technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Interesuje Cię mechanizacja rolnictwa, planujesz przejąć gospodarstwo rolne, chcesz pracować dla czołowych firm oferujących sprzęt rolniczy – zdobądź odpowiednie kwalifikacje w Technikum w Wolborzu.

Rozwój współczesnego rolnictwa wynika głównie z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Postęp techniczny, wprowadzanie automatyzacji i komputeryzacji do procesu produkcji powoduje stawianie bardzo wysokich wymagań technikowi mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który musi być specjalistą w wielu dziedzinach (informatyka, technika, automatyka). Powinien także posiadać podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej. Postępujący rozwój techniki, automatyki, wprowadzanie komputerowych systemów sterowania powodują zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w tym zawodzie.

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz do obsługiwania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. W przypadku pracy w zakładzie naprawczym zadania zawodowe będą dotyczyć także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych. Uzyskasz dodatkowe uprawnienia od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego do obsługi i serwisowania nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. W okresie pobierania nauki będziesz brał udział w zajęciach praktycznych w dobrze wyposażonym warsztacie szkolnym, a praktyki zawodowe odbędziesz w zakładach naprawczych, u dealerów sprzętu rolniczego lub w gospodarstwach rolnych również za granicą (Niemcy, Irlandia). W ramach zajęć lekcyjnych zdobędziesz uprawnienia do kierowania samochodem, ciągnikiem rolniczym oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego.