MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DLA PROJEKTU

 

W ramach projektu zaprojektowane zostały materiały informacyjno-promocyjne, które mają na celu promocję samego projektu, szkoły, jak i Programu Erasmus+ i płynących z realizowanych w jego ramach inicjatyw korzyści. Wśród materiałów znalazły się: logo projektu dedykowane wszystkich 4 kierunkom kształcenia, biorącym udział w projekcie, ulotka informacyjna, plakaty, roll up’y, a także materiały dla uczniów, w tym długopisy, notatniki czy t-shirty projektowe.

 

Ulotka projektu:

 

Plakat dla kierunków: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik logistyk

 

Plakat dla kierunków: technik hodowca koni oraz technik pojazdów samochodowych