TECHNIK HOTELARSTWA                 422402

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
  • rezerwowania usług hotelarskich;
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

KWALIFIKACJE:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych.

Specjalistyczne zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się pracowni hotelarskiej z wykorzystaniem programów komputerowych w zakresie obsługi recepcji oraz obiektach hotelarskich działających na terenie powiatu – obecnie szkoła współpracuje z Hotelem Magellan w Bronisławowie.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie                 (160 godzin).