Technikum Hodowli Koni skierowane jest do osób, lubiących pracę z końmi i wiążących przyszłość hodowlą koni i jeździectwem.

 

Uczniowie od pierwszej klasy uczestniczą w zajęciach praktycznych, podczas których uczą się prawidłowego i bezpiecznego zachowania w obecności koni, jazdy wierzchem oraz powożenia zaprzęgiem.

Zajęcia odbywają się w stajni szkolnej czy m.in.  w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. W trzecim roku nauki odbywają się praktyki zawodowe (4 tygodnie) w ośrodkach hodowlanych i jeździeckich na terenie kraju lub za granicą, wybieranych przez uczniów.

 

W  czasie trwania nauki odbywa się indywidualna nauka jazdy konnej pod okiem instruktora(30 godzin). Jazda konna może odbywać się na ujeżdżalni o podłożu piaszczystym (60x60m) lub w pięknym terenie parku pałacowego o powierzchni 14h ze stawem. Jazda konna jest przedmiotem obowiązkowym w trakcie nauki w Technikum Hodowli Koni.

 

W dwóch szkolnych stajniach przebywają konie, będące własnością szkoły. Są one użytkowane zarówno w jeździe rekreacyjnej i  skokach przez przeszkody, jak i w powożeniu.

W wozowni znajdują się trzy bryczki maratonowe, bryczka pokazowa, wóz konny, sanie i powóz landolet.

 

W  roku szkolnym 2014/15 realizowany był projekt „Stawiam na kwalifikacje”. Dzięki temu uczniowie przygotowywali się do zdobycia Powszechnej Odznaki Jeździeckiej PZJ oraz Odznaki w Powożeniu.

 

Absolwenci Technikum Hodowli Koni często wybierają kierunki studiów wyższych takie jak: weterynaria, zootechnik, agroturystyka, bioinżynieria zwierząt, hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich, ochrona zdrowia roślin…

 

Program szkoły umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

– organizacji i prowadzenia chowu i hodowli koni

– prowadzenia produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej)

– organizacji produkcji w gospodarstwie rolnym

– obsługi środków technicznych w rolnictwie

– prowadzenia rekreacji i turystyki konnej

– szkolenia i użytkowania koni

– znajomości języków obcych

 

Uczniowie uczęszczający do Technikum Hodowli Koni posiadają strój do jazdy (składający się z bryczesów, sztylp, sztybletów, kasku, rękawiczek, palcata). Dodatkowo podczas imprez okolicznościowych uczeń szkoły może nosić strój galowy do jazdy (składający się z białych bryczesów, rajtroku, sztylp i sztybletów)

 

 

 

 

« 1 z 2 »