Istotnym elementem szkolenia praktycznego obok kształcenia zawodowego praktycznego jest PRAKTYKA ZAWODOWA, która jest realizowana w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Praktyka zawodowa jest elementem ramowego planu nauczania dla zawodu realizowana w cyklu kształcenia w każdym zawodzie w technikum i szkole policealnej.

Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa w warunkach pracy, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

W roku szkolnym 2016/2017 4 tygodniowa (160 godzin) praktyka zawodowa z oderwaniem od zajęć szkolnych dla wszystkich uczniów klas III technikum odbywa się w terminie od 13 marca do 7 kwietnia 2017 roku.

Zakres materiału do realizacji podczas praktyki zawodowej dla poszczególnych zawodów w technikum przedstawia się następująco:

technik mechanizacji rolnictwa,
zakres praktyki
technik pojazdów samochodowych,
zakres praktyki
technik informatyk,
zakres praktyki
technik logistyk,
zakres praktyki
technik hodowca koni,
zakres praktyki
technik hotelarstwa.
zakres praktyki

Zakres materiału do realizacji podczas praktyki zawodowej dla poszczególnych zawodów w szkole policealnej przedstawia się następująco:

technik weterynarii – II rok – część III.
zakres praktyki