TECHNIK INFORMATYK                      351203

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

KWALIFIKACJE:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi      i bazami danych

 

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).