Rada Rodziców przy ZSCKU

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, abyśmy mogli zrealizować cele zaplanowane na ten rok szkolny.
Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty w kilku ratach
Numer rachunku bankowego Rady Rodziców w Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz:

60 89850004 0050 0506 4611 0001

W tytule przelewu / wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Opłata wynosi 80 zł

 

Skład

Przewodnicząca: Katarzyna Kula

I wiceprzewodnicząca: Teresa Ostalak

II wiceprzewodnicząca: Maciej Mospinek

Sekretarz: Katarzyna Woźniak

Skarbnik: Jadwiga Złotowska

Członek: Marek Gajda