MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH  834103

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów             i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

.

KWALIFIKACJE:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych        w rolnictwie

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym, ciągnikiem rolniczym (kategorie B i T) oraz uzyskania uprawnień do kierowania kombajnem zbożowym. Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami.

 

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną własną bazą do szkolenia praktycznego, zajęcia prowadzone są w następujących pracowniach:

 • pracownia obróbki ręcznej
 • pracownia obróbki mechanicznej
 • pracownia spawalnictwa elektrycznego i gazowego
 • pracownia pojazdów rolniczych
 • pracownia maszyn rolniczych
 • pracownia elektrotechniki
 • pracownia diagnostyki pojazdów rolniczych

 

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.