Teoretyczne kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 realizowane jestw klasopracowniach pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych nauczycieliw następujących szkołach i zawodach:

 

TECHNIKUM:

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA/TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK HODOWCA KONI
 

 

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK

 

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

 

 

 

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

 

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

SZKOŁA POLICEALNA:

 

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK ADMINISTRACJI