Kadra kierownicza

1 DAGMARA RAZIK DYREKTOR
2 URSZULA SIATKOWSKA WICEDYREKTOR
3 AGNIESZKA OLEJNIK KIEROWNIK INTERNATU
4 MAREK ZYS KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
5 ŻANETA KRAWĘTEK SEKRETARZ SZKOŁY
6 BEATA SZCZEPANIK KIEROWNIK GOSPODARCZY

Grono Pedagogiczne

1 Adamus Monika
2 Badek Arkadiusz
3 Badek Mariola
4 Zys Marek
5 Bogusławska Elżbieta
6 Cieślak Edyta
7 Czapla Iwona
8 Domańska Magdalena
9 Drechna Eugeniusz
10 Dziubałtowski Adam
11 Foltańska Małgorzata
12 Gajda-Gawryszczak Edyta
13 Garnys Renata
14 Gielec Anna
15 Gruszczyńska Katarzyna
16 Karp Łukasz
17 Kacprzyk Bartłomiej
18 Kuszewski Grzegorz
19 Łaska Danuta
20 Łaski Marcin
21 Makulska Magdalena
22 Misztal Małgorzata
23 Olejnik Agnieszka
24 Olejnik Robert
25 Pałubska Anna
26 Patejuk Piotr
27 ks. Piec Krzysztof
28 Ptasiński Andrzej
29 Przybył Sławomir
30 Rubersz Jerzy
31 Siatkowska Urszula
32 Słowik Marek
33 Słowik Renata
34 Snopek Marek
35 Sobczyk Ewa
36 Sypułek Monika
37 Szczepanik Piotr
38 Świątek Andrzej
39 Świątek Krzysztof
40 Witczak Andrzej
41 Włoch Marzena

Pracownicy administracji i obsługi ZSCKU w Wolborzu

1  Żaneta Krawętek sekretarz szkoły
2 Szczepanik Beata kierownik gospodarczy
3 Rytych Monika starszy referent kasjer
4 Bylinka Krzysztof starszy specjalista – animator ds. kultury
5 Kołacińska Kinga pomoc administracyjna
6 Rozwadowska Izabela  Woźny
7 Antosiak Bogusława intendent
8 Duda Wiesława kucharka
9 Sipa Zdzisława kucharka
10 Kołodziejczyk Halina pomoc kuchenna
11 Mirowska Ewa pomoc kuchenna
12  Jedlińska Urszula  robotnik do pracy lekkiej
13 Jóźwik Maria robotnik do pracy lekkiej
14 Stankowska Ewa robotnik do pracy lekkiej
15 Szczęsna Wiesława robotnik do pracy lekkiej
16 Sienkiewicz Tomasz rzemieślnik – elektryk
17 Babski Dariusz robotnik do pracy ciężkiej
18 Duda Bogdan robotnik do pracy ciężkiej
19 Staniaszek Grzegorz robotnik do pracy ciężkiej