Technik logistyk to zawód cieszący się ogromną popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych dziedzin transportu, sztuki negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi, itp.

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty.

Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Absolwenci logistyki znajdują miejsca pracy w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych.

Kwalifikacje zawodowe jakie zdobywa się podczas nauki:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.