Mechatronika to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi techniki i nauki we współczesnym świecie, która swoją siłę czerpie z interdyscyplinarności, korzystając z osiągnięć spokrewnionych dziedzin: mechaniki, informatyki, elektroniki, automatyki i robotyki, optyki, inżynierii materiałowej i innych.

Zastosowanie mechatroniki jest bardzo szerokie: od łazików marsjańskich, przez fabryczne linie produkcyjne i hybrydowe silniki samochodowe po przedmioty domowego użytku: aparaty fotograficzne z autofokusem, twarde dyski czy odtwarzacze CD.

Mechatronika to dziedzina niezwykle innowacyjna, a wraz ze wzrostem liczby skomplikowanych urządzeń w życiu codziennym człowieka, zadań dla mechatroników ciągle przybywa.

Jak zostać technikiem mechatronikem?

Jeżeli posiadasz uzdolnienia techniczne oraz informatyczne i do tego lubisz matematykę, to ten przyszłościowy zawód jest właśnie dla Ciebie!

W naszej szkole na kierunku technik mechatronik nauczymy Cię wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z:

  • tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • projektowaniem i budowaniem układów sterowania urządzeń i systemów;
  • projektowaniem procesu technologicznego obróbki i obróbką detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie;
  • montowaniem i demontowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • przygotowaniem układów i uruchamianiem urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • obsługiwaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • nadzorowaniem pracy osób obsługujących urządzenia mechatroniczne.

Po ukończeniu szkoły technik mechatronik może wykonywać prace na stanowiskach: techników dozoru technicznego, technologów produkcji i napraw, technologów i projektantów w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów systemów i urządzeń mechatronicznych, techników w zakładach naprawy i serwisu sprzętu mechatronicznego.

Zawód technika mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.

Technicy mechatronicy mogą z sukcesem wykonywać wiele specjalistycznych zadań w przemyśle i energetyce, w rolnictwie i leśnictwie, medycynie i protetyce, żegludze, lotnictwie i nawigacji oraz w wielu innych obszarach praktycznych zastosowań technologii informatycznych bazujących na podzespołach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych.

Technicy mechatronicy mogą prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe.

Technik mechatronik to zawód z przyszłością!