ZSCKU w Wolborzu

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ZSCKU w wolborzu
odwiedź naszą szkołę!
ZSCKU w wolborzu
Zapraszamy do naszej szkoły!
ZSCKU w wolborzu
Przyjdź i zobacz!

Ważne informacje!

                                                                                                                                

 

 

Składamy serdeczne podziękowania

wszystkim uczestnikom, sponsorom i Komitetowi Organizacyjnemu Zjadu Absolwentów z okazji 50-lecia istnienia Zespołu Szkół w Wolborzu.

Wasza obecność podczas Jubileuszu Szkoły pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci i mamy nadzieję, będzie wstępem do następnych tak udanych rocznic.

Dyrekcja Zespołu Szkół CKU w Wolborzu

 

                                                                                               
    

Dzień Św. Jerzego

 

 

W dniu 12 maja 2017 r. odbył się w Technikum – technik hodowca koni       w Wolborzu po raz kolejny Dzień Św. Jerzego. Jest to święto koniarzy i tych którzy władają bronią. Możemy się pochwalić, że Technikum w Wolborzu było pierwszą placówką, która w roku 1999 zorganizowała Dzień Św. Jerzego

W tym dniu młodzież technikum hodowli koni demonstrowała swoje umiejętności jeździeckie i powożeniowe w konkurencjach zręcznościowych, tj.:

  • ścieżka rycerska
  • pokaz zręcznościowy
  • turniej zaprzęgowy
  • rzut podkową do celu
  • wyścig na czworakach
  • przeciąganie liny

W prezentowanych konkurencjach wzięła udział również zaproszona młodzież z: Publicznego Gimnazjum w Wolborzu, Gimnazjum w Moszczenicy, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Impreza miała charakter integracyjny i dydaktyczny, ukazująca szeroki wachlarz zainteresowań jeździeckich uczniów naszej szkoły.

Młodzież z gimnazjów bardzo aktywnie zaangażowała się w poszczególne konkurencje. We wszystkich konkurencjach klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce     – Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Maz.

II miejsce    – Gimnazjum w Moszczenicy

III miejsce   – Publiczne Gimnazjum w Wolborzu

IV miejsce – Gimnazjum nr 4 w Tomaszowie Maz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Imprezę zakończyliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez stołówkę szkolną.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy imprezy, zarówno nasi uczniowie oraz zaproszeni goście, bawili się dobrze i ponownie za rok spotkamy się na Dniu Św. Jerzego wolborskim technikum hodowli koni.

Remont hali

 

W miesiącu maju 2017r. zostały zrealizowane prace remontowe w hali na warsztatach szkolnych. Remont został wykonany przez pracowników gospodarczych szkoły. Odmalowano halę przy pomocy agregatu natryskowego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu – podnośnika przegubowo-teleskopowego.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 

 

„Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem ponownie           w dniu 25 maja 2017 r. odbyła się w naszej szkole akcja Honorowego Oddawania Krwi. Akcję zorganizowała pani: Agnieszka Olejnik przy ścisłej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa               w Łodzi.

Po raz kolejny w tym roku szkolnym nasi uczniowie nie zawiedli               i zareagowali na apel o przyłączenie się do zbiórki krwi. Z różnych przyczyn część ochotników tego dnia nie mogła oddać krwi, lecz 11 osobom to się udało. Łącznie zebraliśmy 6 litrów.

Wiedząc, jak każda kropla oddanej krwi jest cenna dziękujemy wszystkim, którzy mieli chęć i odwagę, aby przyłączyć się do tej wspaniałej inicjatywy.

serdeczne podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania

wszystkim uczestnikom, sponsorom i Komitetowi Organizacyjnemu Zjadu Absolwentów z okazji 50-lecia istnienia Zespołu Szkół w Wolborzu.

Wasza obecność podczas Jubileuszu Szkoły pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci i mamy nadzieję, będzie wstępem do następnych tak udanych rocznic.

Dyrekcja Zespołu Szkół CKU w Wolborzu

Dzień Przedsiębiorczości w ZS CKU w Wolborzu

 

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. młodzież  naszej szkoły  już po raz dziesiąty wzięła udział  w Ogólnopolskim Programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.                             W tegorocznej edycji programu  uczestniczyli uczniowie klas II thk, III thk oraz III tl.

Celem udziału młodzieży w programie było odbycie  jednodniowej praktyki/konsultacji na wybranym   stanowisku pracy w dowolnej firmie lub instytucji, poznanie specyfiki interesującego i zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji  i predyspozycji niezbędnych  do wykonywania danej profesji, poznanie związku  między wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznanie się  z organizacją danego przedsiębiorstwa bądź instytucji.

Szkolnym koordynatorem tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości, podobnie jak w latach ubiegłych, była Urszula Siatkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

 

 

226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017 r. w szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana dla uczczenia 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Myślą przewodnią, która towarzyszyła tegorocznej uroczystości, była sentencja filozofa rzymskiego Seneki: „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”. Obecnie, w drugiej dekadzie XXI wieku, bardzo duże znaczenie ma pieniądz i konsumpcjonizm. Przy  zawrotnym tempie życia, niestety, odrzucamy wszelkie wartości i negujemy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością i przyszłością.  Trudno przekonać młodych ludzi  do pamiętania o świętach patriotycznych. Trudno jest również uświadomić im, w jak dużym stopniu wydarzenia z przeszłości wpłynęły na obecne ich  życie, a naród, który nie zna swej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Podczas uroczystości  zebrana młodzież, dzięki stosownie dobranemu przekazowi słowno-muzycznemu i zastosowanej symbolice, mogła poznać tło  historyczne majowego święta i uświadomić sobie,  jak istotny wpływ miały wydarzenia z tamtych lat  na kształtowanie się losów narodu polskiego oraz mogła doświadczyć, co znaczy słowo OJCZYZNA.Przygotowana akademia była niewątpliwie dla wszystkich zgromadzonych  lekcją historii i patriotyzmu, skłaniała do refleksji i zadumy zarówno nad przeszłością, jak i przyszłością narodu polskiego.

W uroczystości, przygotowanej pod kierunkiem p. Ewy Sobczyk i p. Urszuli Siatkowskiej, udział wzięli uczniowie klas: I TMRiA, I THK, II. THK, II TI w osobach: Szymon Dziubaltowski. Antoni Kalinka, Andrzej Kaźmierczak, Jakub Kaźmierczak, Magdalena Kempska, Karolina Kępkiewicz, Matusz Kitliński, Paulina Kozik,  Filip Łaguniak,  Karol Markiewicz, Urszula Matuszczak, Mateusz Skoneczny, Natalia Stefanek, Patrycja Wójcik, Sandra Wójcik,  Angelika Zaborowska.

 

 

Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości

 

2 marca 2017r. uczennica klasy IV Technikum – technik logistyk Weronika Owczarek reprezentowała naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych  XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Tegorocznym  hasłem przewodnim  olimpiady  było „Przywództwo w biznesie”. Podczas zawodów okręgowych Weronka, wraz z 244 innymi uczestnikami, zmagała się z testem złożonym z 50 zadań. Podstawową trudnością przy udzielaniu odpowiedzi, podobnie jak w poprzednich edycjach w/w olimpiady, było odejmowanie punktów za złe odpowiedzi, co wymagało od uczestników szczególnej rozwagi i przemyślanych decyzji.  Należy podkreślić, że Weronice po raz pierwszy w historii eliminacji szkolnych w/w olimpiady udało się przekroczyć wymaganą regulaminem liczbę punków, a tym samym zmierzyć się z najlepszymi w rozgrywkach II stopnia. Weronika, jeszcze raz gratulujemy!!!

Do olimpiady Weronikę Owczarek  przygotowywała Urszula Siatkowska.

 

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

 

 

 

21 kwietnia 2017 r. w kampusie akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczennice klasy IV Technikum – technik hodowli koni Aleksandra Bartosiewicz i Aleksandra Rycerz wzięły udział w bloku tematycznym produkcja zwierzęca, a uczeń klasy IV tmr Marcin Psut wziął udział w bloku  mechanizacja rolnictwa.

Głównymi celami i zadaniami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest:

*rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań szeroko rozumianym rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych,

* rozbudzanie ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów,

* pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wyższe studia rolnicze i pokrewne,

* popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją i przyszłym miejscem pracy młodych ludzi, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześnienia i rozwoju polskiego rolnictwa.

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

 

 

20 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie organizowanego przez miesięcznik „Bez Pługa”, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego.

W finale wziął udział uczeń naszej szkoły Dominik Gwarda, który rywalizował z ponad setką najlepszych uczniów z całej Polski.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

 

Finał konkursu „I Ty bywasz poetą”

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim odbył się uroczysty finał XVII Konkursu Poetyckiego „I Ty bywasz poetą”.

Spośród kilkuset nadesłanych  utworów jury wybrało te, którym przyznało nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone teksty zostały opublikowane w wydanym specjalnie na tę okoliczność tomiku poetyckim. Ponadto w czasie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim zaprezentowali spektakl poetycki przygotowany na podstawie nadesłanych na konkurs wierszy.

W gronie wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły Urszula Matuszczak z kl. II Technikum – technik hodowca koni, której wiersze umieszczone zostały w tomiku poezji.

Opiekę nad uczennicą sprawowała Marzena Włoch.

Gratulujemy!

Stypendia naukowe Starosty Powiatu Piotrkowskiego.

17 najlepszych uczniów powiatowych szkół otrzymało na sesji Rady Powiatu w dniu 7 kwietnia 2017 r. – stypendia naukowe. Stypendia przyznawane są na pół roku, dla tych, którzy osiągają minimum średnią ocen 4.0 oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Choć w naszej szkole uczniów z taką średnią jest ponad 20,  gronie prymusów powiatowych znalazło się tylko 3 uczniów naszej szkoły, którzy  swoimi wynikami zasłużyli na powiatowe stypendium. Są nimi:


– Szymon Dziubałtowski
– Paulina Kozik
– Weronika Owczarek


Uczniowie odebrali stypendia w obecności dyrektora Pana Sławomira Przybył.


 

Co nowego w naszej szkole.

 

 

 

Szkoła w Wolborzu nowy rok 2017 rozpoczęła od remontów i dobrych zakupów. Trwa remont hali warsztatowej i pomieszczeń biurowych. Gruntownej regenereacji ulega pracownia obróbki ręcznej metali.

Kończymy malowanie internatu A po remoncie, gdzie zakładana była instalacja p-poż. W internacie B wycyklinowano schody.

Kierownik internatu wymieniła prawie wszystkie tapczany dla młodzieży.

Do pracowni komputerowych został zakupiony nowy sprzęt – 7 laptopów

i 8 stacjonarnych komputerów i 8 tabletów graficznych wraz z pełnym fachowym oprogramowaniem.

Pracownia „hodowli i użytkowania koni” wzbogaciła się o laptopa

z projektorem i ekranem projekcyjnym rozwijanym elektrycznie.

Pracownia języka niemieckiego dostała nowoczesny komputer stacjonarny wraz z tablicą interaktywną i projektorem.

Sprzęt zakupiony do pracowni kształcenia zawodowego został zakupiony w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu „Stawiam na kwalifikacje II”, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pracownia hotelarska została wzbogacona o sprzęt do przygotowania i ekspedycji śniadań, wózek kelnerski, pomocnik kelnerski z pełnym wyposażeniem oraz zestaw naczyń i sztućców do nauki.

Kierownik gospodarczy wraz ze swoimi pracownikami  remontuje parkingi szkolne i dba o tereny zielone po zimie.

Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce koszykowej chłopców II miejsce dla naszej szkoły

 

 

23 marca w Bujnach zostały rozegrane ,,Mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w piłce koszykowej chłopców”. Do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły z naszego powiatu. W zawodach uczniowie naszej szkoły w pierwszym, jak się później okazało decydującym pojedynku, przegrali po dogrywce ze szkołą z Bujen 17:19. W regulaminowym czasie gry( 4 kwarty po 8 min) był remis 17:17. W dogrywce nasi uczniowie nie zdobyli żadnego punktu natomiast dwa rzucili zawodnicy z Bujen i to oni okazali się lepsi. W drugim meczu reprezentanci ZS CKU w Wolborzu wygrali z Szydłowem 38:13 i ostatecznie w turnieju zajęli II miejsce. Najwięcej punktów w naszym zespole zdobył Piotr Żerek( 24 punkty).

ZS CKU w Wolborzu reprezentowali: Łukasz Gawarzyński, Patryk Badowski, Hubert Sęk, Krzysztof Krawentek Hubert Pirek, Dawid Klejnota, Piotr Skura, Mateusz Kacperski, Piotr Żerek.

 

Szkolny turniej piłki siatkowej- III tps i ti mistrzem

 

W lutym i marcu uczniowie  ZS CKU rywalizowali w szkolnym turnieju piłki siatkowej. W mistrzostwach szkoły brało udział siedem klas. Współzawodnictwo toczyło się w dwóch grupach, w których rozegrano 9 spotkań. Do półfinałów awansowały klasy II tmr i III tps i ti z grupy A ,a  III tmr i I tmr z grupy B. W grupie B trzy zespoły uzyskały 4 punkty i o miejscach 1-3 decydował bilans małych punktów, a ten najmniej korzystny miała klasa IV tmr i odpadła z rywalizacji.  W pierwszym półfinałowym meczu spotkały się klasy III tmr i III tps i ti natomiast w drugim I tmr i II tmr. Do finału awansowała klasa III tps i ti i I tmr. Mistrzem ZS CKU w piłce siatkowej chłopców w roku szkolnym 2016/17 została klasa III tps i ti. Zwycięską drużynę reprezentowali : Jakub Bednarek, Daniel Głowa, Jakub Teysler, Rafał Badowski, Marcin Sitarek, Jakub Rożej , Mateusz Ogłuszka .

 

Wyniki

Mecz o 3 miejsce II tmr- III tmr 2:0 ( 25:21,25:15)

Mecz finałowy  III tps-I tmr 2:1 (13:25,25:14, 15:13)

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD TRAFNEGO WYBORU!

 

Współczesny rynek edukacyjny w zakresie szkolnictwa zawodowego jest bardzo różnorodny i oferuje wiele zawodów i branży, w których młody człowiek może zdobywać niezbędną wiedzę do przyszłego życia zawodowego. Niejednokrotnie jednak, zdarza się, że
w danym środowisku działa wiele placówek, które oferują te same, bądź podobne kierunki kształcenia. Jeśli już wybierzemy kierunek, w jakim chcemy się dalej rozwijać, czym kierować się przy wyborze najlepszej szkoły? Kryteriów jest wiele: wyniki z egzaminów zewnętrznych, doświadczona i dobrze wykształcona kadra dydaktyczna, bogata baza, interesująca oferta zajęć dodatkowych, dodatkowy bezpłatny język obcy… itd. Coraz częściej kryterium warunkującym wybór danej placówki jest też realizacja przez nią projektów edukacyjnych współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół CKU w Wolborzu od kilku lat z powiedzeniem realizuje takie projekty. Także w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) proponujemy naszym uczniom udział
w dwóch takich inicjatywach: w projekcie pn. „Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu drogą do sukcesu na runku pracy” i w projekcie pn. „Stawiam na kwalifikacje II”. Pierwszy umożliwia uczniom odbycie praktyki zagranicznej w brytyjskim przedsiębiorstwie, drugi pozwala im zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w zakresie jazdy konnej bądź powożenia bryczkami konnymi, obsługi kelnersko-barmańskiej oraz profesjonalnej obsługi programu graficznego Adobe Photoshop. Każdy uczeń ZS CKU w Wolborzu może wziąć udział w ww. projektach.

Od 12 marca2017r. 27 osobowa grupa uczniów oraz dwóch opiekunów przebywa na
4-tygodniowym stażu zawodowym w Plymouth (Wielka Brytania). Uczniowie dzięki ciekawemu programowi stażu, dostosowanemu indywidulanie do każdego uczestnika, mogą oni nie tylko poznać warunki pracy w Wielkiej Brytanii, ale też kulturę, tradycję i zwyczaje tego kraju. Ponadto mają możliwość obcowania z żywym językiem, co pozwala im pogłębiać praktyczne umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Projekt staży zawodowych dla uczniów ZS CKU w Wolborzu realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany jest na zasadach Programu Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych bliżej projektami realizowanymi przez naszą szkołę, zapraszamy do kontaktu mailowego (info@zswolborz.pl) bądź odwiedzenia naszej szkoły osobiście. Najbliższa okazja do zadania pytań – 25 /26 marca 2017r. podczas Dnia Otwartych Drzwi J

Opracowała:

Monika Sypułek
koordynator projektu

Remont warsztatu szkolnego.

 

Remont warsztatu szkolnego.

Rok 2017 jest rokiem remontu warsztatu szkolnego. Po pracach malarskich w budynku szkoły, internacie A przyszła pora na warsztat.

Od lutego trwają prace budowlane w pomieszczeniach biurowych. Gruntowny remont przechodzi dział obróbki ręcznej. Została zrobiona wylewka podłogowa (betonowa), będą pomalowane ściany oraz stoły robocze i maszyny będące na wyposażeniu działu.

Gruntownemu odnowieniu zostanie poddana hala warsztatowa. Zostały już zakupione farby do pomalowania całej hali. Dyrekcja planuje zakończyć ten etap prac przed Jubileuszem szkoły tj. końca maja 2017 r.

Od wakacji będą sukcesywnie poddawane odnowieniu poszczególne działy w warsztacie szkolnym.

Pan Adam Dziubałtowski wraz z uczniami w ramach zajęć odnowił uszkodzone boksy  dla koni w stajni szkolnej.

Planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji  budynku warsztatu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien.

 

 

XV Targi Edukacyjne w Wolborzu

 

 

09 marca 2017 r. po raz kolejny już uczestniczyliśmy w  XV Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu. Jako jedna z kilkunastu zaproszonych na targi szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiliśmy w niebanalny sposób  naszą ofertę edukacyjną gimnazjalistom z Wolborza, Moszczenicy, Będkowa, Czarnocina i Rękoraja. Konkursy, upominki, interesująca dekoracja i rozśpiewana młodzież niewątpliwie wzbudziły zainteresowanie gimnazjalistów i skłoniły ich do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego i bezpośrednich rozmów o trudnych wyborach dalszej ścieżki edukacyjnej. Rozmowy te  prowadzone były zarówno z obecnymi na targach nauczycielami,  ale głównie z młodzieżą naszej szkoły. W związku z tegorocznym Jubileuszem naszej szkoły, działaniom promocyjnym towarzyszy hasło: „Nowoczesna szkoła oparta na 50-letniej tradycji”, czego odzwierciedleniem jest przygotowana przez naszą placówkę oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 scalająca fundamentalne dla nas kierunki kształcenia i nowatorskimi pomysłami. Nie można również pominąć tego, co działo się tuż przed wejściem do wolborskiego gimnazjum, pod które to wejście przyjechała o siłach własnego silnika maskotka naszej szkoły czyli jedyny w swoim rodzaju „maluch – kabriolet” pod opieką swojego pomysłodawcy i wykonawcy, czyli Pana Roberta Olejnika oraz uczniów. Ten kultowy już samochód w niepowtarzalnej wersji „cabrio” po raz kolejny wzbudził podziw i zachwyt zarówno chłopców, jak i dziewcząt.

Po zakończeniu targów w gimnazjum, przyszedł czas na drugą część działań promocyjnych, która miała miejsce już na terenie naszej szkoły. Gimnazjaliści z Moszczenicy i Będkowa pod opieką zarówno swoich nauczycieli, jak również Pań: Agnieszki Olejnik, Urszuli Siatkowskiej i Beaty Wychowałek zostali oprowadzeni po budynku głównym szkoły, warsztatach wraz ze stajnią oraz internacie. We wszelkie podjęte w tym dniu działania zaangażowała się licznie młodzież naszej szkoły, która wykazała się szczególną odpowiedzialnością i solidnością, za co wszystkim bardzo dziękujemy!!!!

Oprawę muzyczną zapewnił specjalista ds. animacji kultury pan Krzysztof Bylinka ze swoją ekipą.

Nasza ekipa: Latocha Patryk, Owczarek Justyna, Antosiak Martyna, Owczarek Joanna, Kalinka Antoni, Koperski Krzysztof, Owczarek Weronika, Piwowarska Karolina, Lenarcik Ewelina, Kaźmierczak Izabela, Dziubałtowski Szymon, Ostalak Anna,  Wrona  Justyna, Serwa Adrianna, Ciotucha Magda, Stefańczyk Krystian, Żegota Justyna, Dziubałtowska Weronika, Kaźmierczak Andrzej, Stańczykowski Radosław, Kobacki Wiktor, Baranowska Gabriela, Matuszczak Urszula, Rycerz Aleksandra, Stefanek Natalia, Skoneczny Mateusz, Kwiecień Konrad.

XVIII Olimpiada Techniki Samochodowej.

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 18.03.2017 r. w Warszawie uczniowie z klas: IV Technikum – technik pojazdów samochodowych -Krzysztof Krawentek, Łukasz Gawarzyński, oraz  z klasy II- tps Adrian Burzyk, pod opieką pana Piotra Patejuka, wzięli udział w etapie półfinałowym XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej, zorganizowanym przez Redakcję miesięcznika Auto Moto Serwis oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

W olimpiadzie wzięło udział ponad pięciuset uczniów ze szkół samochodowych z całej Polski. Półfinał odbył się w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Etap ten polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu dotyczącego szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Przed testem uczestnicy oraz opiekunowie wysłuchali wykładów dotyczących produktów firmy AS-PL oraz Sędziszów S.A.

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali atrakcyjne pamiątki ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki.

Kurs kwalifikacyjny T.06 „ Sporządzanie potraw i napojów”.

W dniu 1 marca 2017 r. rozpoczął się w Zespole Szkół CKU w Wolborzu kurs kwalifikacyjny T.06 „ Sporządzanie potraw i napojów”. Jest to już czwarta edycja tego kursu. Tym razem uczestnikami kursu są mieszkańcy gminy Moszczenica i Grabica.

Panie i panowie z okolicznych miejscowości w piątki uczestniczą w wykładach teoretycznych w Domu Kultury w Moszczenicy, natomiast w soboty dowożeni są do naszej szkolnej stołówki na część praktyczną czyli „gotowanie”.

Pan Dyrektor Sławomir Przybył osobiście zachęcał mieszkańców gminy Moszczenica i Grabica do uczestnictwa w kursie, dlatego też jako pierwszy poddał się „próbie” konsumpcji gotowych wyrobów. Tym razem były to placki ziemniaczane oraz kisiel.

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

 

 

Blisko trzystu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z szesnastu województw zmierzyło się, w dniu 8 marca 2017 r., w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie Górniczej organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu. To był wielki sprawdzian branżowej wiedzy przyszłych logistyków i spedytorów. Naszą szkołę, pod opieką p. Roberta Olejnika, reprezentowali: Karolina Błąkała (II tl), Marta Białowąs (III tl), Rafał Pietruszczak (III tl), Jakub Kwiecień (IV TL), Konrad Kwiecień (IV tl) oraz Weronika Owczarek (IV tl), która wypadła najlepiej i w ostatecznej klasyfikacji zajęła wysokie 15 miejsce.

 

Konkurencja jest silna, ponieważ Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych z terenu całego kraju, którzy kształcą się na specjalnościach tj.: technik logistyk i technik spedytor. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL.

 

Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Logistycznej objęli: Minister Transportu i Budownictwa, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Związek Transport i Logistyka Polska.

 

Tegorocznymi partnerami merytoryczni wydarzenia były wiodące firmy z branży logistycznej:. Raben Logistics Polska, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze oraz Śląskie Centrum Logistyki, którzy ufundowali dla zwycięzców VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej  staże, oraz wizyty studyjne i nagrody rzeczowe.

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

9 marca 2017 r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej i możliwie wydajnej pracy w rolnictwie, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrych praktyk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrych praktyk rolniczych, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Ponadto szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników oraz promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie.

W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów naszej szkoły, z których najlepszy wynik osiągnął Marcin Psut z klasy III Technikum – technik mechanizacji rolnictwa. Będzie on reprezentował szkołę w etapie centralnym konkursu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawie.

Wycieczka do fabryki New Holland w Płocku.

 

W dniu 01.03.2017 roku grupa uczniów  trzeciej klasy Technikum – technik mechanizacji rolnictwa w Wolborzu w ramach zajęć warsztatowych wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do fabryki New Holland w Płocku. Fabryka CNH w Płocku to dawna Fabryka Maszyn Żniwnych, w których powstawały kombajny Bizon. Dziś płocka fabryka w halach o powierzchni 100 tys. m2 może w ciągu doby wyprodukować 7 kombajnów, 12 pras i 14 hederów. A to wszystko dzięki swojej załodze liczącej niemal półtora tysiąca osób.

Dzięki uprzejmości kierownictwu Firmy uczniowie mieli możliwość poznania historii i struktury koncernu oraz obowiązujących standardów i aktualną gamę produktów. Podczas zwiedzania hal obejrzeli proces produkcji kombajnów zbożowych klasy TC oraz pras zwijających dobrze znanych BR6090 jak i najnowszych z serii Roll-Belt 150-180.

Fabryka zrobiła na nas ogromne wrażenie swoją wielkością i organizacją pracy, mimo iż w znacznej większości każdy kombajn produkowany jest ręcznie. Wszystkich, którzy chcieliby poznać proces produkcji kombajnu zachęcamy do obejrzenia filmu na stronie Youtubhttps://www.youtube.com/watch?v=BKSz9oHaqkQ .

 

Stryczańskie Dzwoneczki

860 km na południowy-wschód leży Styrcza – malutka wioska, założona pod koniec XIX przez Polaków z Chocimia i Kamieńca Podolskiego. I choć dziś miejscowość jest częścią Republiki Mołdawii to jej mieszkańcy – w większości Polacy – nie zapomnieli o swoich korzeniach. Wizytówką polskich tradycji ludowych, łączonych z mołdawską kulturą, jest 40-osobowy zespół „Styrczańskie Dzwoneczki”. Przekonaliśmy się o tym w czasie wizyty młodych artystów na Ziemi Piotrkowskiej. „Dzwoneczki” wzięły udział w warsztatach muzyczno-taneczno-kulinarnych i wystąpiły przed lokalną publicznością w Moszczenicy, Gorzkowicach, a także w Wolborzu, gdzie przez cztery dni (6-11.02.2017 r.)gościli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. – Serdecznie dziękuję władzom samorządowym gmin, które przyjęły dzieci i młodzież, umożliwiając im zgłębianie naszej kultury, w kraju ich przodków – mówił starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała podczas sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego. – Największe słowa uznania należą się Lili Górskiej, założycielce zespołu, która nie zważając na trudności, z determinacją przekazuje piękne polskie tradycje następnym pokoleniom Polaków w Mołdawii. Wierzę, że nie jest to ostatnie spotkanie z Dzwoneczkami i już dziś serdecznie was zapraszam. Występ „Styrczańskich Dzwoneczków” w Starostwie Powiatowym podziwiali zaproszeni przez przewodniczącą Rady Powiatu Paulinę Dziadczyk i starostę powiatu, Ambasador Republiki Mołdawii IurieBodrug i Konsul Honorowy Pavel Scura.– Jestem szczęśliwy, że partnerstwo Powiatu Piotrkowskiego z Rejonem Glodeni jest realnie realizowane i możemy liczyć na prawdziwych przyjaciół, jakich mamy tu w Polsce – podkreślał Ambasador. – Już obserwuję transformację, jaka zachodzi w Glodeni, a jest ona pokłosiem, nawiązanej w 2015 roku, współpracy pomiędzy naszymi samorządami. Młodzi tancerze, po intensywnym pobycie w powiecie piotrkowskim, wrócili do Styrczy z upominkami od samorządowców oraz mnóstwem wspomnień.

(tekst ze strony Powiatu Piotrkowskiego)

Wycieczka do Oświęcimia

 

W dniu 1 marca 2017 roku uczniowie ZS CKU w Wolborzu, głównie z klas trzecich, byli na wycieczce w Oświęcimiu. Uczestniczyli w lekcji historii na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. Istniał on w latach 1940 – 1945.Określany jest mianem    ,, fabryki śmierci” – zginęło tam około 1,1miliona ludzi różnych narodowości. Dla ludzi całego świata miejsce to jest symbolem Holokaustu, które od 1979 roku wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecność w tym muzeum, będącym swoistym pomnikiem i świadectwem dokumentującym zbrodnie niemieckie w okupowanej Polsce, była ogromnym przeżyciem, które na trwałe zapisze się w pamięci młodzieży. Organizatorkami wyjazdu były panie: Danuta Łaska i Anna Gielec. Opiekę nad grupą sprawowali również panowie: Andrzej Witczak, Piotr Szczepanik, Marcin Łaski,