PSZCZELARZ                 612302

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

 

KWALIFIKACJE:

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Umiejętności i kompetencje przyszłych  pszczelarzy będą rozwijane w oparciu     o planowany Piotrkowski Inkubator Pszczelarski, który będzie funkcjonował               w ZSCKU w Wolborzu. Inkubator będzie miejscem, w którym każdy                            z pszczelarzy będzie mógł przetwarzać pszczele produkty przy wykorzystaniu udostępnionej infrastruktury oraz korzystać z organizowanych szkoleń                           i warsztatów dla pszczelarzy.

 

Po zakończeniu ww. szkoły można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.