Dnia 10 września 2019r. w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole dla uczniów klas pierwszych zostało
zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszem policji w Wolborzu p. Jarosławem Pełczyńskim. Prelekcja
poświęcona była bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie zostali zapoznani
z konsekwencjami niedozwolonych działań w Internecie. W drugiej części spotkania policjant omówił zasady
odpowiedzialności karnej. Spotkanie z funkcjonariuszem policji będzie przestrogą dla usiłujących ominąć prawo.