Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

02.09.2019r.

 

2.  I półrocze klasy maturalne 02.09.2019r. – 13.12.2019r.

 

II półrocze klasy maturalne 16.12.2019r. – 24.04.2020r.

 

3.  I półrocze klasy I – III 02.09.2019r. – 07.02.2020r.

 

II półrocze klasy I – III 10.02.2020r. – 26.06.2020r.

 

5.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23.12.2019r. – 31.12.2019r..

 

6.  

Ferie zimowe

 

13.01.2020r. – 24.01.2020r.

 

7.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09.04.2020r. – 14.04.2020r.

 

8.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 

24.04.2020r.

 

9.  

Egzamin maturalny – pisemny

 

od 04.05.2020r.

 

10.  

Egzamin maturalny – ustny

 

od 07.05.2020r.

 

11. Praktyki zawodowe w kl. III część I :  04.11.2019r. – 16.11.2020r.

część II:  23.03.2020r. – 03.04.2020r.

 

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

26.06.2020r.

 

13.  

Ferie letnie- wakacje

 

27.06.2020r. – 31.08.2020r.