Jednym z nowych kierunków kształcenia w Technikum w Wolborzu jest technik hotelarstwa.
W pobliżu szkoły znajduje się kilka znaczących hoteli, jak na przykład kompleks hotelowo – rekreacyjny Magellan, hotel Wodnik, hotel Górski, czy hotel Polichno. Z kompleksem Magellan szkoła nawiązała umowę, na mocy której nasi uczniowie nie tylko będą tam odbywali praktyki, ale najlepsi z nich znajdą tam zatrudnienie.

Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, umiejętność obsługi gości hotelowych w recepcji, przygotowanie pokojów hotelowych oraz realizację zamówień hotelowych w szerokim zakresie. Poznają także zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w tym obszarze, sposoby inicjowania przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z innymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży hotelarskiej. Praktyki zawodowe będą odbywały się w okolicznych hotelach, a to pozwoli uczniom poznać specyfikę pracy w tym zawodzie i zaprezentować się przyszłym pracodawcom.