Oferta edukacyjna:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

– liceum europejskie

– liceum turystyczno-krajoznawcze

 

TECHNIKUM:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– technik mechanik ( specjalność: spawalnictwo)

– technik pojazdów samochodowych

– technik hodowca koni

– technik hotelarstwa

– technik informatyk

– technik logistyk

– technik analityk

– technik technologii żywności

– technik pszczelarz

– technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

-mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– mechanik pojazdów samochodowych

– ślusarz
– operator obrabiarek skrawających

– magazynier- logistyk

– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

– kierowca mechanik

– mechanik motocyklowy

– pszczelarz

 

 

 

Zespół Szkół CKU w Wolborzu oferuje:

– miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem

–  odbywanie praktyk zagranicznych

–  udział w projektach unijnych

–  możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych

 

 

Adres strony systemu rekrutacji:  https://lodzkie.edu.com.pl