TECHNIK HODOWCA KONI           314203

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
  • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
  • organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

 

KWALIFIKACJE:

RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni

RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych (przyszkolna stajnia, padok). Część zajęć praktycznych odbywa się również                 w stadach ogierów i stadninach koni.

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (kategoria T). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy                   o kierujących pojazdami.

 

Absolwenci Technikum mogą podjąć dalszą naukę na studiach wyższych m.in.     z weterynarii, zootechniki, hodowli, użytkowania koni, agroturystyki.

 

« 1 z 2 »