Internat przy Zespole Szkół CKU
ul. A. F. Modrzewskiego 107
97-320 Wolbórz
tel. 44-61- 64-451
lub
tel. 44-61- 64- 351 wew. 33 (kierownik internatu – mgr Agnieszka Olejnik)
wew. 34 (kasa i sekretariat internatu)
wew . 32 (wychowawcy w internacie A).
wew. 42 (wychowawcy w internacie B)