mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Interesujesz się mechaniką i maszynami rolniczymi, planujesz przejąć gospodarstwo rolne – zapraszamy Cię do kontynuowania nauki w jednej z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych szkół branżowych.

U nas zapoznasz się z budową, działaniem, obsługą i użytkowaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i zwierzęcej. Będziesz umiał obsługiwać i naprawiać pojazdy i środki transportowe stosowane w rolnictwie.

Szkolenie praktyczne odbędzie się w warsztacie szkolnym. Dobrze wyposażone działy szkoleniowe i pracownie przedmiotowe zapewniają realizację programu nauczania na terenie szkoły. Specjalistyczne zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej stacji kontroli pojazdów.

Uzyskanie zawodu mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych pozwoli Ci zdobyć atrakcyjny zawód i ciekawą pracę lub podjąć decyzję o dalszej nauce. Ukończenie tej szkoły daje kwalifikacje rolnicze wymagane do pozyskania funduszy unijnych dla gospodarstw rolnych.

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażona własną bazą do szkolenia praktycznego, zajęcia praktyczne prowadzone są w następujących pracowniach:

 • pracownia obróbki ręcznej,
 • pracownia obróbki mechanicznej,
 • pracownia spawalnictwa elektrycznego i gazowego,
 • pracownia pojazdów,
 • pracownia maszyn rolniczych,
 • pracownia elektrotechniki,
 • pracownia diagnostyki pojazdów.

Ponadto szkoła posiada cztery pracownie informatyczne, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, salę gimnastyczną z zapleczem i boisko, dobrze wyposażony internat na 180 miejsc, bufet i stołówkę szkolną.

Uczeń odbywa bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B i T oraz uzyskuje uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych.

Program szkoły umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

 • znajomości budowy, eksploatacji i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • nauki jazdy i pracy samochodem, ciągnikiem, kombajnem i maszynami rolniczymi,
 • posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem technicznym,
 • opracowywania podstawowej dokumentacji warsztatowej,
 • korzystania z literatury technicznej, norm i katalogów,
 • posługiwania się programami komputerowymi.