Dyrektorzy ZSCKU w Wolborzu

Sławomir Przybył

od 2013

Od 1 września 2013 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W okresie trzyletniej pracy w Wolborzu mimo narastających trudności w oświacie sukcesywnie przeprowadza remonty bieżące w celu zapewnienia lepszych warunków pracy i bezpieczeństwa, do których należy modernizacja  warsztatów szkolnych, remonty w internatach łącznie z wymianą starego sprzętu na nowy. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole, dba o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia. Tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz upowszechnianie nowych kierunków kształcenia współpracując z lokalnymi mediami oraz podejmuje się organizacji masowych imprez i uroczystości lokalnych. Główne założenia jego koncepcji pracy szkoły to: wszechstronny rozwój ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania, bogata oraz dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz otwartość na nowe wyzwania.

Grzegorz Kuszewski

2008-2013

Urodzony w roku 1969 w Sanoku. Zatrudniony w Zespole Szkół CKU w Wolborzu od 1 września 1993 roku. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku 1993 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii. Pracę w Zespole Szkół w Wolborzu rozpoczął jako wychowawca internatu, następnie od roku 1994 przejął obowiązki nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2013 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W trakcie swojej kadencji dbał o prawidłowy dobór kadry. Stworzył warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy młodzieży wspierając działalność Samorządu Uczniowskiego. Prowadził szkołę w oparciu o opracowaną koncepcję w zakresie budowania spójnego wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy, którą konsekwentnie i efektywnie realizował.

Bogdan Szulc

1989-2008

Zygmunt Goliat

1983-1989

Zdzisław Mizerski

1981-1983

Wacław Heliński

1967-1981