniewska, Urszula Krawiec oraz Ganda Reszka, z klasy IV –  Paulina Kozik i Urszula Matuszczak. Ich zadaniem było wypełnienie testu z zakresu wiedzy o sztuce oraz dokonanie opisu barokowej  rzeźby Berniniego Apollo i Dafne. Najwyższe wyniki uzyskały Zuzanna Kwaśniewska i Urszula Matuszczak. Przed etapem szkolnym uczennice miały za zadanie samodzielnie opracować temat wybranego wraz z nauczycielem zagadnienia z historii sztuki.

Mimo niezakwalifikowania się do etapu okręgowego olimpiady zadanie to rozwinęło umiejętności uczennic w zakresie opisu działa sztuki, co jest jednym z zadań na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz podniosło ich świadomość technik i form  artystycznych. Etap szkolny przeprowadziły i przygotowały nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze Edyta Cieślak i Marzena Włoch.

Olimpiadę tę będziemy kontynuować w latach następnych, dlatego serdecznie zapraszamy chętnych uczestników.

Nie ma zdjęć w tej galerii.

Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły

Dnia 30 listopada 2018 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły. Podczas tej uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, dzięki któremu pierwszoklasiści są już oficjalnie częścią szkolnej społeczności.
Uczniowie klasy 2ti i 2thk krótko przypomnieli życiorys Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a pani wicedyrektor Urszula Siatkowska i pani kierownik internatu Agnieszka Olejnik przeczytały fragmenty o patronie szkoły, z książki „Sławni Wolborzanie”.
Jak co roku, przez dyrekcję szkoły, nagrodzeni zostali trzej uczniowie, którzy w poprzednim roku uzyskali najwyższe średnie.
Nagrody otrzymali:
– Jakub Kobus z klasy 2 tmr (5,35)
– Justyna Żegota z klasy 3tl (5,06)
– Szymon Dziubałtowski z klasy 4ti (5,00)
Pani kierownik internatu Agnieszka Olejnik wręczyła listy gratulacyjne dla osób, które pierwszy raz oddawały krew oraz złożyła uroczyste podziękowania osobom, które regularnie są krwiodawcami podczas zbiórek krwi w naszej szkole.
Uczniom klas pierwszych, którzy w tym roku brali udział w projekcie „Stawiam na kwalifikacje” wręczone zostały brązowe odznaki w powożeniu.
Wręczyli je pan Ryszard Bartmański i pan Łukasz Rytych ze Stada Ogierów w Bogusławicach.
Odznaki otrzymali:
– Oliwia Baka
– Marcelina Michaś
– Wiktoria Witek
– Paulina Gołąb
– Klaudia Kanicka
– Sara Wójcicka
– Ganda Reszka
– Justyna Maciejewska
– Urszula Krawiec
Na koniec przedstawiciele klas pierwszych wzięli udział w quizie wiedzy o szkole. Najlepiej poradziły sobie klasy 1tl i 1th. Nagrodą był jeden dzień bez pytania i niezapowiedzianych kartkówek, z którego wygrane klasy mogą skorzystać do końca roku szkolnego.

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 5 grudnia 2018r. dla uczniów klas III i IV naszej szkoły zostało zorganizowane spotkanie profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzone było one przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz egzaminatora WORD w Piotrkowe Tryb. Spotkanie to składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas prelekcji młodzież miała okazję zobaczyć skutki wypadków i kolizji drogowych, zapoznać się z danymi statystycznymi, przypomnieć zasady bezpiecznego użytkowania dróg. W praktycznej części uczniowie doświadczali symulacji stanu nietrzeźwości podczas jazdy samochodem i w ruchu pieszych. Spotkanie ze specjalistami z dziedziny ruchu drogowego na pewno w pozytywny sposób wpłynie na zachowanie się młodych użytkowników dróg i poprawi stan bezpieczeństwa.

 

Wielki sukces uczennic ZSCKU w Wolborzu w Turnieju Recytatorskim!

18 października bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XI Powiatowy Turniej Recytatorski „Emocje zakute w słowa – Strofy o Niepodległej”.  Konkurs zorganizowano w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego głównym celem była popularyzacja wśród młodzieży utworów               o tematyce patriotycznej oraz rozwijanie wśród młodych twórców umiejętności recytatorskich.

Dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Stefanek oraz Urszula Matuszczak – obydwie  z klasy IV Technikum – technik hodowca koni zachwyciły jury i zgromadzoną  publiczność interpretacją oraz recytacją wybranych przez siebie tekstów. Ula, prezentująca   w kategorii: teatr jednego wiersza utwór Biało – czerwona, pokonała 34 uczestników turnieju i stanęła na najwyższym miejscu na podium. Natalia, recytująca wiersz Bagnet na broń Władysława Broniewskiego, zajęła III miejsce. Opiekę nad uczennicami sprawowała polonistka Marzena Włoch.

Gratulujemy!!!

UCZESTNICY WRÓCILI Z GRECKIEJ PRZYGODY!

Po 2 tygodniach, nasi uczniowie wrócili z Grecji, gdzie odbywali swoje mobilności zawodowe w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”, nr 2018-1-PL01-KA102-048877, finansowany ze środków Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 53 uczniów, pod opieką 5 nauczycieli, miało okazję spędzić 14 wspaniałych dni na Riwierze olimpijskiej, gdzie ZS CKU we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C., przygotował dla 4 kierunków kształcenia programy staży zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach. W wyjeździe udział wzięli uczniowie z kierunków: technik hodowca koni (15 osób), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (21 osób), technik logistyk (9 osób) oraz technik pojazdów samochodowych (8 osób), dzięki czemu obiektywnie duża grupa uczniów miała okazję sprawdzić swoje kompetencje, jak i zdobyć nowe, związane nie tylko z samą pracą, ale także z przebywaniem w innym państwie, używaniem języka angielskiego w środowisku pracy, poznawaniem innych systemów organizacji pracy.

« 1 z 3 »

Oprócz zajęć praktycznych w swoich naturalnych środowiskach pracy, nasi uczniowie mieli także okazję podziwiać uroki Grecji, korzystając z przygotowanego programu kulturowego, w ramach którego odwiedzili Ateny, Meteory, Masyw Olimpijski czy też popłynęli na wyspę Skiathos. Bez wątpienia, obcowanie z grecką kulturą, poznawanie zwyczajów i tradycji, greckiej kuchni, zażywanie kąpieli słonecznych, na długo pozostanie w pamięci uczestników, którzy po powrocie do szkoły zarażają optymizmem, zachęcając swoje koleżanki i swoich kolegów z młodszych klas do udziału w podobnych projektach.

Szkoła podjęła już kroki mające na celu przygotowanie kolejnej edycji projektu, ustalając szczegóły dalszej współpracy z greckim partnerem, gotowym do ponownego przyjęcia naszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020! J

 

 

 

 

9.11.2018 – Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

9.11.2018 – Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

9 listopada 2018 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przygotowanym na tę okoliczność montażu poetyckim młodzież klas pierwszych i czwartych zaprezentowała utwory o tematyce patriotycznej, nawiązujące do lat niewoli oraz upragnionego roku 1918, kiedy Polska, po 123 latach zaborów, znów wróciła na mapy Europy. Muzyka Wojciecha Kilara, stanowiąca tło dla przedstawianych tekstów, pozwoliła słuchaczom przeżyć najpierw dramatyzm wydarzeń, a następnie radość, jaka towarzyszyła naszym rodakom w momencie odzyskania wolności. Zwieńczeniem uroczystości był występ Urszuli Matuszczak, która przepięknym wykonaniem utworu „Biało – czerwona” podkreśliła doniosłość dzisiejszego wydarzenia.

Uroczystość stanowiła podsumowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Darz Bór

W dniu 12 października 2018 roku odbył się już 21 Bieg Św. Huberta. Organizatorami była Pani Prof. Magdalena Domańska i Pani Prof. Małgorzata Misztal wraz z uczniami Technikum Hodowli Koni.

Pogoda sprzyjała tej pięknej jeździeckiej imprezie.  Uczestnikami biegu byli uczniowie Technikum Hodowli Koni. Zadanie Mastra pełniła Sandra Wójcik uczennica klasy IV na klaczy Lotte 770 (własność Pani Prof. Małgorzaty Misztal), a Kontrmastrem była Karolina Kępkiewicz, również uczennica klasy IV, na klaczy Bazylka (własność Pana Bogdana Mierzejewskiego). Po jeździe w terenie jeźdźcy poszukiwali lisa. Szczęśliwą Królową polowania została Sandra Wójcik. W szeregi jeźdźców naszej szkoły przyjęliśmy uczniów klasy I THK. Każdy z jeźdźców mógł wziąć udział w zawodach sprawnościowych. Tu zwycięzcą okazała się Nina Szyronin z klasy II na wałachu Posejdon.

Po zabawie na każdego czekał ciepły poczęstunek.

Próba dzielności koni zimnokrwistych

W dniu 21 września 2018 r. uczniowie klasy IV technikum hodowli koni uczestniczyli w próbie dzielności polskiego konia zimnokrwistego.  Sprawdzian ten dla klaczy i ogierów odbywał się na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach.

Zdobyliśmy Sandomierz!

3 października tego roku, mimo niesprzyjającej pogody, uczniowie klasy II technik hodowli koni, II technik informatyk, I technik hodowli koni i I technik hotelarz oraz przedstawiciele klasy II i I technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki udali się na wycieczkę do Sandomierza i zamku Krzyżtopór zorganizowaną przez p. Edytę Cieślak w ramach rozszerzenia zajęć języka polskiego i wiedzy o kulturze. Początkowo padał rzęsisty deszcz i wiał silny wiatr, ale pogoda zaczęła się poprawiać, gdy mijaliśmy Kielce,  czyli około godziny 9.00.

Pierwszym przystankiem był barokowy zamek Krzyżtopór  w Ujeździe, wybudowany jako jeden z najbardziej okazałych rezydencji magnackich barokowej Europy. Przy  jeszcze wiejącym wietrze i  sporadycznych przebłyskach słońca poznaliśmy bardzo ciekawą historię budowy zamku i zniszczenia go przez Szwedów podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku. Odwiedziliśmy  dawne stajnie zamkowe, gdzie, jak się dowiedzieliśmy na miejscu, konie tam stacjonujące jadły z marmurowych żłobów i przeglądały się w kryształowych lustrach.  Obejrzeliśmy  miejsce olbrzymiego akwarium w zamku, którego dno stanowiło sufit w jednej z sal zamkowych.  Z okien  podziwialiśmy panoramę Gór Świętokrzyskich.

Dalej udaliśmy się do Sandomierza, gdzie przywitała nas zdecydowanie słoneczna pogoda. Niezapomniany przewodnik, pan Henryk Gołąbek,  oprowadził nas po zabytkowej trasie podziemnej miasta, przybliżył procedurę wbijania na pal złoczyńców średniowiecznych oraz inne tortury i sposoby wymierzania kar w tej epoce. Wyjaśnił, dlaczego królowie myli się co kilka lat, a przeciętny człowiek  raz, dwa razy w życiu.  Podniósł także znaczenie piwa i wina w dawnych czasach, jako jedynych zdrowych napojów.  Dowiedzieliśmy się także, że w barokowych perukach wielkich dam i panów było tyle pcheł, że wyskakiwały na stół i trzeba je było zabijać przy jedzeniu specjalnymi drewnianymi młoteczkami. Pan Henryk przybliżył nam także dzieje polskiego podejścia do pojęcia wierności małżeńskiej w czasach średniowiecza i renesansu, które nie odbiegało jednak od przyjętego w całej Europie. W doborowych nastrojach  wraz z opiekunami  – p. Magdaleną Makulską, p. Renatą Garnys i p. Edytą Cieślak, zwiedziliśmy także najważniejsze kościoły sandomierskie i rynek miejski. Poznaliśmy trasę przejazdu rowerem filmowego ojca Mateusza oraz najważniejsze obiekty, gdzie toczą się jego przygody. Sandomierz został zdobyty!

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych, ciekawych wiadomości, około 20.30 wróciliśmy do Wolborza (i gościnnego przyszkolnego internatu).  Już marzymy o kolejnej takiej lekcji!

Dożynki Rozprza 2018

Tradycyjnie już od wielu lat młodzież Zespołu Szkół CKU w Wolborzu uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych. Tegoroczne dożynki odbyły się dn. 16.09.2018r w Rozprzy. Mieliśmy zaszczyt wziąć   w nich udział. Głównym organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w  miejscowym kościele pw. Nawiedzenia NMP.  Następnie na stadionie odbył się ceremoniał dożynkowy z dzieleniem chleba, który gospodarzom dożynek wręczali starostowie dożynek. Wręczano wieńce dożynkowe przy ludowych przyśpiewkach wykonanych przez młodzież i inne zespoły. Uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Łomża, Ganda Reszka, Olga Cięciek, Jakub Domański, przygotowali kolorowe stoisko promocyjne szkoły.W przygotowaniu wystawy pomagali im opiekunowie p. Edyta Cieślak,    p. Edyta Gajda- Gawryszczak, p. Małgorzata Foltańska, p. Renata Garnys, p. Piotr Szczepanik i p. Marcin Łaski którzy dołożyli wszelkich starań, by nasze stoisko  było zostało zauważone i nietuzinkowe. Wspierała nas  swoją obecnością dyrekcja szkoły i kadra kierownicza. W trakcie trwania imprezy młodzież częstowała gości specjałami wolborskiej kuchni szkolnej i promowała dumnie szkołę w środowisku lokalnym. Uczestnicy dożynek mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych prezentujących szkoły ponadgimnazjalne, a także stoisk twórców ludowych, którzy kultywują lokalny folklor. Najciekawsze momenty imprezy uwiecznił Patryk Lewandowski robiąc zdjęcia. Pogoda dopisała więc wszyscy w radosnych nastrojach wróciliśmy do Wolborza.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

4 września 2018 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Rano uczniowie naszej szkoły tradycyjnie uczestniczyli we Mszy Świętej w Wolborskiej Kolegiacie, po której udali do szkoły, gdzie został uroczyście zainaugurowany rok szkolny 2018/2019.

Czas wakacji dobiegł końca, a rozpoczął się okres nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

 

Ruszają przygotowania

RUSZAJĄ PRZYGOTOWANIA!

 

Ruszają przygotowania w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”.

Działania przygotowawcze mają na celu odpowiednie przygotowanie uczestników do wyjazdu i odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych zakładach pracy poprzez podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych. W skład działań przygotowawczych wchodzą:

 • Zajęcia formalno-organizacyjne, w wymiarze 10h, na których uczniowie dowiedzą się więcej o projekcie, jak i całym programie Erasmus+: jego celach, źródłach finansowaniach, możliwościach ale również obowiązkach. Następnie zostaną oni poinformowani o realizacji projektu: o warunkach zakwaterowania i wyżywienia, przebiegu praktyki, podróży, ubezpieczenia itp. Wszyscy dostaną również informacje na temat rekrutacji, w celu zapewnienia równości szans. Warto zaznaczyć, że spotkania te będą również platformą do dyskusji i wymiany pomysłów. Każdy uczeń będzie miał prawo do wypowiedzenia się, dzięki czemu jeszcze na etapie organizacji projektu, szkoła będzie mogła dopasować jego wygląd czy program do potrzeb uczniów. Na spotkaniach będą też dopełnianie wszelkie formalności. Taki harmonogram działań, w powiązaniu z resztą przygotowań, pozwoli zminimalizować ryzyko powstania jakichkolwiek problemów.
 • Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin oraz podstaw języka greckiego w wymiarze 15 godzin. Prowadzący zajęcia lektorzy zwrócą szczególną uwagę na konwersacje w języku angielskim w celu zmniejszenia obaw mówienia w tym języku. Duży nacisk położony zostanie na rozszerzenie słownictwa branżowego. Zajęcia językowe poprowadzą wykwalifikowani lektorzy j. greckiego oraz języka angielskiego. Będą one miały wymiar praktyczny, aby pozwolić uczniom przełamać barierę językową jeszcze przed wyjazdem na mobilność. Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się test z języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli ZSCKU, który pozwoli zdiagnozować słabe strony uczniów i dopasowanie do nich dalszego programu nauczania.
 • Zajęcia pedagogiczno-kulturowe w wymiarze 10 godzin. Zakres przygotowania pedagogicznego będzie obejmował tematykę: adaptacji w nowym środowisku społecznym i zawodowym, różnic kulturowych, uwrażliwienia na specyfikę różnych narodów, zaznajomienia ze sposobami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zakres przygotowania kulturowego będzie obejmował tematykę: kultury i historii Grecji, cechy społeczeństwa greckiego. Planuje się również uświadomienie uczniów w zakresie szansy, jakie stawia przed nimi udział w projekcie. Jeśli jego beneficjenci, będą zdawać sobie z tego sprawę, przyczyni się to do efektywniejszego wykorzystania czasu spędzonego w Grecji.

Materiały informacyjno promocyjne dla projektu

MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU

 

W ramach projektu zaprojektowane zostały materiały informacyjno-promocyjne, które mają na celu promocję samego projektu, szkoły, jak i Programu Erasmus+ i płynących z realizowanych w jego ramach inicjatyw korzyści. Wśród materiałów znalazły się: logo projektu dedykowane wszystkich 4 kierunkom kształcenia, biorącym udział w projekcie, ulotka informacyjna, plakaty, roll up’y, a także materiały dla uczniów, w tym długopisy, notatniki czy t-shirty projektowe.

 

Ulotka projektu:

 

Plakat dla kierunków: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik logistyk

 

Plakat dla kierunków: technik hodowca koni oraz technik pojazdów samochodowych

Zawody w lekkiej atletyce

W dniu 06.06.2018r. ma Stadionie Miejskim Concordia w Piotrkowie Tryb. , odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych.

Reprezentacja naszej szkoły choć nieliczna , w jej skład wchodziło ośmioro uczniów,zdobyła 7 medali !

Karolina Błąkała , kapitan drużyny, wygrała konkurs rzutu oszczepem , wynikiem 25,60m bijąc kilkunastoletni rekord szkoły o ponad 4 metry . W trójskoku zajęła III miejsce.

Maja Mospinek była III na 3000m , a Maja Margasińska III na 1500m !

Sztafeta dziewcząt 4x100m, w składzie K.Błąkała, Justyna Żegota , M.Margasińska , M.Mospinek była IV

W trójskoku M.Mospinek była IV ,a J.Żegota V

Piotr Hadrysiak zajął III miejsc w biegu na 200m, a Patryk Rudzki był IV !

Andrzej Hadrysiak był IV w skoku w dal

Sztafeta w składzie: P.Rudzki , Jakub Kobus , A.Hadrysiak  i P.Hadrysiak była II na 4x400m i III na 4x100m

Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się wyjątkowo dobrze , wykazując duże umiejętności techniczne i zaangażowanie.

Opiekunem drużyny był Andrzej Ptasiński

Rekrutacja do projektu

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 53 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, zwanych dalej uczestnikami projektu.

Uczestnicy do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji wysyłającej, tj. koordynator projektu, nauczyciel j. angielskiego, kierownik szkolenia praktycznego.

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej można znaleźć z załączonym Regulaminie rekrutacji do projektu.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie, jak i w szkolnym sekretariacie. Poprawnie wypełniony formularz, opatrzony wszystkimi niezbędnymi podpisami należy składać na ręce szkolnego koordynatora projektu.

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZS CKU z informacją o zatwierdzeniu projektu „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” w ramach programu Erasmus+

ZS CKU W WOLBORZU Z PROJEKTEM ERASMUS+

 

Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracujący w ostatnich miesiącach nad projektem „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”, w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, otrzymali informację o zatwierdzeniu go do realizacji w roku szkolnym 2018/2019!

To bardzo dobra informacja przede wszystkim dla uczniów 4 kierunków kształcenia zawodowego, które ma objąć projekt. Do Grecji w ramach projektu mają wyjechać uczniowie klas 2 i 3 technika hodowcy koni, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika pojazdów samochodowych oraz technika logistyka.

Projekt „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” kierowany jest do uczniów ZSCKU w Wolborzu, który od kilku podejmuje działania na rzecz organizacji dla swoich uczniów praktyk, w tym także tych zagranicznych. Mają one za zadanie uzupełnić przygotowanie zawodowe uczestników, podnieść poziom znajomości języków obcych oraz obycia z „wielkim światem”. Nowa reforma szkolnictwa zawodowego nadaje bardzo dużą rangę kształceniu praktycznemu. Również pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje, deklarują, że praktyczne umiejętności są głównym kryterium przy przyjmowaniu kandydatów do pracy czy na staże. Szkoła chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom pragnie umożliwić swoim uczniom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów ZSCKU w Wolborzu, w tym poprzez podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 53 uczniów, w tym przynajmniej 35 o mniejszych szansach.

Uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku. „Majówka w plenerze”.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu w dniu 11.05.2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania  przez Polskę  niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku. „Majówka w plenerze”.

Honorowy Patronat Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w szkole objął : Dyrektor Szkoły – mgr Sławomir Przybył.

Część oficjalna rozpoczęła się polonezem Wojciecha Osmańskiego (1834-1908) „Mociumdzieju” w wykonaniu młodzieży szkolnej. Poloneza przygotowała Dorota Płachta. Po powitaniu gości w osobach Piotra Wojtysiaka – Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego, Andrzeja Jarosa Burmistrza Wolborza,  Radnych Powiatu, zaproszonych rodzin bohaterów walczących o niepodległość, sojuszników i przyjaciół szkoły, nauczycieli i uczniów pan dyrektor Sławomir Przybył wygłosił przemówienie podkreślając cel tej części patriotycznej (… ) Pragniemy aby nasza szkoła stała się również miejscem spotkań z naszą lokalną historią i miejscem  radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie publiczność została zapoznana z tajnikami powstawania zaprezentowanej prezentacji multimedialnej o historiach legionowych i wojennych związanych  z wędrówką ku niepodległości  bohaterów z Wolborza i okolic na podstawie opowiadań rodzin, których bliscy walczyli o wolność Polski,  na podstawie pamiątek  – niemych świadków wydarzeń. W tym dniu objęliśmy wdzięcznymi myślami  tych, o których nie pisze się w kolorowych gazetach, ani nie pokazuje w telewizyjnych wiadomościach. Zaprezentowaliśmy  bohaterów z  Wolborza i okolic. To były opowieści o tych, którzy walczyli i tych, co poświęcili dla Ojczyzny, a więc również dla naszego „tu i teraz”, to co mieli najcenniejszego – własne życie. W tym dniu ze szczególnym wzruszeniem myśleliśmy o tych, którzy pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.

W kolejnych punktach programu podsumowano gminny konkurs „Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego” przeprowadzony w szkole przez Grzegorza Kuszewskiego i Annę Pałubską. Celem Konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Wolborza, popularyzowanie życia i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nagrody zasponsorowała pani Ewa Kaczmarek

– I miejsce – Błąkała Karolina – Zespół Szkół CKU w Wolborzu
– II miejsce – Kubicka Monika – Gimnazjum w Wolborzu
– III miejsce – Maciejek Julia – Gimnazjum w Wolborzu


Szkoły podstawowe :


– I miejsce – Gurdziołek Aleksandra – Szkoła Podstawowa w Wolborzu
– II miejsce – Sońta Oliwia – Szkoła Podstawowa w Wolborzu
– III miejsce – Mikołowska Weronika – Szkoła Podstawowa w Proszeniu

 

Podsumowano również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Orzeł Biały”, który odbył się 27 marca

2018 r. zorganizowany przez panie polonistki Marzenę Włoch i Edytę Cieślak. W konkursie wzięli udział  uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnione gimnazja z Wolborza, Moszczenicy i Włodzimierzowa. Przyznano następujące nagrody:

– I miejsce – Urszula Matuszczak – ZSCKU w Wolborzu

– II miejsce – Klaudia Stańczyk – Gimnazjum w Moszczenicy

– III miejsce – Julia Strzelczyk – Gimnazjum we Włodzimierzowie.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert orkiestry dętej pod kierownictwem dyrygenta Piotra Kopańskiego.

Naród polski, przetrwał czas niewoli właśnie dzięki pieśni powstańczej, religijnej i patriotycznej. W czasach totalnego zniewolenia jedynie pieśń ostała się wolna, znajdując schronienie w prywatnych domach, kościołach i stowarzyszeniach społecznych

Nasze  świętowanie stało się doskonałą okazją, aby pieśni – towarzyszki polskiej niedoli, przywołać w naszej pamięci.

Johann Wolfgang Goethe pisał „Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” !

Wysłuchaliśmy pieśni legionowych i oczywiście „Czerwone maki na  Monte Casino” koncert zakończył motyw przewodni z serialu „Polskie drogi …i te Polskie i Wolborskie drogi już takie są, dużo w nich smutku, żalu a jeszcze więcej nadziei.

Szczególne podziękowania składamy rodzinom prezentowanych bohaterów (Stanisław Zygier, Grażyna Kobędza, Jadwiga Banaszkiewicz, Bernardeta Sońta, Barbara Bogusławska de la Grange, Krzysztof Mirzejewski, Barbara Rytych, Elżbieta i Szymon Kozłowscy) i zaproszonym gościom. Część oficjalną przygotowała Elżbieta Bogusławska  przy współudziale Jacka Kopańskiego.

Po podziękowaniach udaliśmy się na część plenerową w pięknej scenerii parku i stawu z liliami i kosaćcami.

To był dzień patriotyczny i praktyczny konno-motoryzacyjny, promujący naszą szkołę w środowisku.

 

Rajd samochodowy dla kobiet

Zakończenie klas IV

W dniu 27 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. W uroczystości wzięli udział absolwenci technikum kształcącego w zawodzie: technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa oraz rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie klas młodszych.

Jak każdego roku uroczystą galę pożegnania rozpoczęły ciepłe słowa dyrektora Sławomira Przybyła i wicedyrektor szkoły Urszuli Siatkowskiej skierowane do czwartoklasistów. Następnie najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy uznania jako uhonorowanie ich czteroletniej pracy, talentów
i osiągnieć sportowych. Następnie dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniom z największą średnią z całego cyklu kształcenia.

 

W bieżącym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

– Anna Ostalak  (kl. IV TH – średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,89)

– Michał Stańczyk (kl. IV TMR – średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,80)

 

 Wpis do Złotej Księgi – przy uzyskaniu średniej ocen z całego cyklu nauczania minimum 4,50 – złożyli:

– Anna Ostalak (kl. IV TH)

– Michał Stańczyk (kl. IV TMR)

– Daniel Głowa (kl. IV TPS)

– Marcin Sitarek (kl. IV TPS)

– Jakub Rożej (kl. IV TI)

– Adrianna Serwa (kl. IV TH)


Wszystkim Absolwentom życzymy tradycyjnego połamania piór na maturze!!!

 

Program artystyczny w wykonaniu młodszych kolegów i koleżanek, tj. Pauliny Kozik, Wiktora Ostrowskiego, Urszuli Matuszczak, Krzysztofa Baranowskiego, Justyny Żegoty, Natalii Stefanek oraz Jakuba Kobusa opracowano pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Słowik, Małgorzaty Foltańskiej i Eugeniusza Drechny.

 

 

Wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych w ZSCKU w Wolborzu

Na przełomie miesięcy kwiecień/maj 2018 rok zostały zakupione okna do pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych, które zostaną wymienione w pracowniach przeznaczonych na zajęcia praktyczne. Okna                 w ilości 24 sztuki wymienione zostały przez pracowników gospodarczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. W najbliższym okresie zakupiona zostanie pozostała ilość okien tj. 21 sztuk.