Eliminacje Okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

20 kwietnia 2018 r. Paulina Kozik, uczennica klasy III THK, wygrała Eliminacje Okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Produkcja zwierzęca. Eliminacje odbywały się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. W dniach 6-8 czerwca Paulina Kozik będzie reprezentować naszą szkołę w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we Wrocławiu.   W Warszawie naszą szkołę reprezentował również Wiktor Ostrowski z klasy II TMR w bloku Mechanizacja rolnictwa. ...
Read More

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

„#Oddaj krew już dziś. Uratuj życie nawet 3 osobom” – pod takim hasłem w dniu 9 kwietnia 2018r. odbyła się w naszej szkole, kolejna w tym roku szkolnym, akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowały: pani Agnieszka Olejnik oraz uczennica klasy IV technikum hodowli koni Izabela Kaźmierczak, przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa     i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównymi bohaterami tego dnia byli jednak uczniowie naszej szkoły, którzy w dużej liczbie zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi.         Tym razem na akcję odpowiedziało 30 uczniów i uczennic naszej szkoły, którzy łącznie oddali 13,5 litra krwi. Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. ...
Read More

Finał konkursu „I Ty bywasz poetą…”

24 kwietnia 2018 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury                   w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się rozstrzygnięcie XVIII Konkursu Poetyckiego „I Ty bywasz poetą…”. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość rozpoczęła się od spektaklu poetyckiego przygotowanego przez uczniów ZSP nr 5 na podstawie  nadesłanych na konkurs wierszy.  Następnie głos zabrali organizatorzy konkursu, którzy odczytali nazwiska laureatów oraz dokonali wręczenia nagród. W gronie wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły Paulina Kozik        z klasy III Technikum – technik hodowca koni. Wiersze Pauliny, jak również drugiej uczestniczki konkursu – Urszuli Matuszczak,  zamieszczone zostały w wydanym specjalnie na tę okoliczność tomiku poetyckim. Opiekę nad uczennicami sprawowała polonistka Marzena Włoch. ...
Read More

Święto konstytucji 3 Maja

W czwartek, 26 kwietnia odbyła się w naszej szkole doniosła uroczystość – apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 28 lat temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przywrócił jako święto narodowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji przygotowaliśmy montaż słowno – muzyczny poświęcony tej tematyce. Prześledziliśmy losy tworzenia i uchwalania pierwszej konstytucji Polski demokratycznej, przedstawiliśmy jej twórców, zwróciliśmy uwagę na rolę mocarstw sąsiednich w dalszych losach konstytucji i naszego państwa. Dodatkowym elementem były informacje dotyczące losów Wolborza i okolic w uchwalaniu tego doniosłego aktu oraz w kształtowaniu polskiej demokracji. Przypomnieliśmy zebranym o wkładzie Piotrkowa Trybunalskiego w rozwój polskiego parlamentaryzmu oraz o działaniach podkreślających znaczenie Konstytucji 3 Maja w naszym regionie. Informacje źródłowe zostały zaczerpnięte z Kalendarza z dziejów Wolborza dra Stefana Siniarskiego oraz z Dziejów Piotrkowa Trybunalskiego. Przedstawienie zostało okraszone fragmentami filmów związanych tematycznie z Polską szlachecką i Polską chylącą się później ku upadkowi – Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy oraz Chopin. Pragnienie miłości Jerzego Antczaka. Uroczystość przygotowała klasa II technikum w...
Read More

Notatka

Dnia 07.04.2018 r. w Poznaniu uczniowie z klasy IV TPS- Daniel Głowa, Rafał Badowski, Marcin Sitarek, pod opieką pana Piotra Patejuka, wzięli udział w etapie półfinałowym XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. W turnieju wzięło udział ponad dwustu pięćdziesięciu uczniów ze szkół samochodowych z całej Polski. Etap półfinałowy polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu dotyczącego szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Po teście uczestnicy i opiekunowie mieli możliwość zwiedzania Targów Techniki Motoryzacyjnej- jednej z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Podczas targów  swoje oferty prezentowali przedstawiciele największych światowych marek samochodowych, producenci motocykli, a także  firmy produkujące sprzęt warsztatowy. Uczniowie zapoznali się z najnowszą ofertą rynkową takich marek samochodowych jak Mercedes, Toyota, Peugeot, Kia czy Hyundai. Spośród motocykli szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się produkty polskich marek: Romet i Junak. Uczniowie zapoznali się też z najnowocześniejszymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie współczesnych warsztatów samochodowych. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki! ...
Read More

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ORZEŁ BIAŁY”

27 marca 2018 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny „Orzeł Biały”. Inspiracją do podjęcia przedsięwzięcia była przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ogłoszony przez Senat RP konkurs o tym samym tytule. W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych gimnazjów     z: Wolborza, Moszczenicy i Włodzimierzowa. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie techniką plastyczną pracy związanej tematycznie z polskim godłem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: - p. Urszula Siatkowska – przewodnicząca, - p. Edyta Cieślak – członek, - p. Marzena Włoch – członek, - p. Agnieszka Olejnik – członek, - p. Elżbieta Bogusławska – członek. Po upływie czasu przewidzianego na wykonanie prac, jury w w/w składzie przystąpiło do ich oceny. Zgodnie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: - I miejsce – Urszula Matuszczak –  ZSCKU w Wolborzu, - II miejsce – Klaudia Stańczyk – PG w Wolborzu, - III miejsce – Julia Strzelczyk – Gimnazjum we Włodzimierzowie, - wyróżnienie – Milena Janczak – Gimnazjum w Moszczenicy, - wyróżnienie...
Read More

Dzień Przedsiębiorczości w ZS CKU w Wolborzu

W dniu 21 marca 2018 r. młodzież  naszej szkoły  już po raz jedenasty wzięła udział  w Ogólnopolskim Programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy. W tegorocznej, piętnastej edycji programu,  uczestniczyli uczniowie klas I TMRiA,  II TMRiA oraz  II THK. Celem udziału młodzieży w programie było odbycie  jednodniowej praktyki/konsultacji na wybranym   stanowisku pracy w dowolnej firmie lub instytucji, poznanie specyfiki interesującego i zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji  i predyspozycji niezbędnych  do wykonywania danej profesji, poznanie związku  między wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznanie się  z organizacją danego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości, podobnie jak w latach ubiegłych, była Urszula Siatkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.  ...
Read More

KONFERENCJA POPULARNOAUKOWA

16 marca 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, p. Marzeną Włoch i p. Grzegorzem Kuszewskim, uczestniczyli w konferencji popularnonaukowej „ W Stulecie Niepodległej – region piotrkowski”. Spotkanie odbyło się w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. rozumienia pojęcia „patriotyzm” – kiedyś i dziś oraz przedstawiały drogę Polaków do niepodległości. Ponadto można było usłyszeć o formacjach zbrojnych regionu piotrkowskiego, a także o zaangażowaniu, poświęceniu i ogromnej determinacji młodych ludzi wstępujących do wojska. Konferencja stanowiła ważną lekcję historii w związku z przypadającą w tym roku doniosłą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktywne uczestnictwo w niej naszej szkoły świadczy o kultywowaniu przez wolborską placówkę pamięci o tym ważnym wydarzeniu. ...
Read More

Spotkanie z Centrum Weteranów

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości staramy się pamiętać o tej doniosłej rocznicy w różny sposób. We wtorek – 6 marca – odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji działań Centrum Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Mięliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych opowieści żołnierzy wyjeżdżających na misje zagraniczne do Iraku, Afganistanu, Libanu, uczestników misji w Karbali. Dowiedzieliśmy się, na czym polega ich praca, jak organizują i zakładają misje pokojowe w całkiem innym klimacie, w zupełnie innych, często wojennych warunkach. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy, jak pomagają ludności cywilnej na terenach ogarniętych wojnami, jak ratują życie kobietom i dzieciom, które są najczęściej ofiarami konfliktów zbrojnych. Poznaliśmy ich życie na misjach pokojowych w ramach działań NATO. Podczas prelekcji połączyliśmy się za pomocą internetu z dwoma żołnierzami polskimi pozostającymi obecnie na misji w Afganistanie. Opowiadali nam o codzienności żołnierskiej służby oraz pokazywali piękny zachód słońca w Afganistanie. Poznaliśmy niebezpieczeństwa, na jakie codziennie są narażeni, a także...
Read More

Warsztaty międzyszkolne „Wiosną malowane…”

W dniu 1 marca 2018r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się kolejna edycja międzyszkolnych zajęć warsztatowych z cyklu „Wiosną malowane…”. Tegoroczne międzyszkolne zajęcia warsztatowe odbyły się pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo i żyj kolorowo”. W spotkaniu, jak co roku, wzięli udział uczniowie klas trzecich z zaprzyjaźnionych gimnazjów. Do wspólnej edukacji i zabawy z młodzieżą ZS CKU w Wolborzu zostali zaproszeni uczniowie Gimnazjum w Moszczenicy, Publicznego Gimnazjum w Wolborzu, Gimnazjum w Zawadzie oraz gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 10         w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunami. Zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół CKU w Wolborzu,        p. Sławomir Przybył, życząc przyjemnego pobytu w szkole i ciekawych wrażeń. Podczas tegorocznych warsztatów młodzież uczestniczyła w zajęciach            w trzech blokach tematycznych: „Myśl globalnie, jedz lokalnie” „Żyj smacznie, zdrowo i niedrogo!” „Logistyczny zawrót głowy” Zajęcia edukacyjne poprzedziły zabawy integrujące obecną na spotkaniu młodzież. W trakcie zajęć warsztatowych „Myśl globalnie, jedz lokalnie” uczniowie mieli okazję uświadomić sobie jakie znaczenie w naszym życiu odgrywa żywność, wzięli udział w dyskusji na temat...
Read More

CAVALIADA Lublin 2018

W dniach 15 – 16 lutego 2018 r. uczniowie Technikum Hodowli Koni odbyli dwudniową wycieczkę do  Lublina na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie CAVALIADA 2018 oraz Stadniny Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce. Podczas CAVALIADY oglądaliśmy konkursy w skokach przez przeszkody Średniej i Dużej Rundy oraz Konkurs Potęgi Skoku. Najważniejszym punktem wieczornych pokazów był niezwykle emocjonujący konkurs Halowego Pucharu Polski w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi. Następnego dnia udaliśmy się od Stadniny Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce. Przewodnikiem po Stadninie była Pani Renata Kurzyńska – główny specjalista ds. hodowli koni. W pasjonujący sposób opowiedziała o hodowli i rozrodzie koni czystej krwi arabskiej w Stadninie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. ...
Read More

Studniówka 2018

Bal studniówkowy to niewątpliwie jeden z niepowtarzalnych i długo wyczekiwanych wieczorów w życiu każdego młodego człowieka. Niebywałość tej nocy sprawia, że wszyscy czują się wyjątkowo. Eleganckie stroje podkreślają stan ducha i potwierdzają, że jest to dla nich ważne wydarzenie. Mają świadomość, że już wkrótce przekroczą symboliczny próg dojrzałości. W tym roku bal studniówkowy przypadł na 20 stycznia 2018 r. Do eleganckiej Restauracji „Janosik” przybyło 63 uczniów z 6 profili. W imieniu tegorocznych abiturientów, Anna Ostalak i Patryk Latocha, mieli zaszczyt witać zaproszonych gości i podziękować rodzicom za trud włożony w wychowanie swoich dzieci. Wraz z wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, p. Teresą Ostalak skierowali kilka słów w stronę Grona Pedagogicznego. Kwiaty złożone na ręce wychowawców, dyrekcji i pracowników szkoły były wyrazem wdzięczności za ciepły uśmiech, za stwarzanie miłej atmosfery, a także za każdą porcję wiedzy, którą im przekazywali. Przemowy dyrekcji  Pana Sławomira Przybył i Pani Urszuli Siatkowskiej oraz zaproszonych gości - Pana Ireneusza Czerwińskiego zakończył rozbrzmiewający  dźwięk poloneza, będący jednocześnie zakończeniem części oficjalnej. Po...
Read More

Klinika Chorób Koni SGGW – sprawozdanie

12 stycznia 2018 r. uczniowie Technikum – technik hodowca koni w  Wolborzu ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” finansowanego z funduszy UE odwiedzili Klinikę Chorób Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie. Głównym punktem wycieczki było spotkanie i wykład Pani dr Dominiki Domańskiej na temat „Ciąża i poród u klaczy”. Po wysłuchaniu bardzo ciekawego wykładu uczniowie mieli okazję „popracować” na symulatorach do badań układu rozrodczego i pomocy porodowej u klaczy. Następnie zwiedzili Klinikę dla koni z salami ambulatoryjnymi, salą operacyjną i stajnią umożliwiającą stały nadzór nad chorymi końmi. Dr Dominika Domańska pokazała i omówiła wszystkich końskich pacjentów aktualnie przebywających na leczeniu w Klinice. Informacje nt Kliniki można znaleźć pod adresem www.klinikakoni.sggw.pl ...
Read More

Wojewódzki Konkurs „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

W dniu 13.12.2017 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” W konkursie brało udział 16 uczniów. Cele konkursu: kształtowanie świadomości występujących zagrożeń w miejscach pracy promowanie kultury bezpieczeństwa wyrabianie postawy aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.   Do następnego etapu zakwalifikowali się:   Patryk Latocha         - klasa IV tmr Piotr Hadrysiak -  klasa II tps Andrzej Hadrysiak -  klasa II  tps Hubert Matera          -  klasa II tps Marcin Psut             -  klasa  IV tmr Igor Jędrych -  klasa IV tmr Jakub Kaźmierczak  - klasa II  tmr i a Sylwia Żegota - klasa   Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę  w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. ...
Read More

Promocja w Gimnazjum w Brzozie

W  dniu  18.01.2018r.  w  ramach promocji  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  uczniowie   Paulia  Kozik -  klasa    III THK,  Wiktor  Ostrowski -  klasa  II  TMR i A,  Hubert Matera -  klasa  II  TPS ,   nauczyciel  przedmiotów  zawodowych Eugeniusz Drechna  odwiedzili Gimnazjum  w  Brzozie. W spotkaniu  wzięło udział  około  20  gimnazjalistów.  Uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni na dni otwarte  szkoły  które  odbędą  się  w  dniach 16-17 marca 2018 r. i 11 maja 2018 r.  na  których  czeka  wiele  atrakcji.  ...
Read More

SZKOLENIE Z UKŁADU ZAPŁONOWEGO

W dniu 18 stycznia 2018 roku z inicjatywy kierownika szkolenia praktycznego pana Marka Zysa i na zaproszenie Dyrekcji Szkoły odbyło się szkolenie na temat: „UKŁAD ZAPŁONOWY, ELEMENTY SKŁADOWE, DIAGNOSTYKA. NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W PRZEWODACH I CEWKACH ZAPŁONOWYCH.” Szkolenie w ramach akcji SENTECH DLA SZKÓŁ przeprowadził pan Paweł Bednarek – kierownik działu technicznego firmy GG Profits sp. z o.o. z Pabianic. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z rodzajami przewodów: typy, klasy przewodów, połączenia, usterki, nowe rozwiązania; przedstawienie uczniom rozwiązań w końcówkach przewodów oraz omówienie cyklu wyładowania pomiędzy elektrodami świecy w zależności od zastosowanego rdzenia przewodu i jak odróżnić podrobiony przewód. Omówiono także porady dotyczące wymiany przewodów oraz zaprezentowano teflon jako nowy surowiec wykorzystywany do konstrukcji przewodów zapłonowych. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne: ulotki oraz film edukacyjny. Zostały także przedstawione podstawowe informacje o cewkach zapłonowych i ich rodzajach wraz z omówieniem sposobów diagnostyki usterek jak i przyczyn ich powstawania. Na zakończenie szkolenia została przedstawiona prezentacja praktyczna przewodów zapłonowych. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas II...
Read More

Zakupy na koniec roku

Z zaoszczędzonych w ciągu roku pieniędzy dyrektor Sławomir Przybył pozwolił  dokonać zakupów. W tym roku kierownik internatu Agnieszka Olejnik zakupiła na wyposażenie kuchni i stołówki piec konwekcyjno-parowy wraz z całym wyposażeniem. Dodatkowo zakupiono maszynę rozdrabniającą wraz z osprzętem. Do internatu zakupiono: drukarkę, aparat fotograficzny oraz zestaw mikrofonów. Pani Beata Szczepanik kierownik gospodarczy postarała się o wymianę 5 szt. okien w hali warsztatu w nowo powstającej pracowni agrotroniki.   Ponadto dyrektor zamówił kolejną partię okien do wymiany w następnej pracowni obróbki mechanicznej.  ...
Read More

Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotrkowski.

12 stycznia 2018, odbył się finał Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotrkowski”. Olimpiadę wiedzy o bezpieczeństwie patronatem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak. W finale olimpiady wzięli udział reprezentanci siedmiu szkół, wyłonionych spośród czterdziestu ośmiu placówek zlokalizowanych w regionie piotrkowskim: - II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb., -IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb., -III Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, - I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz., - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb., - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. I miejsce zajął Kacper Błaszkowski (ZSCKU Wolbórz) II miejsce przypadło Joannie Stefańczyk ( I LO w Tomaszowie Maz.), III miejsce zajął Michał Matuszczak, także z ZSCKU w Wolborzu. Laureaci zostali nagrodzenie sprzętem elektronicznym i książkami.   Opiekunem naszych uczniów był Pan Marek Snopek. Gratulujemy! ...
Read More

Promocja w Gimnazjum w Popielawach

W  dniu  16.01.2018r.  w  ramach promocji  ZSCKU  uczniowie   Paulina  Kozik -  klasa    III THK,  Wiktor  Ostrowski -  klasa  II  TMR i A,  Hubert Matera -  klasa  II  TPS , kierownik szkolenia  praktycznego  Marek Zys i  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych Eugeniusz Drechna  odwiedzili Gimnazjum  w  Popielawach. W spotkaniu  wzięło udział  około  50  gimnazjalistów.  Gimnazjaliści okazali się bardzo  dobrymi  słuchaczami  gdy  nasi uczniowie prezentowali  szkołę. Uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni na dni otwarte  szkoły  które  odbędą  się  w  dniach 16-17.03.2018 r i 11.05.2018 r.   na  których  czeka  wiele  atrakcji. ...
Read More

ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA

W miesiącach listopad – grudzień 2017r. odbyła się w Zespole Szkół CKU  w Wolborzu zbiórka darów dla podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejny raz zbieraliśmy rzeczy, dzięki którym 179 psim oraz 40 kocim pensjonariuszom schroniska łatwiej będzie przetrwać najtrudniejszy dla nich okres roku, czyli zimę. Przede wszystkim były to koce, kołdry, poduszki i inne materiały, które posłużą do ocieplenia legowisk. Oczywiście nie zabrakło również różnego rodzaju karm. Dary zostały przekazane schronisku w dniu 9 stycznia 2018 r.   Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy kolejny raz odpowiedzieli na nasz apel i aktywnie włączyli się w akcję pomocy. Ilość zebranych darów była bardzo duża. Otrzymaliśmy także podziękowania od schroniska, ale największą radość sprawiła nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzakom.   Przeprowadzeniem akcji zajęły się uczennice klasy IV thk: Eliza Bubas i Weronika Wieloch pod opieką pani Agnieszki Olejnik. ...
Read More

„Z poprawną polszczyzną na co dzień” – II etap

8 stycznia 2018 roku odbył się w naszej szkole II etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Zakwalifikowała się do niego Paulina Kozik – uczennica klasy III Technikum – technik hodowca koni, która w I etapie uzyskała 25 punktów (wymagane minimum to 22 punkty, czyli 75%). W II etapie uczennica musiała zmierzyć się z różnymi rodzajami zadań. Pierwsze ćwiczenie polegało na dokonaniu korekty tekstu, w którym pojawiły się błędy językowe,  dwa kolejne natomiast sprawdzały znajomość frazeologii – zadaniem uczestniczki było właściwe odczytanie przedstawionego w formie rysunku związku frazeologicznego, a następnie ułożenie do niego krótkiej historyjki. Do III etapu zakwalifikują się osoby, które zdobędą w tej części minimum 27 punktów, tj. 90%. Trzymamy kciuki za Paulinę!!!  ...
Read More

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości

7 grudnia 2017r. odbył się etap szkolny XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji w/w olimpiady, która  odbywa się pod hasłem „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”, wzięli udział następujący uczniowie: Paulina Kozik, Urszula Matuszczak (klasa 3thk) oraz Szymon Dziubałtowski (klasa 3ti). Uczestnicy zawodów mieli do rozwiązania test złożony z 50 pytań. Podstawową trudnością przy udzielaniu odpowiedzi, podobnie jak w poprzednich edycjach w/w olimpiady, było odejmowanie punktów za złe odpowiedzi, co wymagało szczególnej rozwagi i przemyślanych decyzji.  Wyniki rozgrywek szkolnych poznamy 15 stycznia 2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! Organizatorem zawodów szkolnych była p. Urszula Siatkowska, natomiast nad prawidłowością ich przebiegu czuwała p. Beata Wychowałek.  ...
Read More

Apel Bożonarodzeniowy

W dniu bardzo uroczystym 22 grudnia 2017 r. młodzież pod opieką szkolnych katechetów przygotowała Apel Bożonarodzeniowy. Apel był inny niż dotychczas byliśmy przyzwyczajeni. Śnieżynka wraz z Mikołajem przepytywali młodzież na temat tradycji podczas Świąt. Za prawidłową odpowiedź Mikołaj nagradzał słodkościami. Chórek szkolny wykonał przepięknie kolędy. Na zakończenie głos zabrał dyrektor i ks. Michał składając wszystkim życzenia. Potem odbyły się spotkania wigilijne w klasach Wszystkim składamy życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt ...
Read More

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

„Życie z Twojej krwi” – pod takim hasłem w dniu 19 grudnia 2017r. odbyła się w naszej szkole akcja Honorowego Oddawania Krwi. Głównymi bohaterami tego dnia byli uczniowie naszej szkoły, którzy           w dużej liczbie zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi. Łącznie 21 chętnym osobom udało się zebrać 9 litrów 450 ml krwi. Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. Akcję zorganizowała pani Agnieszka Olejnik z pomocą uczniów                klas IV- Izie Kaźmierczak, Bogusi Mróz, Kasi Karp i Mateuszowi Kryczce, przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                                     i Krwiolecznictwa w Łodzi.  ...
Read More

Szkolne zawody Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

12 grudnia 2017r. odbył się etap szkolny VI Olimpiady  Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem jest Wydział  Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej.  W tegorocznej edycji w/w olimpiady, która odbywa się pod hasłem „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce",  zmagali się następujący uczniowie: Aleksandra Kucharska, Krystian Stefańczyk, Blanka Zasowska (klasa 2tl),  Matuszczak Urszula  (klasa 3thk), Szymon Dziubałtowski (klasa 3ti), Agnieszka Oleksiak (klasa 4tl), Michał Stańczyk (klasa 4tmr). Łącznie do olimpiady przystąpiło 7 zawodników. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 50 pytań zamkniętych. Organizatorem zawodów szkolnych była p. Urszula Siatkowska. Wyniki etapu szkolnego olimpiady zostaną ogłoszone w drugiej połowie stycznia 2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! ...
Read More