1. Rozpoczęcie rocznych zajęć 1.09.2016 r. dydaktyczno-wychowawczych

2. I półrocze klasy maturalne 1.09.2016 – 16.12.2016

3. II półrocze klasy maturalne 17.12.2015 – 28.04.2017

4. I półrocze klasy trzecie 1.09.2016 – 05.01.2017

5. II półrocze klasy trzecie 04.02.2016 – 24.06.2016

6. I półrocze klasy pozostałe 1.09.2017 – 15.01.2017

7. II półrocze klasy pozostałe 16.01.2016 – 23.06.2017

8. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 01.01.2017 r.

9. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – nowy styczeń/luty 2016 r.

10. Ferie zimowe 16 – 29.01.2017 r.

11. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18.04.2017 r.

12. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28.04.2017 r.

13. Egzamin maturalny – pisemny od 04.05.2017 r.

14. Egzamin maturalny – ustny 04.05.2017 r.

15. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017 r.

16. Ferie letnie 24.06 – 31.08.2017 r.