Zawody w lekkiej atletyce

W dniu 06.06.2018r. ma Stadionie Miejskim Concordia w Piotrkowie Tryb. , odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych. Reprezentacja naszej szkoły choć nieliczna , w jej skład wchodziło ośmioro uczniów,zdobyła 7 medali ! Karolina Błąkała , kapitan drużyny, wygrała konkurs rzutu oszczepem , wynikiem 25,60m bijąc kilkunastoletni rekord szkoły o ponad 4 metry . W trójskoku zajęła III miejsce. Maja Mospinek była III na 3000m , a Maja Margasińska III na 1500m ! Sztafeta dziewcząt 4x100m, w składzie K.Błąkała, Justyna Żegota , M.Margasińska , M.Mospinek była IV W trójskoku M.Mospinek była IV ,a J.Żegota V Piotr Hadrysiak zajął III miejsc w biegu na 200m, a Patryk Rudzki był IV ! Andrzej Hadrysiak był IV w skoku w dal Sztafeta w składzie: P.Rudzki , Jakub Kobus , A.Hadrysiak  i P.Hadrysiak była II na 4x400m i III na 4x100m Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się wyjątkowo dobrze , wykazując duże umiejętności techniczne i zaangażowanie. Opiekunem drużyny był Andrzej Ptasiński ...
Read More

Rekrutacja do projektu

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU   W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 53 uczniów kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, zwanych dalej uczestnikami projektu. Uczestnicy do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji wysyłającej, tj. koordynator projektu, nauczyciel j. angielskiego, kierownik szkolenia praktycznego. Szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej można znaleźć z załączonym Regulaminie rekrutacji do projektu. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie, jak i w szkolnym sekretariacie. Poprawnie wypełniony formularz, opatrzony wszystkimi niezbędnymi podpisami należy składać na ręce szkolnego koordynatora projektu. REGULAMIN REKRUTACJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY...
Read More

ZS CKU z informacją o zatwierdzeniu projektu “Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” w ramach programu Erasmus+

ZS CKU W WOLBORZU Z PROJEKTEM ERASMUS+   Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracujący w ostatnich miesiącach nad projektem "Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro", w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, otrzymali informację o zatwierdzeniu go do realizacji w roku szkolnym 2018/2019! To bardzo dobra informacja przede wszystkim dla uczniów 4 kierunków kształcenia zawodowego, które ma objąć projekt. Do Grecji w ramach projektu mają wyjechać uczniowie klas 2 i 3 technika hodowcy koni, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika pojazdów samochodowych oraz technika logistyka. Projekt „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro" kierowany jest do uczniów ZSCKU w Wolborzu, który od kilku podejmuje działania na rzecz organizacji dla swoich uczniów praktyk, w tym także tych zagranicznych. Mają one za zadanie uzupełnić przygotowanie zawodowe uczestników, podnieść poziom znajomości języków obcych oraz obycia z "wielkim światem". Nowa reforma szkolnictwa zawodowego nadaje bardzo dużą rangę kształceniu praktycznemu. Również pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje, deklarują, że praktyczne umiejętności są głównym kryterium przy przyjmowaniu kandydatów do pracy...
Read More

Uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku. „Majówka w plenerze”.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu w dniu 11.05.2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania  przez Polskę  niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku. „Majówka w plenerze”. Honorowy Patronat Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w szkole objął : Dyrektor Szkoły - mgr Sławomir Przybył. Część oficjalna rozpoczęła się polonezem Wojciecha Osmańskiego (1834-1908) „Mociumdzieju” w wykonaniu młodzieży szkolnej. Poloneza przygotowała Dorota Płachta. Po powitaniu gości w osobach Piotra Wojtysiaka - Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego, Andrzeja Jarosa Burmistrza Wolborza,  Radnych Powiatu, zaproszonych rodzin bohaterów walczących o niepodległość, sojuszników i przyjaciół szkoły, nauczycieli i uczniów pan dyrektor Sławomir Przybył wygłosił przemówienie podkreślając cel tej części patriotycznej (… ) Pragniemy aby nasza szkoła stała się również miejscem spotkań z naszą lokalną historią i miejscem  radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie publiczność została zapoznana z tajnikami powstawania zaprezentowanej prezentacji multimedialnej o historiach legionowych i wojennych związanych  z wędrówką ku niepodległości  bohaterów z Wolborza i okolic na podstawie opowiadań rodzin, których bliscy walczyli o...
Read More

Zakończenie klas IV

W dniu 27 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. W uroczystości wzięli udział absolwenci technikum kształcącego w zawodzie: technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa oraz rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie klas młodszych. Jak każdego roku uroczystą galę pożegnania rozpoczęły ciepłe słowa dyrektora Sławomira Przybyła i wicedyrektor szkoły Urszuli Siatkowskiej skierowane do czwartoklasistów. Następnie najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy uznania jako uhonorowanie ich czteroletniej pracy, talentów i osiągnieć sportowych. Następnie dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniom z największą średnią z całego cyklu kształcenia.   W bieżącym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: - Anna Ostalak  (kl. IV TH - średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,89) - Michał Stańczyk (kl. IV TMR – średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,80)    Wpis do Złotej Księgi - przy uzyskaniu średniej ocen z całego cyklu nauczania minimum 4,50 - złożyli: - Anna Ostalak (kl. IV TH) -...
Read More

Wymiana okien w budynku warsztatów szkolnych w ZSCKU w Wolborzu

Na przełomie miesięcy kwiecień/maj 2018 rok zostały zakupione okna do pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych, które zostaną wymienione w pracowniach przeznaczonych na zajęcia praktyczne. Okna                 w ilości 24 sztuki wymienione zostały przez pracowników gospodarczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. W najbliższym okresie zakupiona zostanie pozostała ilość okien tj. 21 sztuk. ...
Read More

Eliminacje Okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

20 kwietnia 2018 r. Paulina Kozik, uczennica klasy III THK, wygrała Eliminacje Okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Produkcja zwierzęca. Eliminacje odbywały się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. W dniach 6-8 czerwca Paulina Kozik będzie reprezentować naszą szkołę w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we Wrocławiu.   W Warszawie naszą szkołę reprezentował również Wiktor Ostrowski z klasy II TMR w bloku Mechanizacja rolnictwa. ...
Read More

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

„#Oddaj krew już dziś. Uratuj życie nawet 3 osobom” – pod takim hasłem w dniu 9 kwietnia 2018r. odbyła się w naszej szkole, kolejna w tym roku szkolnym, akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowały: pani Agnieszka Olejnik oraz uczennica klasy IV technikum hodowli koni Izabela Kaźmierczak, przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa     i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównymi bohaterami tego dnia byli jednak uczniowie naszej szkoły, którzy w dużej liczbie zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi.         Tym razem na akcję odpowiedziało 30 uczniów i uczennic naszej szkoły, którzy łącznie oddali 13,5 litra krwi. Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. ...
Read More

Finał konkursu „I Ty bywasz poetą…”

24 kwietnia 2018 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury                   w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się rozstrzygnięcie XVIII Konkursu Poetyckiego „I Ty bywasz poetą…”. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość rozpoczęła się od spektaklu poetyckiego przygotowanego przez uczniów ZSP nr 5 na podstawie  nadesłanych na konkurs wierszy.  Następnie głos zabrali organizatorzy konkursu, którzy odczytali nazwiska laureatów oraz dokonali wręczenia nagród. W gronie wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły Paulina Kozik        z klasy III Technikum – technik hodowca koni. Wiersze Pauliny, jak również drugiej uczestniczki konkursu – Urszuli Matuszczak,  zamieszczone zostały w wydanym specjalnie na tę okoliczność tomiku poetyckim. Opiekę nad uczennicami sprawowała polonistka Marzena Włoch. ...
Read More

Święto konstytucji 3 Maja

W czwartek, 26 kwietnia odbyła się w naszej szkole doniosła uroczystość – apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 28 lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił jako święto narodowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji przygotowaliśmy montaż słowno – muzyczny poświęcony tej tematyce. Prześledziliśmy losy tworzenia i uchwalania pierwszej konstytucji Polski demokratycznej, przedstawiliśmy jej twórców, zwróciliśmy uwagę na rolę mocarstw sąsiednich w dalszych losach konstytucji i naszego państwa. Dodatkowym elementem były informacje dotyczące losów Wolborza i okolic w uchwalaniu tego doniosłego aktu oraz w kształtowaniu polskiej demokracji. Przypomnieliśmy zebranym o wkładzie Piotrkowa Trybunalskiego w rozwój polskiego parlamentaryzmu oraz o działaniach podkreślających znaczenie Konstytucji 3 Maja w naszym regionie. Informacje źródłowe zostały zaczerpnięte z Kalendarza z dziejów Wolborza dra Stefana Siniarskiego oraz z Dziejów Piotrkowa Trybunalskiego. Przedstawienie zostało okraszone fragmentami filmów związanych tematycznie z Polską szlachecką i Polską chylącą się później ku upadkowi – Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy oraz Chopin. Pragnienie miłości Jerzego Antczaka. Uroczystość przygotowała klasa II technikum w...
Read More

Notatka

Dnia 07.04.2018 r. w Poznaniu uczniowie z klasy IV TPS- Daniel Głowa, Rafał Badowski, Marcin Sitarek, pod opieką pana Piotra Patejuka, wzięli udział w etapie półfinałowym XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. W turnieju wzięło udział ponad dwustu pięćdziesięciu uczniów ze szkół samochodowych z całej Polski. Etap półfinałowy polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu dotyczącego szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Po teście uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość zwiedzania Targów Techniki Motoryzacyjnej- jednej z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Podczas targów  swoje oferty prezentowali przedstawiciele największych światowych marek samochodowych, producenci motocykli, a także  firmy produkujące sprzęt warsztatowy. Uczniowie zapoznali się z najnowszą ofertą rynkową takich marek samochodowych jak Mercedes, Toyota, Peugeot, Kia czy Hyundai. Spośród motocykli szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty polskich marek: Romet i Junak. Uczniowie zapoznali się też z najnowocześniejszymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie współczesnych warsztatów samochodowych. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki! ...
Read More

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ORZEŁ BIAŁY”

27 marca 2018 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny „Orzeł Biały”. Inspiracją do podjęcia przedsięwzięcia była przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ogłoszony przez Senat RP konkurs o tym samym tytule. W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych gimnazjów     z: Wolborza, Moszczenicy i Włodzimierzowa. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie techniką plastyczną pracy związanej tematycznie z polskim godłem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: - p. Urszula Siatkowska – przewodnicząca, - p. Edyta Cieślak – członek, - p. Marzena Włoch – członek, - p. Agnieszka Olejnik – członek, - p. Elżbieta Bogusławska – członek. Po upływie czasu przewidzianego na wykonanie prac, jury w w/w składzie przystąpiło do ich oceny. Zgodnie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: - I miejsce – Urszula Matuszczak –  ZSCKU w Wolborzu, - II miejsce – Klaudia Stańczyk – PG w Wolborzu, - III miejsce – Julia Strzelczyk – Gimnazjum we Włodzimierzowie, - wyróżnienie – Milena Janczak – Gimnazjum w Moszczenicy, - wyróżnienie...
Read More

Dzień Przedsiębiorczości w ZS CKU w Wolborzu

W dniu 21 marca 2018 r. młodzież  naszej szkoły  już po raz jedenasty wzięła udział  w Ogólnopolskim Programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy. W tegorocznej, piętnastej edycji programu,  uczestniczyli uczniowie klas I TMRiA,  II TMRiA oraz  II THK. Celem udziału młodzieży w programie było odbycie  jednodniowej praktyki/konsultacji na wybranym   stanowisku pracy w dowolnej firmie lub instytucji, poznanie specyfiki interesującego i zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji  i predyspozycji niezbędnych  do wykonywania danej profesji, poznanie związku  między wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznanie się  z organizacją danego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości, podobnie jak w latach ubiegłych, była Urszula Siatkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.  ...
Read More

KONFERENCJA POPULARNOAUKOWA

16 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, p. Marzeną Włoch i p. Grzegorzem Kuszewskim, uczestniczyli w konferencji popularnonaukowej „ W Stulecie Niepodległej – region piotrkowski”. Spotkanie odbyło się w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. rozumienia pojęcia „patriotyzm” – kiedyś i dziś oraz przedstawiały drogę Polaków do niepodległości. Ponadto można było usłyszeć o formacjach zbrojnych regionu piotrkowskiego, a także o zaangażowaniu, poświęceniu i ogromnej determinacji młodych ludzi wstępujących do wojska. Konferencja stanowiła ważną lekcję historii w związku z przypadającą w tym roku doniosłą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktywne uczestnictwo w niej naszej szkoły świadczy o kultywowaniu przez wolborską placówkę pamięci o tym ważnym wydarzeniu. ...
Read More

Spotkanie z Centrum Weteranów

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości staramy się pamiętać o tej doniosłej rocznicy w różny sposób. We wtorek – 6 marca – odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji działań Centrum Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Mięliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych opowieści żołnierzy wyjeżdżających na misje zagraniczne do Iraku, Afganistanu, Libanu, uczestników misji w Karbali. Dowiedzieliśmy się, na czym polega ich praca, jak organizują i zakładają misje pokojowe w całkiem innym klimacie, w zupełnie innych, często wojennych warunkach. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy, jak pomagają ludności cywilnej na terenach ogarniętych wojnami, jak ratują życie kobietom i dzieciom, które są najczęściej ofiarami konfliktów zbrojnych. Poznaliśmy ich życie na misjach pokojowych w ramach działań NATO. Podczas prelekcji połączyliśmy się za pomocą internetu z dwoma żołnierzami polskimi pozostającymi obecnie na misji w Afganistanie. Opowiadali nam o codzienności żołnierskiej służby oraz pokazywali piękny zachód słońca w Afganistanie. Poznaliśmy niebezpieczeństwa, na jakie codziennie są narażeni, a także...
Read More

Warsztaty międzyszkolne „Wiosną malowane…”

W dniu 1 marca 2018r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się kolejna edycja międzyszkolnych zajęć warsztatowych z cyklu „Wiosną malowane…”. Tegoroczne międzyszkolne zajęcia warsztatowe odbyły się pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo i żyj kolorowo”. W spotkaniu, jak co roku, wzięli udział uczniowie klas trzecich z zaprzyjaźnionych gimnazjów. Do wspólnej edukacji i zabawy z młodzieżą ZS CKU w Wolborzu zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum w Moszczenicy, Publicznego Gimnazjum w Wolborzu, Gimnazjum w Zawadzie oraz gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 10         w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunami. Zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół CKU w Wolborzu,        p. Sławomir Przybył, życząc przyjemnego pobytu w szkole i ciekawych wrażeń. Podczas tegorocznych warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach            w trzech blokach tematycznych: „Myśl globalnie, jedz lokalnie” „Żyj smacznie, zdrowo i niedrogo!” „Logistyczny zawrót głowy” Zajęcia edukacyjne poprzedziły zabawy integrujące obecną na spotkaniu młodzież. W trakcie zajęć warsztatowych „Myśl globalnie, jedz lokalnie” uczniowie mieli okazję uświadomić sobie jakie znaczenie w naszym życiu odgrywa żywność, wzięli udział w dyskusji na temat...
Read More

CAVALIADA Lublin 2018

W dniach 15 – 16 lutego 2018 r. uczniowie Technikum Hodowli Koni odbyli dwudniową wycieczkę do  Lublina na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie CAVALIADA 2018 oraz Stadniny Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce. Podczas CAVALIADY oglądaliśmy konkursy w skokach przez przeszkody Średniej i Dużej Rundy oraz Konkurs Potęgi Skoku. Najważniejszym punktem wieczornych pokazów był niezwykle emocjonujący konkurs Halowego Pucharu Polski w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi. Następnego dnia udaliśmy się od Stadniny Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce. Przewodnikiem po Stadninie była Pani Renata Kurzyńska – główny specjalista ds. hodowli koni. W pasjonujący sposób opowiedziała o hodowli i rozrodzie koni czystej krwi arabskiej w Stadninie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. ...
Read More

Studniówka 2018

Bal studniówkowy to niewątpliwie jeden z niepowtarzalnych i długo wyczekiwanych wieczorów w życiu każdego młodego człowieka. Niebywałość tej nocy sprawia, że wszyscy czują się wyjątkowo. Eleganckie stroje podkreślają stan ducha i potwierdzają, że jest to dla nich ważne wydarzenie. Mają świadomość, że już wkrótce przekroczą symboliczny próg dojrzałości. W tym roku bal studniówkowy przypadł na 20 stycznia 2018 r. Do eleganckiej Restauracji „Janosik” przybyło 63 uczniów z 6 profili. W imieniu tegorocznych abiturientów, Anna Ostalak i Patryk Latocha, mieli zaszczyt witać zaproszonych gości i podziękować rodzicom za trud włożony w wychowanie swoich dzieci. Wraz z wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, p. Teresą Ostalak skierowali kilka słów w stronę Grona Pedagogicznego. Kwiaty złożone na ręce wychowawców, dyrekcji i pracowników szkoły były wyrazem wdzięczności za ciepły uśmiech, za stwarzanie miłej atmosfery, a także za każdą porcję wiedzy, którą im przekazywali. Przemowy dyrekcji  Pana Sławomira Przybył i Pani Urszuli Siatkowskiej oraz zaproszonych gości - Pana Ireneusza Czerwińskiego zakończył rozbrzmiewający  dźwięk poloneza, będący jednocześnie zakończeniem części oficjalnej. Po...
Read More

Klinika Chorób Koni SGGW – sprawozdanie

12 stycznia 2018 r. uczniowie Technikum – technik hodowca koni w  Wolborzu ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” finansowanego z funduszy UE odwiedzili Klinikę Chorób Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie. Głównym punktem wycieczki było spotkanie i wykład Pani dr Dominiki Domańskiej na temat „Ciąża i poród u klaczy”. Po wysłuchaniu bardzo ciekawego wykładu uczniowie mieli okazję „popracować” na symulatorach do badań układu rozrodczego i pomocy porodowej u klaczy. Następnie zwiedzili Klinikę dla koni z salami ambulatoryjnymi, salą operacyjną i stajnią umożliwiającą stały nadzór nad chorymi końmi. Dr Dominika Domańska pokazała i omówiła wszystkich końskich pacjentów aktualnie przebywających na leczeniu w Klinice. Informacje nt Kliniki można znaleźć pod adresem www.klinikakoni.sggw.pl ...
Read More

Wojewódzki Konkurs „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

W dniu 13.12.2017 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” W konkursie brało udział 16 uczniów. Cele konkursu: kształtowanie świadomości występujących zagrożeń w miejscach pracy promowanie kultury bezpieczeństwa wyrabianie postawy aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.   Do następnego etapu zakwalifikowali się:   Patryk Latocha         - klasa IV tmr Piotr Hadrysiak -  klasa II tps Andrzej Hadrysiak -  klasa II  tps Hubert Matera          -  klasa II tps Marcin Psut             -  klasa  IV tmr Igor Jędrych -  klasa IV tmr Jakub Kaźmierczak  - klasa II  tmr i a Sylwia Żegota - klasa   Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę  w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. ...
Read More

Promocja w Gimnazjum w Brzozie

W  dniu  18.01.2018r.  w  ramach promocji  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  uczniowie   Paulia  Kozik -  klasa    III THK,  Wiktor  Ostrowski -  klasa  II  TMR i A,  Hubert Matera -  klasa  II  TPS ,   nauczyciel  przedmiotów  zawodowych Eugeniusz Drechna  odwiedzili Gimnazjum  w  Brzozie. W spotkaniu  wzięło udział  około  20  gimnazjalistów.  Uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni na dni otwarte  szkoły  które  odbędą  się  w  dniach 16-17 marca 2018 r. i 11 maja 2018 r.  na  których  czeka  wiele  atrakcji.  ...
Read More

SZKOLENIE Z UKŁADU ZAPŁONOWEGO

W dniu 18 stycznia 2018 roku z inicjatywy kierownika szkolenia praktycznego pana Marka Zysa i na zaproszenie Dyrekcji Szkoły odbyło się szkolenie na temat: „UKŁAD ZAPŁONOWY, ELEMENTY SKŁADOWE, DIAGNOSTYKA. NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W PRZEWODACH I CEWKACH ZAPŁONOWYCH.” Szkolenie w ramach akcji SENTECH DLA SZKÓŁ przeprowadził pan Paweł Bednarek – kierownik działu technicznego firmy GG Profits sp. z o.o. z Pabianic. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z rodzajami przewodów: typy, klasy przewodów, połączenia, usterki, nowe rozwiązania; przedstawienie uczniom rozwiązań w końcówkach przewodów oraz omówienie cyklu wyładowania pomiędzy elektrodami świecy w zależności od zastosowanego rdzenia przewodu i jak odróżnić podrobiony przewód. Omówiono także porady dotyczące wymiany przewodów oraz zaprezentowano teflon jako nowy surowiec wykorzystywany do konstrukcji przewodów zapłonowych. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne: ulotki oraz film edukacyjny. Zostały także przedstawione podstawowe informacje o cewkach zapłonowych i ich rodzajach wraz z omówieniem sposobów diagnostyki usterek jak i przyczyn ich powstawania. Na zakończenie szkolenia została przedstawiona prezentacja praktyczna przewodów zapłonowych. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas II...
Read More

Zakupy na koniec roku

Z zaoszczędzonych w ciągu roku pieniędzy dyrektor Sławomir Przybył pozwolił  dokonać zakupów. W tym roku kierownik internatu Agnieszka Olejnik zakupiła na wyposażenie kuchni i stołówki piec konwekcyjno-parowy wraz z całym wyposażeniem. Dodatkowo zakupiono maszynę rozdrabniającą wraz z osprzętem. Do internatu zakupiono: drukarkę, aparat fotograficzny oraz zestaw mikrofonów. Pani Beata Szczepanik kierownik gospodarczy postarała się o wymianę 5 szt. okien w hali warsztatu w nowo powstającej pracowni agrotroniki.   Ponadto dyrektor zamówił kolejną partię okien do wymiany w następnej pracowni obróbki mechanicznej.  ...
Read More

Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotrkowski.

12 stycznia 2018, odbył się finał Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotrkowski”. Olimpiadę wiedzy o bezpieczeństwie patronatem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak. W finale olimpiady wzięli udział reprezentanci siedmiu szkół, wyłonionych spośród czterdziestu ośmiu placówek zlokalizowanych w regionie piotrkowskim: - II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb., -IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb., -III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, - I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz., - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb., - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. I miejsce zajął Kacper Błaszkowski (ZSCKU Wolbórz) II miejsce przypadło Joannie Stefańczyk ( I LO w Tomaszowie Maz.), III miejsce zajął Michał Matuszczak, także z ZSCKU w Wolborzu. Laureaci zostali nagrodzenie sprzętem elektronicznym i książkami.   Opiekunem naszych uczniów był Pan Marek Snopek. Gratulujemy! ...
Read More