Apel z okazji wybuchu wojny obronnej.

  15 września 2017 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający wybuch II wojny światowej. O tragicznych wydarzeniach sprzed 78 lat przypomnieli uczniowie klas trzecich: technik hodowca koni i technik pojazdów samochodowych, którzy w krótkiej inscenizacji słowno – muzycznej przedstawili historię z lat 1939 – 1945. Opowiadając o bohaterstwie polskiego żołnierza, o trudach życia w okupowanym kraju, oddali hołd wszystkim, którzy walczyli za ojczyznę i oddali za nią życie. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani Marzena Włoch i pan Piotr Szczepanik. Obsługą techniczną zajął się Szymon Dziubałtowski z kl. III t.i. ...
Read More

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4 września 2017 r. - poniedziałek - godz. 8.15 - msza św. w kolegiacie wolborskiej - godz. 10.00 – uroczystość w szkole - godz. 10.30 – spotkania w klasach ------------------------------------------------------------------------------------------------- Przyjazd do internatu będzie możliwy już w dn. 03.09.2017r. (niedziela) w godz. 1600 – 2000. Obecność rodzica/opiekuna prawnego jest konieczna ze względu na wypełnienie niezbędnej dokumentacji. Wpłaty za internat dokonujemy w dniu przyjazdu. Opłaty w miesiącu wrześniu 2017 r. wynoszą: ­ zakwaterowanie – 50,00 zł ­ wyżywienie – 240,00 zł (12,00 zł x 20 dni) Kwotę można wpłacać na numer konta bankowego ­ zakwaterowanie 90 2030 0045 1110 0000 0195 4490 ­ wyżywienie 35 2030 0045 1110 0000 0195 4510 z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, lub w kasie szkoły w dn. 03.09.2017r. w godz. 1600 – 1800. Szczegółowy informacji udziela kierownik internatu – p. Agnieszka Olejnik (tel. 44 616 44 51). Ubezpieczenie młodzieży NW – 31,-zł na rok płatne w kasie szkoły do dnia 22 września 2017 r....
Read More

Dzień Św. Jerzego

    W dniu 12 maja 2017 r. odbył się w Technikum – technik hodowca koni       w Wolborzu po raz kolejny Dzień Św. Jerzego. Jest to święto koniarzy i tych którzy władają bronią. Możemy się pochwalić, że Technikum w Wolborzu było pierwszą placówką, która w roku 1999 zorganizowała Dzień Św. Jerzego W tym dniu młodzież technikum hodowli koni demonstrowała swoje umiejętności jeździeckie i powożeniowe w konkurencjach zręcznościowych, tj.: ścieżka rycerska pokaz zręcznościowy turniej zaprzęgowy rzut podkową do celu wyścig na czworakach przeciąganie liny W prezentowanych konkurencjach wzięła udział również zaproszona młodzież z: Publicznego Gimnazjum w Wolborzu, Gimnazjum w Moszczenicy, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim. Impreza miała charakter integracyjny i dydaktyczny, ukazująca szeroki wachlarz zainteresowań jeździeckich uczniów naszej szkoły. Młodzież z gimnazjów bardzo aktywnie zaangażowała się w poszczególne konkurencje. We wszystkich konkurencjach klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce     – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz. II miejsce    – Gimnazjum w Moszczenicy III miejsce   – Publiczne Gimnazjum w Wolborzu IV miejsce – Gimnazjum nr...
Read More

Remont hali

  W miesiącu maju 2017r. zostały zrealizowane prace remontowe w hali na warsztatach szkolnych. Remont został wykonany przez pracowników gospodarczych szkoły. Odmalowano halę przy pomocy agregatu natryskowego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu – podnośnika przegubowo-teleskopowego. ...
Read More

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

    „Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem ponownie           w dniu 25 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkole akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowała pani: Agnieszka Olejnik przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa               w Łodzi. Po raz kolejny w tym roku szkolnym nasi uczniowie nie zawiedli               i zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi. Z różnych przyczyn część ochotników tego dnia nie mogła oddać krwi, lecz 11 osobom to się udało. Łącznie zebraliśmy 6 litrów. Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. ...
Read More

serdeczne podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, sponsorom i Komitetowi Organizacyjnemu Zjadu Absolwentów z okazji 50-lecia istnienia Zespołu Szkół w Wolborzu. Wasza obecność podczas Jubileuszu Szkoły pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci i mamy nadzieję, będzie wstępem do następnych tak udanych rocznic. Dyrekcja Zespołu Szkół CKU w Wolborzu ...
Read More

Dzień Przedsiębiorczości w ZS CKU w Wolborzu

    W dniu 26 kwietnia 2017 r. młodzież  naszej szkoły  już po raz dziesiąty wzięła udział  w Ogólnopolskim Programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.                             W tegorocznej edycji programu  uczestniczyli uczniowie klas II thk, III thk oraz III tl. Celem udziału młodzieży w programie było odbycie  jednodniowej praktyki/konsultacji na wybranym   stanowisku pracy w dowolnej firmie lub instytucji, poznanie specyfiki interesującego i zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji  i predyspozycji niezbędnych  do wykonywania danej profesji, poznanie związku  między wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznanie się  z organizacją danego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości, podobnie jak w latach ubiegłych, była Urszula Siatkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.    ...
Read More

226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017 r. w szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana dla uczczenia 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Myślą przewodnią, która towarzyszyła tegorocznej uroczystości, była sentencja filozofa rzymskiego Seneki: „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”. Obecnie, w drugiej dekadzie XXI wieku, bardzo duże znaczenie ma pieniądz i konsumpcjonizm. Przy  zawrotnym tempie życia, niestety, odrzucamy wszelkie wartości i negujemy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością i przyszłością.  Trudno przekonać młodych ludzi  do pamiętania o świętach patriotycznych. Trudno jest również uświadomić im, w jak dużym stopniu wydarzenia z przeszłości wpłynęły na obecne ich  życie, a naród, który nie zna swej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Podczas uroczystości  zebrana młodzież, dzięki stosownie dobranemu przekazowi słowno-muzycznemu i zastosowanej symbolice, mogła poznać tło  historyczne majowego święta i uświadomić sobie,  jak istotny wpływ miały wydarzenia z tamtych lat  na kształtowanie się losów narodu polskiego oraz mogła doświadczyć, co znaczy słowo OJCZYZNA.Przygotowana akademia była niewątpliwie dla wszystkich zgromadzonych ...
Read More

Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości

  2 marca 2017r. uczennica klasy IV Technikum – technik logistyk Weronika Owczarek reprezentowała naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych  XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tegorocznym  hasłem przewodnim  olimpiady  było „Przywództwo w biznesie”. Podczas zawodów okręgowych Weronka, wraz z 244 innymi uczestnikami, zmagała się z testem złożonym z 50 zadań. Podstawową trudnością przy udzielaniu odpowiedzi, podobnie jak w poprzednich edycjach w/w olimpiady, było odejmowanie punktów za złe odpowiedzi, co wymagało od uczestników szczególnej rozwagi i przemyślanych decyzji.  Należy podkreślić, że Weronice po raz pierwszy w historii eliminacji szkolnych w/w olimpiady udało się przekroczyć wymaganą regulaminem liczbę punków, a tym samym zmierzyć się z najlepszymi w rozgrywkach II stopnia. Weronika, jeszcze raz gratulujemy!!! Do olimpiady Weronikę Owczarek  przygotowywała Urszula Siatkowska.    ...
Read More

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

        21 kwietnia 2017 r. w kampusie akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczennice klasy IV Technikum – technik hodowli koni Aleksandra Bartosiewicz i Aleksandra Rycerz wzięły udział w bloku tematycznym produkcja zwierzęca, a uczeń klasy IV tmr Marcin Psut wziął udział w bloku  mechanizacja rolnictwa. Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest: *rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych, * rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów, * pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne, * popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe...
Read More

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

    20 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie organizowanego przez miesięcznik „Bez Pługa”, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego. W finale wziął udział uczeń naszej szkoły Dominik Gwarda, który rywalizował z ponad setką najlepszych uczniów z całej Polski. Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.  ...
Read More

Finał konkursu „I Ty bywasz poetą”

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się uroczysty finał XVII Konkursu Poetyckiego „I Ty bywasz poetą”. Spośród kilkuset nadesłanych  utworów jury wybrało te, którym przyznało nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone teksty zostały opublikowane w wydanym specjalnie na tę okoliczność tomiku poetyckim. Ponadto w czasie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim zaprezentowali spektakl poetycki przygotowany na podstawie nadesłanych na konkurs wierszy. W gronie wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły Urszula Matuszczak z kl. II Technikum - technik hodowca koni, której wiersze umieszczone zostały w tomiku poezji. Opiekę nad uczennicą sprawowała Marzena Włoch. Gratulujemy! ...
Read More

Stypendia naukowe Starosty Powiatu Piotrkowskiego.

17 najlepszych uczniów powiatowych szkół otrzymało na sesji Rady Powiatu w dniu 7 kwietnia 2017 r. - stypendia naukowe. Stypendia przyznawane są na pół roku, dla tych, którzy osiągają minimum średnią ocen 4.0 oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Choć w naszej szkole uczniów z taką średnią jest ponad 20,  gronie prymusów powiatowych znalazło się tylko 3 uczniów naszej szkoły, którzy  swoimi wynikami zasłużyli na powiatowe stypendium. Są nimi: - Szymon Dziubałtowski - Paulina Kozik - Weronika Owczarek Uczniowie odebrali stypendia w obecności dyrektora Pana Sławomira Przybył.   ...
Read More

Co nowego w naszej szkole.

      Szkoła w Wolborzu nowy rok 2017 rozpoczęła od remontów i dobrych zakupów. Trwa remont hali warsztatowej i pomieszczeń biurowych. Gruntownej regenereacji ulega pracownia obróbki ręcznej metali. Kończymy malowanie internatu A po remoncie, gdzie zakładana była instalacja p-poż. W internacie B wycyklinowano schody. Kierownik internatu wymieniła prawie wszystkie tapczany dla młodzieży. Do pracowni komputerowych został zakupiony nowy sprzęt – 7 laptopów i 8 stacjonarnych komputerów i 8 tabletów graficznych wraz z pełnym fachowym oprogramowaniem. Pracownia „hodowli i użytkowania koni” wzbogaciła się o laptopa z projektorem i ekranem projekcyjnym rozwijanym elektrycznie. Pracownia języka niemieckiego dostała nowoczesny komputer stacjonarny wraz z tablicą interaktywną i projektorem. Sprzęt zakupiony do pracowni kształcenia zawodowego został zakupiony w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu "Stawiam na kwalifikacje II", który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pracownia hotelarska została wzbogacona o sprzęt do przygotowania i ekspedycji śniadań, wózek kelnerski, pomocnik kelnerski z pełnym wyposażeniem oraz zestaw naczyń i sztućców do nauki. Kierownik gospodarczy wraz ze swoimi pracownikami  remontuje parkingi...
Read More

Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce koszykowej chłopców II miejsce dla naszej szkoły

    23 marca w Bujnach zostały rozegrane ,,Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce koszykowej chłopców”. Do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły z naszego powiatu. W zawodach uczniowie naszej szkoły w pierwszym, jak się później okazało decydującym pojedynku, przegrali po dogrywce ze szkołą z Bujen 17:19. W regulaminowym czasie gry( 4 kwarty po 8 min) był remis 17:17. W dogrywce nasi uczniowie nie zdobyli żadnego punktu natomiast dwa rzucili zawodnicy z Bujen i to oni okazali się lepsi. W drugim meczu reprezentanci ZS CKU w Wolborzu wygrali z Szydłowem 38:13 i ostatecznie w turnieju zajęli II miejsce. Najwięcej punktów w naszym zespole zdobył Piotr Żerek( 24 punkty). ZS CKU w Wolborzu reprezentowali: Łukasz Gawarzyński, Patryk Badowski, Hubert Sęk, Krzysztof Krawentek Hubert Pirek, Dawid Klejnota, Piotr Skura, Mateusz Kacperski, Piotr Żerek.  ...
Read More

Szkolny turniej piłki siatkowej- III tps i ti mistrzem

  W lutym i marcu uczniowie  ZS CKU rywalizowali w szkolnym turnieju piłki siatkowej. W mistrzostwach szkoły brało udział siedem klas. Współzawodnictwo toczyło się w dwóch grupach, w których rozegrano 9 spotkań. Do półfinałów awansowały klasy II tmr i III tps i ti z grupy A ,a  III tmr i I tmr z grupy B. W grupie B trzy zespoły uzyskały 4 punkty i o miejscach 1-3 decydował bilans małych punktów, a ten najmniej korzystny miała klasa IV tmr i odpadła z rywalizacji.  W pierwszym półfinałowym meczu spotkały się klasy III tmr i III tps i ti natomiast w drugim I tmr i II tmr. Do finału awansowała klasa III tps i ti i I tmr. Mistrzem ZS CKU w piłce siatkowej chłopców w roku szkolnym 2016/17 została klasa III tps i ti. Zwycięską drużynę reprezentowali : Jakub Bednarek, Daniel Głowa, Jakub Teysler, Rafał Badowski, Marcin Sitarek, Jakub Rożej , Mateusz Ogłuszka .   Wyniki Mecz o 3 miejsce II tmr- III tmr 2:0...
Read More

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD TRAFNEGO WYBORU!

  Współczesny rynek edukacyjny w zakresie szkolnictwa zawodowego jest bardzo różnorodny i oferuje wiele zawodów i branży, w których młody człowiek może zdobywać niezbędną wiedzę do przyszłego życia zawodowego. Niejednokrotnie jednak, zdarza się, że w danym środowisku działa wiele placówek, które oferują te same, bądź podobne kierunki kształcenia. Jeśli już wybierzemy kierunek, w jakim chcemy się dalej rozwijać, czym kierować się przy wyborze najlepszej szkoły? Kryteriów jest wiele: wyniki z egzaminów zewnętrznych, doświadczona i dobrze wykształcona kadra dydaktyczna, bogata baza, interesująca oferta zajęć dodatkowych, dodatkowy bezpłatny język obcy… itd. Coraz częściej kryterium warunkującym wybór danej placówki jest też realizacja przez nią projektów edukacyjnych współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Zespół Szkół CKU w Wolborzu od kilku lat z powiedzeniem realizuje takie projekty. Także w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) proponujemy naszym uczniom udział w dwóch takich inicjatywach: w projekcie pn. „Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu drogą do sukcesu na runku pracy” i w projekcie pn. „Stawiam na kwalifikacje...
Read More

Remont warsztatu szkolnego.

  Remont warsztatu szkolnego. Rok 2017 jest rokiem remontu warsztatu szkolnego. Po pracach malarskich w budynku szkoły, internacie A przyszła pora na warsztat. Od lutego trwają prace budowlane w pomieszczeniach biurowych. Gruntowny remont przechodzi dział obróbki ręcznej. Została zrobiona wylewka podłogowa (betonowa), będą pomalowane ściany oraz stoły robocze i maszyny będące na wyposażeniu działu. Gruntownemu odnowieniu zostanie poddana hala warsztatowa. Zostały już zakupione farby do pomalowania całej hali. Dyrekcja planuje zakończyć ten etap prac przed Jubileuszem szkoły tj. końca maja 2017 r. Od wakacji będą sukcesywnie poddawane odnowieniu poszczególne działy w warsztacie szkolnym. Pan Adam Dziubałtowski wraz z uczniami w ramach zajęć odnowił uszkodzone boksy  dla koni w stajni szkolnej. Planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji  budynku warsztatu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien.    ...
Read More

XV Targi Edukacyjne w Wolborzu

    09 marca 2017 r. po raz kolejny już uczestniczyliśmy w  XV Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu. Jako jedna z kilkunastu zaproszonych na targi szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiliśmy w niebanalny sposób  naszą ofertę edukacyjną gimnazjalistom z Wolborza, Moszczenicy, Będkowa, Czarnocina i Rękoraja. Konkursy, upominki, interesująca dekoracja i rozśpiewana młodzież niewątpliwie wzbudziły zainteresowanie gimnazjalistów i skłoniły ich do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego i bezpośrednich rozmów o trudnych wyborach dalszej ścieżki edukacyjnej. Rozmowy te  prowadzone były zarówno z obecnymi na targach nauczycielami,  ale głównie z młodzieżą naszej szkoły. W związku z tegorocznym Jubileuszem naszej szkoły, działaniom promocyjnym towarzyszy hasło: „Nowoczesna szkoła oparta na 50-letniej tradycji”, czego odzwierciedleniem jest przygotowana przez naszą placówkę oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 scalająca fundamentalne dla nas kierunki kształcenia i nowatorskimi pomysłami. Nie można również pominąć tego, co działo się tuż przed wejściem do wolborskiego gimnazjum, pod które to wejście przyjechała o siłach własnego silnika maskotka naszej szkoły czyli jedyny w swoim rodzaju...
Read More

XVIII Olimpiada Techniki Samochodowej.

              Dnia 18.03.2017 r. w Warszawie uczniowie z klas: IV Technikum – technik pojazdów samochodowych -Krzysztof Krawentek, Łukasz Gawarzyński, oraz  z klasy II- tps Adrian Burzyk, pod opieką pana Piotra Patejuka, wzięli udział w etapie półfinałowym XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej, zorganizowanym przez Redakcję miesięcznika Auto Moto Serwis oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. W olimpiadzie wzięło udział ponad pięciuset uczniów ze szkół samochodowych z całej Polski. Półfinał odbył się w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Etap ten polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu dotyczącego szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Przed testem uczestnicy oraz opiekunowie wysłuchali wykładów dotyczących produktów firmy AS-PL oraz Sędziszów S.A. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali atrakcyjne pamiątki ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki. ...
Read More

Kurs kwalifikacyjny T.06 „ Sporządzanie potraw i napojów”.

W dniu 1 marca 2017 r. rozpoczął się w Zespole Szkół CKU w Wolborzu kurs kwalifikacyjny T.06 „ Sporządzanie potraw i napojów”. Jest to już czwarta edycja tego kursu. Tym razem uczestnikami kursu są mieszkańcy gminy Moszczenica i Grabica. Panie i panowie z okolicznych miejscowości w piątki uczestniczą w wykładach teoretycznych w Domu Kultury w Moszczenicy, natomiast w soboty dowożeni są do naszej szkolnej stołówki na część praktyczną czyli „gotowanie”. Pan Dyrektor Sławomir Przybył osobiście zachęcał mieszkańców gminy Moszczenica i Grabica do uczestnictwa w kursie, dlatego też jako pierwszy poddał się „próbie” konsumpcji gotowych wyrobów. Tym razem były to placki ziemniaczane oraz kisiel. ...
Read More

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

    Blisko trzystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z szesnastu województw zmierzyło się, w dniu 8 marca 2017 r., w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie Górniczej organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu. To był wielki sprawdzian branżowej wiedzy przyszłych logistyków i spedytorów. Naszą szkołę, pod opieką p. Roberta Olejnika, reprezentowali: Karolina Błąkała (II tl), Marta Białowąs (III tl), Rafał Pietruszczak (III tl), Jakub Kwiecień (IV TL), Konrad Kwiecień (IV tl) oraz Weronika Owczarek (IV tl), która wypadła najlepiej i w ostatecznej klasyfikacji zajęła wysokie 15 miejsce.   Konkurencja jest silna, ponieważ Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych z terenu całego kraju, którzy kształcą się na specjalnościach tj.: technik logistyk i technik spedytor. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL.   Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Logistycznej objęli: Minister Transportu i Budownictwa, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Związek Transport i Logistyka Polska.   Tegorocznymi partnerami merytoryczni wydarzenia były wiodące firmy z branży logistycznej:. Raben Logistics Polska,...
Read More

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

9 marca 2017 r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej i możliwie wydajnej pracy w rolnictwie, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrych praktyk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrych praktyk rolniczych, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Ponadto szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników oraz promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie. W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów naszej szkoły, z których najlepszy wynik osiągnął Marcin Psut z klasy III Technikum – technik mechanizacji rolnictwa. Będzie on reprezentował szkołę w etapie centralnym konkursu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawie. ...
Read More

Wycieczka do fabryki New Holland w Płocku.

  W dniu 01.03.2017 roku grupa uczniów  trzeciej klasy Technikum - technik mechanizacji rolnictwa w Wolborzu w ramach zajęć warsztatowych wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do fabryki New Holland w Płocku. Fabryka CNH w Płocku to dawna Fabryka Maszyn Żniwnych, w których powstawały kombajny Bizon. Dziś płocka fabryka w halach o powierzchni 100 tys. m2 może w ciągu doby wyprodukować 7 kombajnów, 12 pras i 14 hederów. A to wszystko dzięki swojej załodze liczącej niemal półtora tysiąca osób. Dzięki uprzejmości kierownictwu Firmy uczniowie mieli możliwość poznania historii i struktury koncernu oraz obowiązujących standardów i aktualną gamę produktów. Podczas zwiedzania hal obejrzeli proces produkcji kombajnów zbożowych klasy TC oraz pras zwijających dobrze znanych BR6090 jak i najnowszych z serii Roll-Belt 150-180. Fabryka zrobiła na nas ogromne wrażenie swoją wielkością i organizacją pracy, mimo iż w znacznej większości każdy kombajn produkowany jest ręcznie. Wszystkich, którzy chcieliby poznać proces produkcji kombajnu zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie Youtubhttps://www.youtube.com/watch?v=BKSz9oHaqkQ .  ...
Read More
12