Wyniki dotychczas przeprowadzonych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), pozwalają stwierdzić, że średnia zdawalność wszystkich kwalifikacji w poszczególnych zawodach i częściach egzaminu przedstawia się następująco:

 

technik pojazdów samochodowych

– cz. pisemna           – 85%

– cz. praktyczna     – 100%

 

technik mechanizacji rolnictwa

– cz. pisemna           – 90%

– cz. praktyczna     –96%

 

technik hodowca koni                

– cz. pisemna           – 97%

– cz. praktyczna     -66%

 

technik logistyk                            

– cz. pisemna           – 73%

– cz. praktyczna     – 66%

 

technik informatyk                     

– cz. pisemna           – 55%

– cz. praktyczna     – 96%

 

Szczegółowe wyniki EPKwZ w sesjach egzaminacyjnych: