Jeżeli jesteś miłośnikiem koni, obcowanie z nimi sprawia Ci radość to zapraszamy do Technikum Hodowli Koni w Wolborzu. U nas możesz zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat tych pięknych i rozumnych zwierząt. Technikum Hodowli Koni skierowane jest zarówno do dziewcząt jak i chłopców, lubiących pracę z końmi i wiążących przyszłość z podobnym zajęciem. Można u nas spotkać młodzież z całej Polski. W trakcie nauki przeprowadzane są praktyki zawodowe. Uczniowie znający dobrze język obcy i wyróżniający się w nauce mają możliwość odbywania praktyk zagranicą w Niemczech, Szwajcarii. Dysponujemy własną stajnią w której mamy siedem koni (dwa konie rasy śląskiej i pięć koni szlachetnej półkrwi). Mamy doświadczoną kadrę instruktorów, z którymi pogłębisz swoja wiedzę jeździecką w zakresie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, powożenia zaprzęgiem jedno i parokonnym, oraz jazdy w stylu western. Jako pierwsi w Polsce przygotowaliśmy Dzień Św. Jerzego, który w całej Europie jest oficjalnym dniem otwarcia sezonu jeździeckiego. W tym dniu są prezentowane pokazy jeździeckie, turnieje rycerskie, konkursy ujeżdżenia i skoków. Na zakończenie sezonu organizujemy Bieg Św. Huberta popularnie zwanego Hubertusem. Wszystkie imprezy jeździeckie odbywają się na terenie historycznego 40-hektarowego parku w malowniczej scenerii wiekowych lip i stawu porośniętego kolorowymi liliami. Szkoła nasza, jako jedyna w powiecie piotrkowskim, otrzymała dotację na realizację Programu „Szkoła Marzeń”. Pieniądze przeznaczone zostały, przede wszystkim, na zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza program THK (powożenie, przygotowanie uczniów do egzaminów na Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ), rozszerzenie zajęć z języków obcych pod kątem praktyk zagranicznych, poznawanie nowych technologii informacyjnych na dodatkowych zajęciach informatycznych oraz na rozwijanie zainteresowań uczniów pod kątem artystycznym i sportowym. Absolwenci Technikum Hodowli Koni kierują swe kroki na studia wyższe między innymi z weterynarii, zootechniki, hodowli, użytkowania koni, agroturystyki. W obecnym roku szkolnym 2014/15 realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje”. Dzięki temu uczniowie przygotowują się do zdobycia Powszechnej Odznaki Jeździeckiej PZJ oraz Odznaki w Powożeniu.

Szkoła nasza, jako jedyna w powiecie piotrkowskim, otrzymała dotację na realizację Programu „Szkoła Marzeń”. Pieniądze przeznaczone zostały, przede wszystkim, na zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza program THK (powożenie, przygotowanie uczniów do egzaminów na Powszechne Odznaki Jeździeckie PZJ), rozszerzenie zajęć z języków obcych pod kątem praktyk zagranicznych, poznawanie nowych technologii informacyjnych na dodatkowych zajęciach informatycznych oraz na rozwijanie zainteresowań uczniów pod kątem artystycznym i sportowym. Absolwenci Technikum Hodowli Koni kierują swe kroki na studia wyższe między innymi z weterynarii, zootechniki, hodowli, użytkowania koni, agroturystyki. W obecnym roku szkolnym 2014/15 realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje”. Dzięki temu uczniowie przygotowują się do zdobycia Powszechnej Odznaki Jeździeckiej PZJ oraz Odznaki w Powożeniu.
Zajęcia z UTK
Technikum Hodowli Koni posiada bardzo dobre warunki warsztatowe. Do dyspozycji uczniów są trzy stajnie wraz z kompletnym zapleczem gospodarczym i socjalnym, znajdujące się w pobliżu malowniczego parku szkolnego. W stajni nr 1 znajduje się 5 boksów (4 boksy 3 x 4m oraz boks porodowy 4,5 x 4,5m), siodlarnia (bogato wyposażona), paszarnia, magazyn pasz oraz zaplecze socjalne: szatnia z prysznicem oraz toaleta. Znajduje się tu również sala dydaktyczna, w której uczniowie odbywają zajęcia teoretyczne. W stajni nr 2 znajduje się 8 boksów (4 boksy 3 x 4m i 4 boksy 3 x 3m). W stajni nr 3 znajdują się dwa boksy (3 x 3 m). Szkoła posiada również wozownię, a w niej trzy bryczki maratonowe, pokazową, wóz konny, sanie i powóz landolet oraz kompletnie wyposażoną szorownię. Oferujemy jazdę konną, która może odbywać się na ujeżdżalni o podłożu piaszczystym (60x60m) lub pięknym terenie parku pałacowego o powierzchni 14h ze stawem. Prowadzone są zajęcia z ujeżdżania koni pod siodło jak i w zaprzęgu. Jazda konna jest przedmiotem obowiązkowym w trakcie nauki w Technikum Hodowli Koni.

Program szkoły umożliwia absolwentom zdobycie umiejętności w zakresie:

hodowli i użytkowania koni,
jazdy konnej z elementami stylu western,
powożenia zaprzęgiem (jedno- i parokonnym),
zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,
prowadzenia działalności agroturystycznej,
podstaw marketingu i zarządzania firmą,
posługiwania się programami komputerowymi,
znajomości języków obcych,
kierowania samochodem, ciągnikiem.

Współpracujemy z Bogusławickim Klubem Jeździeckim. Wielu uczniów Technikum Hodowli Koni jeździ sportowo reprezentując Stado Ogierów w Bogusławicach, między innymi w konkurencji skoki przez przeszkody. W roku 2003 Kamil Szustorowski został Mistrzem Polski Szkół Rolniczych w Skokach Przez Przeszkody. W 2004r. – drużyna OSP przy szkole zajęła 7 miejsce w I Europejskich Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie. Obecnie prowadzimy sekcję zaprzęgową, która przygotowuje się do egzaminów na Odznakę w Powożeniu. Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Podkuwaczy Polskich, którzy prowadzą szkolenia w zakresie podkuwania. Szkoła prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów na Powszechną Odznakę Jeździecką PZJ oraz Odznaki w Powożeniu. W tym celu regularnie odbywają się spotkania z trenerami, m.in. z Wacławem Pruchniewiczem, Marią Gertz-Warchoł. Technikum Hodowli Koni często trafia na łamy gazet, zarówno lokalnych jak i branżowych (np. Koń Polski 6/2003 str38/39 (Harmider),7 Dni Piotrków 22.10.2004 (Folk powolborski)). Również w Internecie można znaleźć informację o Technikum Hodowli Koni (portal.horsesport.pl, www.pzj.pl, www.konpolski.pl). Uczniowie uczęszczający do Technikum Hodowli Koni powinni posiadać obowiązkowo strój do jazdy (składający się z bryczesów, sztylp, sztybletów, kasku, rękawiczek, palcata). Dodatkowo podczas imprez okolicznościowych uczeń szkoły może nosić strój galowy do jazdy (składający się z białych bryczesów, rajtroku, sztylp i sztybletów). Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów pracowni przedmiotowych i stajni. Od pierwszej klasy mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w stajni, oraz w miesięcznych praktykach (w trzecim roku nauki) w stadninach, stajniach lub gospodarstwach agroturystycznych na terenie całego kraju, w całym cyklu nauczania muszą odbyć 30 godzin jazdy konnej pod okiem instruktora.