Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  

4.09.2017 r.

 

2.  I półrocze klasy maturalne 1.09.2017 – 15.12.2017

 

II półrocze klasy maturalne 16.12.2017 – 27.04.2018

 

3.  I półrocze klasy trzecie 1.09.2017 – 05.01.2018

 

II półrocze klasy trzecie 06.01.2018 – 22.06.2018

 

4.  I półrocze klasy pozostałe 1.09.2017 – 19.01.2018

 

II półrocze klasy pozostałe 20.01.2018 – 22.06.2018

 

5.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23.12.2017 – 31.12.2017 r.

 

6.  

Ferie zimowe

 

29.01 – 11.02.2018 r.

 

7.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29.03 – 03.04.2018 r.

 

8.  

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 

27.04.2018 r.

 

9.  

Egzamin maturalny – pisemny

 

od 4.05.2018 r.

 

10.  

Egzamin maturalny – ustny

 

od 4.05.2018 r.

 

11. Praktyki zawodowe w kl. III  

 

12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

22.06.2018 r.

 

13.  

Ferie letnie- wakacje

 

23.06 – 31.08.2018 r.