Technik pszczelarz to kierunek, który daje możliwość poznania tajemnicy biologii i rozwoju rodziny pszczelej, rozwinięcia pasji i zdobycia ciekawego zawodu.

KWALIFIKACJE:

RL.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Wiedza uzyskana w naszej szkole pozwoli Ci poprowadzić własne gospodarstwo pasieczne, a złożenie egzaminu maturalnego otworzy drogę do kształcenia na każdym kierunku studiów.