ZSCKU w Wolborzu

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ZSCKU w wolborzu
odwiedź naszą szkołę!
ZSCKU w wolborzu
Zapraszamy do naszej szkoły!
ZSCKU w wolborzu
Przyjdź i zobacz!

Ważne informacje!

                                                                                                                                

Zapraszamy na dni otwarte w dniach 22-23 marca 2019 roku.

Konkurs dla szkół średnich województwa Łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

W dni 14 marca 2019r. uczniowe z naszej szkoły: Natalia Stefanek z kl. IV THK, Karolina Błąkała z kl. IV TL, Mateusz Kacperski z kl. IV TMRiA i Wiktor Ostrowski z III TMRiA brali udział w eliminacjach powiatowych „Konkursu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi”. Podczas tej rywalizacji młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, a przede wszystkim zobaczyć jak wygląda weryfikacja kandydatów do służby w Policji. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy, sprawdzający znajomość Ustawy o Policji oraz wiedzy o społeczeństwie. W drugim etapie młodzież musiała wykazać się dużą sprawnością fizyczną pokonując tor przeszkód w jak najkrótszym czasie. Drużyna z naszej szkoły rywalizację tę zakończyła na drugim miejscu.

Etap okręgowy VII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

15 marca  2019r.  Kacper Błaszkowski, uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, reprezentował  naszą szkołę podczas  eliminacji okręgowych  VII  Olimpiady i Przedsiębiorczości i Zarządzania, które odbyły się na Wydziale  Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – organizatora w/w zawodów. W styczniu br. Kacper najlepiej rozwiązał zadania testowe podczas etapu szkolnego  olimpiady oraz  uzyskał niezbędną liczbę punktów warunkującą zakwalifikowanie się do kolejnego etapu. Tym samym pokonał ponad  3,5 tys. swoich rywali z całej Polski. Siódmą odsłonę tegorocznego konkursu zadedykowano problemom zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Do olimpiady Kacper  przygotowywał się pod okiem  p. Urszuli Siatkowskiej – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych.  Wkrótce dowiemy się, kto znajdzie się w wielkim finale, a do tego czasu trzymamy za Kacpra mocno kciuki!!!

 

TARGI EDUKACYJNE W SKIERNIEWICACH

W dniu 12.03.2019r. młodzież z Zespołu Szkół CKU w Wolborzu mieszkająca  w internacie wzięła udział w XVII Targach Kariery pod hasłem„ Szkoła dla gimnazjalisty  i ósmoklasisty”organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe  w Skierniewicach. Impreza ma na celu promowanie szkół i kierunków nauczania w mieście i okolicy oraz dotarcie z ofertą kształcenia do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie w składzie: Patrycja Lula i Olga Cięciek z kl. I TH, Zuzanna Kwaśniewska  i Klaudia Kanicka z kl. I THK, Jakub Domański  i Adrian Kielich z kl. II TMR i A  wraz z opiekunami  p. R. Garnys i  p. E. Gajdą – Gawryszczak przygotowali stoisko promocyjne naszej szkoły. Podczas targów wszyscy udzielali aktualnych  informacji o szkole zainteresowanym uczniom. Zachęcali do wyboru naszej szkoły i starali się  ułatwić wybór dalszej drogi kształcenia zapoznając młodzież z ofertą edukacyjną szkoły. Pracy było dużo, bo w targach uczestniczyło 1500 zainteresowanych uczniów. Mamy nadzieję , że nasz trud się opłacił i kilka osób powitamy we wrześniu w murach naszej szkole.

Góra grosza 2018

W dniach 26.11. 2018 – 02.01.2019r. w naszej szkole i internacie po raz kolejny odbyła się akcja, pod nazwą „Góra Grosza 2018″. Dokładniej, zbiórka pieniędzy groszowych na dzieci znajdujących się w domach dziecka, czy rodzinach zastępczych.
W akcji dzielnie uczestniczyli uczniowie: Małgorzata Dyśko, Wiktoria Witek i Ganda Reszka z kl. I THK oraz Cezary Oleśkiewicz z kl. I TL, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli się do pracy. Przebieg akcji monitorowały panie Renata Garnys i Edyta Gajda – Gawryszczak, które zachęciły nas do jej przeprowadzenia. Codziennie na jednej z lekcji chodziliśmy po wszystkich klasach i zbieraliśmy grosiki od uczniów i nauczycieli, którzy byli chętni wesprzeć akcję. Oczywiście drobne pieniążki zbieraliśmy, także chodząc
z puszką po internacie, w czasie nauki własnej. Przecież nie każdy nosi pieniądze do szkoły, prawda?

 Jak co roku uczniowie naszej szkoły nie zawiedli i garściami wrzucali niewielkie, złote monety do naszej puszki, która co jakiś czas musiała być z tego powodu opróżniana. Oczywiście nie jest to powód do gniewu czy smutku, a raczej do dumy, ponieważ dzięki wielkiej pomocy uczniów oraz nauczycieli udało nam się zebrać, aż 197,50 zł nie zważając na błędy liczących grosiki. Było to w końcu niezwykle trudne i wyczerpujące zadanie, więc wybaczmy im to.

Z tego powodu chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom wspierającym tę oto akcję. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni! Niby jeden mały grosik nic nie znaczy, ale jeżeli każdy wrzucił przynajmniej po jednej monecie, uzbierała się
z tego już jakaś większa kwota, która może pomóc dzieciom potrzebującym.

Zacznijcie szykować złote, lśniące monety już na następny rok, kiedy to spotkamy się w następnej edycji tej zbiórki ! Do zobaczenia! 

Warsztaty Plastyczne

W miniony czwartek i piątek, tj. 7 i 8 marca na zajęciach wiedzy o kulturze i języka polskiego w klasie I technik hodowli koni i technik hotelarstwa odbyły się drugie warsztaty plastyczne.

Uczniowie klasy pierwszej podczas omawiania twórczości poety polskiego renesansu Jana Kochanowskiego pokusili się o dokonanie przekładu intersemiotycznego fragmentów jego pieśni w postaci graficznej, zgodnie z własną wyobraźnią.  Na lekcji wiedzy o kulturze zaś uczennice obu klas poznawały terapeutyczną wartość działań artystycznych  osobiście w nich uczestnicząc.  Niektóre z prac  aktywizowały uwagę uczniów, a inne ją wyciszały. Powstały prace, które będą  zdobiły pracownię języka polskiego  i które pozwoliły  uczennicom rozwijać się artystycznie.

Kolejne warsztaty plastyczne przeznaczone także dla uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkoły podstawowej odbędą się 23 marca, w sobotę od godziny 10.00 jak zwykle w sali 26, na które serdecznie zapraszają uczennice klasy I THK i p. Edyta Cieślak.

List intencyjny

List intencyjny pomiędzy Zespołem Szkół w Wolborzu a firmą Zamet Industry Sp. Z.o.o.

http://nowastrona.zswolborz.pl/DANE/dok/pdf267.pdf

Ranking

Spotkanie z Policjantem

W dni 24 stycznia 2019 r. w ramach działań profilaktycznych w naszej szkole dla klas pierwszych zostało zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszem policji w Wolborzu p. Jarosławem Pełczyńskim. Prelekcja poświęcona była bezpieczeństwu w sieci. Uczniowie zapoznani z konsekwencjami niedozwolonych działań w internecie. W drugiej części spotkania policjant omówił zasady odpowiedzialności karnej. Spotkanie z funkcjonariuszem policji będzie przestrogą dla usiłujących ominąć prawo.

 

Wycieczka do Agromasz

W dniu 28/01/2018 klasa II tmr wraz z kilkoma uczniami z II thk była na wycieczce w Strzelcach Małych, gdzie znajduje się fabryka maszyn i urządzeń rolniczych Agro Masz. Na początku przewodnik przedstawił uczniom krótki film wprowadzający, przedstawiający historię zakładu. Po obejrzeniu filmu uczniowie mieli okazję zjeść pączka i napić się ciepłej herbaty. Po posiłku cała grupa wraz z przewodnikiem i opiekunami udała na hale, gdzie uczniowie mogli zobaczyć nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urządzenia do produkcji elementów maszyn rolniczych. Na koniec uczniowie zobaczyli gotowe już maszyny, przygotowane do  sprzedaży. 

Opiekunami wycieczki byli: Małgorzata Misztal i Adam Dziubałtowski

Inscenizacja Dziadów cz. III w wykonaniu Białostockiego Teatru „Forma”

25 stycznia bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole po raz drugi Teatr „Forma” z Białegostoku. W ubiegłym roku mieliśmy okazję obejrzeć Ferdydurkena podstawie powieści W. Gombrowicza. Tym razem aktorzy przedstawili inscenizację III cz. DziadówAdama Mickiewicza. Spektakl poruszał najistotniejsze wątki utworu, koncentrując się na najważniejszych scenach dramatu, tj. scena więzienna, Wielka Improwizacja, Widzenie ks. Piotra czy Salon warszawski. Centralną postacią przedstawienia, podobnie jak dzieła Mickiewicza, był przebywający w więziennej celi Konrad. W inscenizacji posłużono się  charakterystycznymi, wprowadzającymi w atmosferę dramatu symbolami. Ciekawym rozwiązaniem było wykorzystanie form lalkarskich.

            Spektakl przybliżył uczniom problematykę dzieła uważanego za utwór trudny i niezrozumiały, a znajdujący się na liście lektur obowiązkowych. Przedstawienie obejrzały klasy drugie i czwarte oraz chętne osoby z klas pierwszych i trzecich. 

Szkicujemy, rysujemy, malujemy…

Przez ostatni tydzień nauki, tj. od 14 do 18 stycznia, po wystawieniu ocen semestralnych,  na zajęciach języka polskiego odbywały się warsztaty plastyczne. Uczniowie klasy III w zawodzie technik logistyk i technik hodowli koni wraz z nauczycielem polonistą Edytą Cieślak podjęli się nowatorskiej metody pracy z tekstem literackim dokonując przekładu intersemiotycznego Nad NiemnemElizy Orzeszkowej. W związku z omawianiem tej znanej wszystkim lektury zauważono niezwykłą plastyczność opisów przyrody tam zawartych, zastosowany przez autorkę impresjonizm i realizm. Dlatego uczennice i uczniowie, aby lepiej zapamiętać treść powieści i odzwierciedlić patriotyzm autorki, dokonywali rysunkowej bądź malarskiej realizacji opisów łąk i lasów nadniemeńskich, opisu chaty Bohatyrowiczów oraz opisu dworu w Korczynie. Okazało się, że nawet pozornie mało uzdolnieni uczniowie potrafią oddać odpowiednimi kolorami atmosferę Nad Niemnem, jej sielskość bliską każdemu Polakowi, utrwalają sobie problematykę utworu i jednocześnie dobrze się bawiąc. Wystawa z warsztatów pojawi się przed salą  nr 26 pod koniec stycznia.

Ze względu na zainteresowanie uczniów już planujemy takie zajęcia także w innych klasach. W materiały plastyczne, tj. farby akwarelowe i plakatowe, pędzle, kredki Bambino i pastele, kartony i ołówki zaopatrzyła nas Dyrekcja szkoły:))

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

08 stycznia 2019r. odbył się etap szkolny VII Olimpiady  Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem jest Wydział  Zarządzania  Politechniki Częstochowskiej.  W tegorocznej edycji w/w olimpiady, która odbywa się pod hasłem Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”, zmagali się następujący uczniowie: Weronika Dziubałtowska, Justyna Żegota (klasa 3tl), Karolina Błąkała (klasa 4tl), Urszula Matuszczak (klasa 4thk), Kacper Błaszkowski, Jakub Kobus (klasa 2tmra), Dawid Iskierka, Mateusz Ścieszko, Marcin Milczarski  (klasa 4tmr), Michał Matuszczak, Konrad Pełczyński (klasa 2ti),  Łącznie do olimpiady przystąpiło 11 zawodników. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 50 pytań zamkniętych. Organizatorem zawodów szkolnych była p. Urszula Siatkowska. Wyniki etapu szkolnego olimpiady zostaną ogłoszone w drugiej połowie 28 stycznia 2018r. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Zakupy i remonty w ZS CKU w Wolborzu

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2013 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wprowadzenie arkuszy spisowych do programu Inwentarz Optivum
 2. Remont i malowanie Izby Tradycji
 3. Remont mieszkania służbowego nr 3
 4. Wywóz nieczystości chemicznych z baraków
 5. Rozpoczęcie rozbiórki baraków
 6. Rozpoczęcie oczyszczania stawu w parku szkolnym
 7. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie A polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 8. Malowanie kuchni szkolnej
 9. Zakup wyposażenia na kuchnię, salę konferencyjną i do kierownika szkolenia praktycznego oraz do internatu B ( laptop, projektor, czajnik, monitor, pralka automatyczna)

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2014/2015 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie sal lekcyjnych nr 25,40,41 w budynku głównym szkoły
 2. Cyklinowanie parkietu w salach 18, 6, 28, 41,25
 3. Remont szatni szkolnej
 4. Remont i malowanie klatek schodowych mieszkańców
 5. Remont oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni i osadnika tłuszczu przy stołówce szkolnej
 7. Naprawa monitoringu w szkole
 8. Remont i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku głównym szkoły
 9. Remont kominów znajdujących się na internatach
 10. Malowanie i cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej
 11. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych
 12. Zakup sprzętu dydaktycznego (laptopy, projektory, kamery, mikroskop, książki do biblioteki, filmy, atlas sportowy i bieżnia)
 13. Wymiana i zakup brakujących gaśnic do wszystkich budynków w ZSCKU w Wolborzu
 14. Dostosowanie budynku internatu B do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 15. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu B
 16. Malowanie wszystkich sal sypialnianych i sanitariatów w internacie B
 17. Zakup sprzętu kuchennego oraz wyposażenia na stołówkę
 18. Zakup 40 sztuk tapczanów do internatu
 19. Pokrycie papą budynku 13 garaży na warsztatach szkolnych
 20. Rozbiórka baraków
 21. Remont bramy głównej
 22. Remont kosiarek

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2015/2016 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 6, 32, 37, 43 –  budynek  główny szkoły
 2. Remont oraz malowanie pomieszczenia archiwum – budynek główny szkoły
 3. Remont oraz malowanie pracowni nr 6 – budynek główny szkoły
 4. Zakup i założenie wykładziny podłogowej oraz założenie oświetlenia w pracowni nr 38 – budynek główny szkoły
 5. Remont pomieszczenia nr 21 –  gabinet w-ce dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego – budynek główny szkoły
 6. Remont pomieszczeń gospodarczych oraz montaż schodów na strych – budynek główny szkoły
 7. Malowanie wszystkich pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku głównym szkoły
 8. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie B polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 9. Wymiana instalacji elektrycznej w internacie B
 10. Założenie systemu monitoringu w internacie B
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 51 sztuk
 12. Remont pracowni do prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – internat A
 13. Zakup maszyn szwalniczych na potrzeby prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 14. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 15. Remont i malowanie Stacji Kontroli Pojazdów
 16. Bieżące remonty i naprawy samochodów służbowych i maszyn rolniczych
 17. Naprawa komina na budynku gospodarczym (biały domek)
 18. Remont na oczyszczalni ścieków polegający na wymianie rur kamionkowych na rury PCV, wymiana i wypoziomowanie koryt rozprowadzających ścieki
 19. Czyszczenie rowu melioracyjnego
 20. Czyszczenie stawu
 21. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 22. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 23. Częściowa wymiana oświetlenia zewnętrznego.
 24. Zakup busa 9-osobowego.

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2016/2017 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 24, 26, 29, 37 w budynku głównym szkoły oraz schody w internacie B
 2. Remont pracowni nadwozi i podwozi w budynku głównym szkoły – malowanie, zakup wykładziny, założenie oświetlenia
 3. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 4. Wymiana umywalek oraz położenie płytek na posadzce w łazience znajdującej się na warsztatach szkolnych
 5. Czyszczenie rowu melioracyjnego i kanalizacji na oczyszczalni ścieków oraz czyszczenie wszystkich studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół CKU w Wolborzu
 6. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 7. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku internatu A do obowiązujących przepisów p – poż. w budynku internatu A
 8. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 9. Malowanie wszystkich korytarzy i holu w budynku głównym szkoły
 10. Zakup i wymiana kotła warzelnego gazowego na kuchni
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 30 sztuk
 12. Uporządkowanie terenu po rozbiórce baraków – wywóz gruzu
 13. Wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowienie elewacji wraz z wymianą okien na II piętrze w budynku głównym szkoły
 14. Remont pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku warsztatów szkolnych
 15. Remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą mebli
 16. Remont pracowni obróbki ręcznej na warsztatach szkolnych
 17. Malowanie korytarzy na warsztatach szkolnych
 18. Cyklinowanie parkietu na korytarzu -I piętro w internacie A
 19. Malowanie korytarzy w budynku internatu A
 20. Założenie obróbki blacharskiej na budynku warsztatów szkolnych
 21. Położenie nowego pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych
 22. Wyszlakowanie parkingu dla nauczycieli
 23. Przystosowanie parteru budynku internatu A dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2017/2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Malowanie hali na warsztatach szkolnych
 2. Remont pomieszczeń znajdujących się na warsztatach szkolnych – pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej, – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 3. Remont pracowni przeznaczonych na kształcenie uczniów w nowych kierunkach – agrotronika, pojazdy samochodowe – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 4. Zakup i wymiana okien na warsztatach szkolnych w ilości 39sztuk
 5. Obróbka tynkarska wymienionych okien
 6. Remont pracowni chemicznej nr 13 w budynku głównym szkoły
 7. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 22 sztuk
 8. Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującej się w internacie B
 9. Zakup książek do biblioteki szkolnej
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji w ZSCKU w Wolborzu
 11. Remont dachu budynku mieszkalnego
 12. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kuchnię

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Zakup wyposażenia na kuchnię – patelnia elektryczna, stoły – 2szt, stoły z szufladami – 3szt, zamrażarka, basen, witryna chłodnicza
 2. Wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku głównego szkoły
 3. Wymiana ogrodzenia przy warsztatach szkolnych
 4. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 5. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i osadnika tłuszczy przy stołówce szkolnej
 7. Zakup kasy pancernej do kasy szkoły

2018 - wymiana okien na II piętrze budynku głównego szkoły 2018 - zakup stołu z szufladami na kuchnię 2018 zakup patelni elektrycznej na kuchnię 2018- Kasa pancerna
Warning: getimagesize(/usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/thumb/2018-_wymiana_okien_na_II_piętrze.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 220

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250

Warning: Division by zero in /usr/local/apache/www/htdocs/nowastrona.zswolborz.pl/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 250
2018- wymiana okien na II piętrze 2018 - ogrdzenie przy warsztatach szkolnych 2018- zakup witryny chłodniczej do magazynu spożywczego

Uczniowie ZS CKU z Wolborza w „Kole Fortuny”

W dniu 27.11.2018r. odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Warszawy. Celem wycieczki było wzięcie udziału w nagraniach programu Koło Fortuny, emitowanego w Telewizji Polskiej. Program był nagrywany w Centrum Produkcji Filmowo – Telewizyjnej ATM Studio w Warszawie.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przywitani przez pracownika Agencji Aktorskiej Sceneria, od której otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w nagraniach. Po krótkim wprowadzeniu i wytłumaczeniu zasad nagrywania programu zostaliśmy zaproszeni do studia nagraniowego.

Podczas jednodniowego pobytu w studiu nagrań młodzież miała okazję zapoznać się z warsztatem pracy w Telewizji Polskiej i podejrzeć pracę na planie „od kuchni”.  Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pracę dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców, reżyserów, asystentów i animatorów oraz posłuchać na żywo znanych i lubianych piosenek w wykonaniu Rafała Brzozowskiego z zespołem muzycznym. Okazało się, że aby powstało kilkanaście minut gotowego nagrania potrzeba kilkukrotnie dłuższego czasu przygotowań, wielu powtórzeń i zbiorowej pracy całego zespołu. W tym dniu, jako widzowie dopingujący zawodników w ich grze, my również byliśmy częścią tego zespołu

Niezapomnianą pamiątką z wyjazdu jest wspólne zdjęcie z prowadzącymi teleturniej – Rafałem Brzozowskim i Izabellą Krzan.
Świetna zabawa, wiele emocji a przy tym edukacja – to kwintesencja wycieczki do świata mediów, jakim jest telewizja.

W wyjeździe wzięło udział łącznie 51 uczniów z klas: 3 thk, 3 tl, 3 tmria, 3 tps i 4 thk  oraz opiekunowie: Anna Matuszkiewicz, Agnieszka Olejnik, Urszula Siatkowska, Ewa Sobczyk, Marzena Włoch.

 

Młodzież naszej szkoły poznaje tradycje bożonarodzeniowe

W dniu 14 grudnia 2018r. uczniowie klas pierwszych  technikum hodowli koni i technikum hotelarskiego uczestniczyli  w kolejnym już spotkaniu z tradycją i sztuką ludową, którego tematyka tym razem związana była z obrzędami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. Gościnne progi otworzył przed młodzieżą naszej szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  CKU w Bujnach, którego Pani Dyrektor oraz Starostwo Powiatowe  w Piotrkowie Trybunalskim zaprosili przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Piotrkowskiego. Uczniowie  pod bacznym okiem Pań Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Moszczenica uczyli się wykonywania ozdób choinkowych oraz wysłuchali opowieści o zwyczajach  związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Olimpiada Artystyczna

We wtorek, 11 grudnia, odbył się pierwszy w historii naszej szkoły  etap szkolny Olimpiady Artystycznej. Olimpiada ta jest organizowana od 43 lat  przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a od 2004 roku jej organizację przejęło – powołane do tych celów – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, którego siedziba znajduje się Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się sztuką – plastyką lub muzyką. W Zespole Szkół CKU w Wolborzu w bieżącym roku rozpoczęto organizację tej olimpiady. Do etapu szkolnego przystąpiło pięć uczennic technikum w zawodzie technik hodowli koni  – z klasy I: Zuzanna Kwaśniewska, Urszula Krawiec oraz Ganda Reszka, z klasy IV –  Paulina Kozik i Urszula Matuszczak. Ich zadaniem było wypełnienie testu z zakresu wiedzy o sztuce oraz dokonanie opisu barokowej  rzeźby Berniniego Apollo i Dafne. Najwyższe wyniki uzyskały Zuzanna Kwaśniewska i Urszula Matuszczak. Przed etapem szkolnym uczennice miały za zadanie samodzielnie opracować temat wybranego wraz z nauczycielem zagadnienia z historii sztuki.

Mimo niezakwalifikowania się do etapu okręgowego olimpiady zadanie to rozwinęło umiejętności uczennic w zakresie opisu działa sztuki, co jest jednym z zadań na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz podniosło ich świadomość technik i form  artystycznych. Etap szkolny przeprowadziły i przygotowały nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze Edyta Cieślak i Marzena Włoch.

Olimpiadę tę będziemy kontynuować w latach następnych, dlatego serdecznie zapraszamy chętnych uczestników.

Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły

Dnia 30 listopada 2018 roku, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły. Podczas tej uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, dzięki któremu pierwszoklasiści są już oficjalnie częścią szkolnej społeczności.
Uczniowie klasy 2ti i 2thk krótko przypomnieli życiorys Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a pani wicedyrektor Urszula Siatkowska i pani kierownik internatu Agnieszka Olejnik przeczytały fragmenty o patronie szkoły, z książki „Sławni Wolborzanie”.
Jak co roku, przez dyrekcję szkoły, nagrodzeni zostali trzej uczniowie, którzy w poprzednim roku uzyskali najwyższe średnie.
Nagrody otrzymali:
– Jakub Kobus z klasy 2 tmr (5,35)
– Justyna Żegota z klasy 3tl (5,06)
– Szymon Dziubałtowski z klasy 4ti (5,00)
Pani kierownik internatu Agnieszka Olejnik wręczyła listy gratulacyjne dla osób, które pierwszy raz oddawały krew oraz złożyła uroczyste podziękowania osobom, które regularnie są krwiodawcami podczas zbiórek krwi w naszej szkole.
Uczniom klas pierwszych, którzy w tym roku brali udział w projekcie „Stawiam na kwalifikacje” wręczone zostały brązowe odznaki w powożeniu.
Wręczyli je pan Ryszard Bartmański i pan Łukasz Rytych ze Stada Ogierów w Bogusławicach.
Odznaki otrzymali:
– Oliwia Baka
– Marcelina Michaś
– Wiktoria Witek
– Paulina Gołąb
– Klaudia Kanicka
– Sara Wójcicka
– Ganda Reszka
– Justyna Maciejewska
– Urszula Krawiec
Na koniec przedstawiciele klas pierwszych wzięli udział w quizie wiedzy o szkole. Najlepiej poradziły sobie klasy 1tl i 1th. Nagrodą był jeden dzień bez pytania i niezapowiedzianych kartkówek, z którego wygrane klasy mogą skorzystać do końca roku szkolnego.

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 5 grudnia 2018r. dla uczniów klas III i IV naszej szkoły zostało zorganizowane spotkanie profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzone było one przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz egzaminatora WORD w Piotrkowe Tryb. Spotkanie to składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas prelekcji młodzież miała okazję zobaczyć skutki wypadków i kolizji drogowych, zapoznać się z danymi statystycznymi, przypomnieć zasady bezpiecznego użytkowania dróg. W praktycznej części uczniowie doświadczali symulacji stanu nietrzeźwości podczas jazdy samochodem i w ruchu pieszych. Spotkanie ze specjalistami z dziedziny ruchu drogowego na pewno w pozytywny sposób wpłynie na zachowanie się młodych użytkowników dróg i poprawi stan bezpieczeństwa.

 

Wielki sukces uczennic ZSCKU w Wolborzu w Turnieju Recytatorskim!

18 października bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się XI Powiatowy Turniej Recytatorski „Emocje zakute w słowa – Strofy o Niepodległej”.  Konkurs zorganizowano w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego głównym celem była popularyzacja wśród młodzieży utworów               o tematyce patriotycznej oraz rozwijanie wśród młodych twórców umiejętności recytatorskich.

Dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Stefanek oraz Urszula Matuszczak – obydwie  z klasy IV Technikum – technik hodowca koni zachwyciły jury i zgromadzoną  publiczność interpretacją oraz recytacją wybranych przez siebie tekstów. Ula, prezentująca   w kategorii: teatr jednego wiersza utwór Biało – czerwona, pokonała 34 uczestników turnieju i stanęła na najwyższym miejscu na podium. Natalia, recytująca wiersz Bagnet na broń Władysława Broniewskiego, zajęła III miejsce. Opiekę nad uczennicami sprawowała polonistka Marzena Włoch.

Gratulujemy!!!

UCZESTNICY WRÓCILI Z GRECKIEJ PRZYGODY!

Po 2 tygodniach, nasi uczniowie wrócili z Grecji, gdzie odbywali swoje mobilności zawodowe w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”, nr 2018-1-PL01-KA102-048877, finansowany ze środków Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 53 uczniów, pod opieką 5 nauczycieli, miało okazję spędzić 14 wspaniałych dni na Riwierze olimpijskiej, gdzie ZS CKU we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C., przygotował dla 4 kierunków kształcenia programy staży zawodowych, realizowanych w greckich przedsiębiorstwach. W wyjeździe udział wzięli uczniowie z kierunków: technik hodowca koni (15 osób), technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (21 osób), technik logistyk (9 osób) oraz technik pojazdów samochodowych (8 osób), dzięki czemu obiektywnie duża grupa uczniów miała okazję sprawdzić swoje kompetencje, jak i zdobyć nowe, związane nie tylko z samą pracą, ale także z przebywaniem w innym państwie, używaniem języka angielskiego w środowisku pracy, poznawaniem innych systemów organizacji pracy.

« 1 z 3 »

Oprócz zajęć praktycznych w swoich naturalnych środowiskach pracy, nasi uczniowie mieli także okazję podziwiać uroki Grecji, korzystając z przygotowanego programu kulturowego, w ramach którego odwiedzili Ateny, Meteory, Masyw Olimpijski czy też popłynęli na wyspę Skiathos. Bez wątpienia, obcowanie z grecką kulturą, poznawanie zwyczajów i tradycji, greckiej kuchni, zażywanie kąpieli słonecznych, na długo pozostanie w pamięci uczestników, którzy po powrocie do szkoły zarażają optymizmem, zachęcając swoje koleżanki i swoich kolegów z młodszych klas do udziału w podobnych projektach.

Szkoła podjęła już kroki mające na celu przygotowanie kolejnej edycji projektu, ustalając szczegóły dalszej współpracy z greckim partnerem, gotowym do ponownego przyjęcia naszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020! J

 

 

 

 

9.11.2018 – Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

9.11.2018 – Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

9 listopada 2018 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyła się akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przygotowanym na tę okoliczność montażu poetyckim młodzież klas pierwszych i czwartych zaprezentowała utwory o tematyce patriotycznej, nawiązujące do lat niewoli oraz upragnionego roku 1918, kiedy Polska, po 123 latach zaborów, znów wróciła na mapy Europy. Muzyka Wojciecha Kilara, stanowiąca tło dla przedstawianych tekstów, pozwoliła słuchaczom przeżyć najpierw dramatyzm wydarzeń, a następnie radość, jaka towarzyszyła naszym rodakom w momencie odzyskania wolności. Zwieńczeniem uroczystości był występ Urszuli Matuszczak, która przepięknym wykonaniem utworu „Biało – czerwona” podkreśliła doniosłość dzisiejszego wydarzenia.

Uroczystość stanowiła podsumowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Darz Bór

W dniu 12 października 2018 roku odbył się już 21 Bieg Św. Huberta. Organizatorami była Pani Prof. Magdalena Domańska i Pani Prof. Małgorzata Misztal wraz z uczniami Technikum Hodowli Koni.

Pogoda sprzyjała tej pięknej jeździeckiej imprezie.  Uczestnikami biegu byli uczniowie Technikum Hodowli Koni. Zadanie Mastra pełniła Sandra Wójcik uczennica klasy IV na klaczy Lotte 770 (własność Pani Prof. Małgorzaty Misztal), a Kontrmastrem była Karolina Kępkiewicz, również uczennica klasy IV, na klaczy Bazylka (własność Pana Bogdana Mierzejewskiego). Po jeździe w terenie jeźdźcy poszukiwali lisa. Szczęśliwą Królową polowania została Sandra Wójcik. W szeregi jeźdźców naszej szkoły przyjęliśmy uczniów klasy I THK. Każdy z jeźdźców mógł wziąć udział w zawodach sprawnościowych. Tu zwycięzcą okazała się Nina Szyronin z klasy II na wałachu Posejdon.

Po zabawie na każdego czekał ciepły poczęstunek.

Próba dzielności koni zimnokrwistych

W dniu 21 września 2018 r. uczniowie klasy IV technikum hodowli koni uczestniczyli w próbie dzielności polskiego konia zimnokrwistego.  Sprawdzian ten dla klaczy i ogierów odbywał się na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach.

Zdobyliśmy Sandomierz!

3 października tego roku, mimo niesprzyjającej pogody, uczniowie klasy II technik hodowli koni, II technik informatyk, I technik hodowli koni i I technik hotelarz oraz przedstawiciele klasy II i I technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki udali się na wycieczkę do Sandomierza i zamku Krzyżtopór zorganizowaną przez p. Edytę Cieślak w ramach rozszerzenia zajęć języka polskiego i wiedzy o kulturze. Początkowo padał rzęsisty deszcz i wiał silny wiatr, ale pogoda zaczęła się poprawiać, gdy mijaliśmy Kielce,  czyli około godziny 9.00.

Pierwszym przystankiem był barokowy zamek Krzyżtopór  w Ujeździe, wybudowany jako jeden z najbardziej okazałych rezydencji magnackich barokowej Europy. Przy  jeszcze wiejącym wietrze i  sporadycznych przebłyskach słońca poznaliśmy bardzo ciekawą historię budowy zamku i zniszczenia go przez Szwedów podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku. Odwiedziliśmy  dawne stajnie zamkowe, gdzie, jak się dowiedzieliśmy na miejscu, konie tam stacjonujące jadły z marmurowych żłobów i przeglądały się w kryształowych lustrach.  Obejrzeliśmy  miejsce olbrzymiego akwarium w zamku, którego dno stanowiło sufit w jednej z sal zamkowych.  Z okien  podziwialiśmy panoramę Gór Świętokrzyskich.

Dalej udaliśmy się do Sandomierza, gdzie przywitała nas zdecydowanie słoneczna pogoda. Niezapomniany przewodnik, pan Henryk Gołąbek,  oprowadził nas po zabytkowej trasie podziemnej miasta, przybliżył procedurę wbijania na pal złoczyńców średniowiecznych oraz inne tortury i sposoby wymierzania kar w tej epoce. Wyjaśnił, dlaczego królowie myli się co kilka lat, a przeciętny człowiek  raz, dwa razy w życiu.  Podniósł także znaczenie piwa i wina w dawnych czasach, jako jedynych zdrowych napojów.  Dowiedzieliśmy się także, że w barokowych perukach wielkich dam i panów było tyle pcheł, że wyskakiwały na stół i trzeba je było zabijać przy jedzeniu specjalnymi drewnianymi młoteczkami. Pan Henryk przybliżył nam także dzieje polskiego podejścia do pojęcia wierności małżeńskiej w czasach średniowiecza i renesansu, które nie odbiegało jednak od przyjętego w całej Europie. W doborowych nastrojach  wraz z opiekunami  – p. Magdaleną Makulską, p. Renatą Garnys i p. Edytą Cieślak, zwiedziliśmy także najważniejsze kościoły sandomierskie i rynek miejski. Poznaliśmy trasę przejazdu rowerem filmowego ojca Mateusza oraz najważniejsze obiekty, gdzie toczą się jego przygody. Sandomierz został zdobyty!

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych, ciekawych wiadomości, około 20.30 wróciliśmy do Wolborza (i gościnnego przyszkolnego internatu).  Już marzymy o kolejnej takiej lekcji!

Dożynki Rozprza 2018

Tradycyjnie już od wielu lat młodzież Zespołu Szkół CKU w Wolborzu uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych. Tegoroczne dożynki odbyły się dn. 16.09.2018r w Rozprzy. Mieliśmy zaszczyt wziąć   w nich udział. Głównym organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w  miejscowym kościele pw. Nawiedzenia NMP.  Następnie na stadionie odbył się ceremoniał dożynkowy z dzieleniem chleba, który gospodarzom dożynek wręczali starostowie dożynek. Wręczano wieńce dożynkowe przy ludowych przyśpiewkach wykonanych przez młodzież i inne zespoły. Uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Łomża, Ganda Reszka, Olga Cięciek, Jakub Domański, przygotowali kolorowe stoisko promocyjne szkoły.W przygotowaniu wystawy pomagali im opiekunowie p. Edyta Cieślak,    p. Edyta Gajda- Gawryszczak, p. Małgorzata Foltańska, p. Renata Garnys, p. Piotr Szczepanik i p. Marcin Łaski którzy dołożyli wszelkich starań, by nasze stoisko  było zostało zauważone i nietuzinkowe. Wspierała nas  swoją obecnością dyrekcja szkoły i kadra kierownicza. W trakcie trwania imprezy młodzież częstowała gości specjałami wolborskiej kuchni szkolnej i promowała dumnie szkołę w środowisku lokalnym. Uczestnicy dożynek mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych prezentujących szkoły ponadgimnazjalne, a także stoisk twórców ludowych, którzy kultywują lokalny folklor. Najciekawsze momenty imprezy uwiecznił Patryk Lewandowski robiąc zdjęcia. Pogoda dopisała więc wszyscy w radosnych nastrojach wróciliśmy do Wolborza.