Kadra kierownicza

1 PRZYBYŁ SŁAWOMIR DYREKTOR
2 URSZULA SIATKOWSKA WICEDYREKTOR
3 OLEJNIK AGNIESZKA KIEROWNIK INTERNATU
4 ZYS MAREK KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
5 KOWALSKA DANUTA SEKRETARZ SZKOŁY
6 SZCZEPANIK BEATA KIEROWNIK GOSPODARCZY

Grono Pedagogiczne

1 Adamus Monika
2 Badek Arkadiusz
3 Badek Mariola
4 Zys Marek
5 Bogusławska Elżbieta
6 Klaus Agnieszka
7 Molsa Rogalska Aneta
8 Cieślak Edyta
9 Czapla Iwona
10 ks. Czarnecki Michał
11 Domańska Magdalena
12 Drechna Eugeniusz
13 Dziubałtowski Adam
14 Foltańska Małgorzata
15 Gajda-Gawryszczak Edyta
16 Garnys Renata
17 Gielec Anna
18 Grabowski Rafał
19 Gruszczyńska Katarzyna
20 Jureńczyk Marta
21 Karp Łukasz
22 Kacprzyk Bartłomiej
23 Kuszewski Grzegorz
24 Lasocka Jadwiga
25 Łaska Danuta
26 Łaski Marcin
27 Makulska Magdalena
28 Misztal Małgorzata
29 Ogrodnik Ewelina
30 Olejnik Agnieszka
31 Olejnik Robert
32 Pałubska Anna
33 Patejuk Piotr
34 ks. Piec Krzysztof
35 Płachta Dorota
36 Ptasiński Andrzej
37 Przybył Sławomir
38 Rajkowski Robert
39 Rubersz Jerzy
41 Siatkowska Urszula
42 Słowik Marek
43 Słowik Renata
44 Snopek Marek
45 Sobczyk Ewa
46 Sypułek Monika
47 Wąsala Grzegorz
48 Szczepanik Piotr
49 Świątek Andrzej
50 Świątek Krzysztof
51 Witczak Andrzej
52 Wychowałek Beata
53 Włoch Marzena

Pracownicy administracji i obsługi ZSCKU w Wolborzu

1 Kowalska Danuta sekretarz szkoły
2 Szczepanik Beata kierownik gospodarczy
3 Rytych Monika starszy referent kasjer
4 Bylinka Krzysztof starszy specjalista – animator ds. kultury
5 Kołacińska Kinga pomoc administracyjna
6
7 Antosiak Bogusława intendent
8 Duda Wiesława kucharka
9 Sipa Zdzisława kucharka
10 Kołodziejczyk Halina pomoc kuchenna
11 Mirowska Ewa pomoc kuchenna
12
13 Jedlińska Urszula robotnik do pracy lekkiej
14 Jóźwik Maria robotnik do pracy lekkiej
15 Stankowska Ewa robotnik do pracy lekkiej
16 Szczęsna Wiesława robotnik do pracy lekkiej
17 Sienkiewicz Tomasz rzemieślnik – elektryk
18 Babski Dariusz robotnik do pracy ciężkiej
19 Duda Bogdan robotnik do pracy ciężkiej
20 Staniaszek Grzegorz robotnik do pracy ciężkiej