Technik rolnik

 

 

W trakcie nauki uczniowie poznają nowoczesne technologie produkcji, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania  i organizowania rynku rolnego. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika rolnika pozwoli  następcom gospodarstw na dostęp do preferencji w zakresie dofinansowania produkcji, umożliwi uzyskanie premii dla młodego rolnika.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie posiadał umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.