Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat i należy do grupy poszukiwanych pracowników w kraju jak i za granicą. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego , metalowego , zakładach  obsługowo – naprawczych , a także w dziedzinach gospodarki , zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Rozwój nowoczesnych technologii oraz innowacyjności przedsiębiorstw  stwarzają potrzebę kształcenia w zawodzie i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie w zakładach projektowych, produkcyjnych, usługowych , w których są projektowane,  produkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne, narzędzia pomiarowe, skrawające itp. Po ukończeniu szkoły technicy mechanicy są przygotowani również do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dla technika mechanika wyodrębniono trzy kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających lub
M. 20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn , urządzeń i narzędzi (ślusarz), które są podbudową do kwalifikacji bazowej
M. 44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Szkoła w trakcie nauki zawodu technik mechanik umożliwia zdobycie uprawnień spawacza, który jest  poszukiwanym  na rynku pracy zawodem. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą   w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych, natomiast praktyczne w pracowniach praktycznej nauki zawodu : pracownia obróbki ręcznej , spawania , pracowni techniki pomiarowej i obróbki mechanicznej , które są integralną częścią  ZSCKU w Wolborzu.