Technik logistyk to obecnie  jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku polskim i europejskim, dobrze płatny i z dużą przyszłością. Zawód  logistyka ma międzynarodową renomę, a jego ranga ciągle wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na ciągle rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowanie i organizacja efektywności działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji,
  • zarządzanie centrami dystrybucji, punktami obsługi klientów,
  • planowanie i organizacja bezpiecznego, wygodnego i szybkiego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Czego uczymy?

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w centrach logistycznych (PARTNER LOGISTIC, KAUFLAND). Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń ma możliwość bezpłatnie zdobyć uprawnienia zewnętrzne na wózki unoszące.

W trakcie nauki uczniowie kształcą się jak najskuteczniej, najbezpieczniej, najtaniej i najszybciej dostarczyć towar we właściwe miejsce i we właściwej ilości. Oprócz wiedzy na temat przepływu towarów, uczniowie kierunku technik logistyk, pozyskują także wiedzę na temat przepływu informacji i pieniędzy pomiędzy przedsiębiorstwami i wewnątrz nich.

W cyklu nauczania biorą udział w zajęciach laboratoryjnych oraz uczą się 2 języków obcych.

Dla kogo uczymy?

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać                    o zaopatrzenie wojska czy policji. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.