Projekt  „Stawiam na kalifikacje II”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

 

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Sprzęt zakupiony w ramach projektu  „Stawiam na kalifikacje II”