Mechanik pojazdów motocyklowych

Mechanik pojazdów motocyklowych to nowy zawód poszukiwany na rynku pracy który umożliwia pracę w branży motoryzacyjnej związanej z motocyklami i nie tylko. Po zdobyciu zawodu możesz pracować w warsztacie motocyklowym jako mechanik. Samodzielnie prowadzić warsztat, pracować w sklepie lub hurtowni motoryzacyjnej, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako mechanik lub w innych firmach zajmujących się naprawą, obsługą lub sprzedażą części i urządzeń mechanicznych związanych z motoryzacją.  Od roku szkolnego 2017/18 masz możliwość zdobyć zawód w szkole branżowej I stopnia. Nauka trwa 3 lata.                                                                                                                      Absolwent szkoły w zawodzie mechanik pojazdów motocyklowych jest przygotowany do wykonywania czynności i zadań związanych z :

  • obsługą i użytkowaniem motocykli
  • diagnozowaniem motocykli
  • naprawą motocykli

W cyklu kształcenia zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej uczeń zdobywa jedną kwalifikację :

1 kwalifikacja – MG.23  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych. Kwalifikację zdobywasz po ukończeniu nauki. Uzyskujesz tytuł zawodowy mechanik pojazdów motocyklowych.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w szkolnej pracowni motocyklowej. Są to : pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów, pracownia diagnostyki pojazdów oraz w warsztatach naprawczych pojazdów. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na kategorię A.

Po zakończeniu wyżej wymienionej szkoły możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.